Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Jaroslav Šabršula : 90eme anniversaire d´un linguiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008, Linguistica Pragensia, vol. XVIII./2 (2008)
článek v odborném periodiku

Jan Werich i jego bajki
Mieczyslaw Balowski, Jan Werich
Rok: 2008, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska
Jaroslav David
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jana Martinák: Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544-1626. Realisierung einer Textsorte - historiolinguistische Analyse (dizertační práce)
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jana z Holešova Largum sero
Kamil Harvánek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janet Holmes: An Introduction to Sociolinguistics (Harlow: Pearson Education Limited, 2008, 3e édition, 481 pp.)
Iva Dedková
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, III. sv
Martin Pilař, Pavel Janoušek
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, IV. sv
Martin Pilař, Pavel Janoušek
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. (svazek III. 1958-1969)
Svatava Urbanová
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (svazek IV. 1969-1989)
Svatava Urbanová
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Jaromír Typlt: Ztracené peklo
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Jarry a Klíma : deux voies au-dela de la métaphysique
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry v anekdotách aneb demystifikace mýtu
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jazyk a jeho proměny
Pavel Kosek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Jazyková charakteristika postav v současné německé próze a problematika překladu
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyková kompetence sester - hledání esperanta bytí
Roman ADAMCZYK
Rok: 2008, Mladá fronta, Sestra
článek v odborném periodiku

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazykové hranice
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní
Marek Otisk
Rok: 2008, CDK
kapitola v odborné knize

Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Jiří Holý. Writers under Siege - Czech Literature since 1945. Sussex Academic Press, Brighton-Portland, 2008
Martin Pilař
Rok: 2008, Czech Language News
článek v odborném periodiku

Jiří Wolker fiktivní a autentický. Reflexe básníkovy pezie v proměnách času
Jiří Svoboda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Johannes Schwitalla, Liisa Titula: Mündlichkeit in literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltung in modernen deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen.
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jornada de conferencias de APE en la República Checa
Kornélia Machová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Jornada de conferencias de la APE en Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2008, Boletín AUŠ - APE 2008 Asociace učitelů španělštiny v České republic
článek v odborném periodiku

Josef Hruschka, Emil Lubich von Milovan, Ferdinand Puchner, Ferdinand Zdralek, Hugo Gorge, Rudolf Quittner, Eugen Jettel
Pavel Šopák
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Jsou to vůbec legendy?
Vendula Zajíčková
Rok: 2008, Protimluv
článek v odborném periodiku

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Jiří Jung
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

K náboženskému životu v Moravské Ostravě (1854-1920)
Martin Jemelka
Rok: 2008
stať ve sborníku

K nekotorym tendencijam razvitija v oblasti morfologii sovremennogo russkogo jazyka
Blažena Rudincová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K odklonům od organizace střídání replik mluvčích na pozadí asymetrie mediálního diskurzu (na příkladu českých rozhlasových debat)
Sirma Wilamová
Rok: 2008
stať ve sborníku

K otázkám metodologického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2008, Česko-slovenská historická ročenka, 2007
článek v odborném periodiku

K problému konceptualizace empatie v současné vývojové a sociální psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K současné mluvě vězňů
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K syntaktickým transpozicím při tlumočení
Jan Šabršula, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Universitas ostraviensis
kapitola v odborné knize

K tematike vzťahu sociálnej a emocionálnej inteligencie
František Baumgartner
Rok: 2008, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka
Jan Malura
Rok: 2008, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Kacíři a papeženci
Martin Škabraha
Rok: 2008, Sedmá generace. Společensko ekologický časopis
článek v odborném periodiku

Kariera zawodowa kobiet-menedźerek
Anna Schneiderová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Karl Christ, přední evropský historiograf antiky
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU v OStravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub