Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Ukrajinska mova: zbirnyk tekstiv dlja dyktantiv
Jelena Kupcevičová, Halyna Fiľ, Marija Fedurko
Rok: 2008
stať ve sborníku

Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma
Miroslav Mikulášek
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Umění interpretace. Techné hermeneutiké.
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Una historia en color caqui. Algunos apuntes acerca del militarismo en la historia política latinoamericana
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Uni Viadrina, Frankfurt/Oder
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universidad Autonóma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universidad de Cantabria - BECAS-MAE
Miroslav Slowik
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universidad de Sevilla, Departamento de Geografía Humana
Přemysl Mácha
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universität Erfurt
Iveta Rucková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de Linguistique, Clermont-Ferrand, France
Iva Dedková
Rok: 2008
působení v zahraničí

University od Aberdeen, Great Britain
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Helsinki
Andrea Pokludová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Sakarya
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerze v Ljubljani
Jan Malura
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita J.A.Komenského, Bratislava
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita Würzburg/Institut für Deutsche Philologie
Lenka Vaňková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Mizerová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
Jiří Brňovják
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
Aleš Zářický
Rok: 2008
působení v zahraničí

Ušpizin
Tomáš Novotný
Rok: 2008, Dingir
článek v odborném periodiku

Utvrzování a preformace - mocné zbraně v rukou recenzenta
Jakub Guziur
Rok: 2008, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku

Úvahy nad současnou literaturou pro děti a mládež z hlediska funkčního a komunikačního okruhu aneb O potřebnosti literárního kánonu
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Úvod do studia gótštiny
Miroslav Černý
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jan Šabršula, Lenka Harviľaková
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, FIlozofická fakulta
odborná kniha

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Úvodem / Introduction (se Štěpánkou Bieleszovou). In: Štěpánka Bieleszová (red.), Nechci v kleci! České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No Cage for me! Czech and Slovak Art 1970-1989 from Collections of Olomouc Museum of Art
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Úvodní slovo. Słowo wstępne
Jana Raclavská
Rok: 2008, Sdružení přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

V souřadnicích volnosti Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích
Iva Málková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Václav Miller: Mravní aspekt obrozenské literatury. (Etické názory Vicncence Zahradníka a jejich literární projevy). Disertační práce
Jan Malura
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

VAŘEKA, Marek: Zadluženost Jana z Pernštejna na Moravě v letech 1582-1617. Univerzita Hradec Králové, Prostějov 2006, 287 s. + přílohy
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vceňovací operáty stabilního katastru
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vědomostní prostor žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Anna Schneiderová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Versöhnungswege zur Verständigung und Zusammenarbeit mit den Deutschen in der Tschechischen Republik
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

VIKTOŘÍK, Michael: Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Olomouc 2005, 137 stran + přílohy
Aleš Zářický, Michael Viktořík
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vila Josefa Bratmanna
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas
Jana Raclavská
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub