Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka.
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Společné soužití na školách
Maria Vašutová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o definici smrti
Marek Petrů
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o staročeské velikonoční drama
Jan Malura
Rok: 2008
stať ve sborníku

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních
Maria Vašutová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
Marek Schneider
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Standaryzacja współczesnego języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stárnoucí populace Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj
Oldřich Solanský
Rok: 2008
stať ve sborníku

Staročeský Passionál: žánrová variabilita pozdně středověké legendy
Vendula Zajíčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Starosta weselny. Zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych. Zebrał Józef Gallus.
Jan Malicki
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Statesmen in Uniforms: Several notes about militarism in politics in the modern history of the Latin America
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Association for International Affairs
kapitola v odborné knize

Statistická ročenka ministerstva zemědělství
Kamil Rodan, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statistická řada Österreichisches Städtebuch
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Statistika stávek a výluk
Stanislav Knob, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Status abstraktních entit v Tractatu
Antonín Dolák
Rok: 2008, Filozofický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Stavitel Eduard Kuschée - nová zjištění ke starému tématu
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Stávky v předstatistickém období v Rakouském Slezsku
Stanislav Knob
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

StB a vzdorující
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sto let stará reportáž ze sokolského sletu v Prostějově
Karel Tabery
Rok: 2008, Iluminace
článek v odborném periodiku

STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.
Aleš Zářický, Martin Strakoš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strategie veřejné správy při zajištění dostupnosti sociálních služeb
Jan MANDYS
Rok: 2008
stať ve sborníku

Strukturální aspekty osobnosti, prosociální chování, empatie a afiliace u studentů pomáhajích a technických oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Studia germanistica 3
Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica č. 8
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Studia romanistica č. 8
Lubomír Bartoš
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Studia romanistica 8
Jana Veselá, Jitka Smičeková
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Studia romanistica 8 - Acta Facultatis Phiposophicae Universitatis Ostraviensis
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Studia Slavica XII. Slovanské studie XII
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Suchá Rudná - Suchý Zejf - Dürrseifen na Bruntálsku: Století mezi revolucí a odsunem (1848-1946)
Martin Jemelka
Rok: 2008, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Suleyman Demirel University, Isparta
Karla Šimčíková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Svár poezie s ideologií (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Svědectví Karla Barona
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Světla opery, fotografie Zdeňka Stuchlíka
Svatava Urbanová
Rok: 2008
úvodní slovo k výstavě

Symboly a problémy interpretace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syntax tzv. účinkových vět se spojkou že v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

"Šest malých barokních knížek"
Iva Dedková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. a 19. století (sedm tezí k diskusi)
Milan Myška, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Šlechtičtí podnikatelé v procesu industrializace pivovarnictví s přihlédnutím k situaci v ostravsko-karvinském revíru
Radoslav Daněk, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Šly přes nás dějiny...
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Španělsko-český, česko-španělský slovník.
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Fin Lexika
odborná kniha

ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978 80-7363-153-6.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

ŠŤASTNÁ, M. Socha ve městě.: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

ŠŤASTNÁ, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
rss
social hub