Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a Edice Půlnoc
Petr Mecner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Průvodce architekturou Ostravy
Martin Strakoš
Rok: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

První válcovaná silnice na Moravě
Petr Popelka
Rok: 2009, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Przestrzeń prowincji rosyjskiej w prozie Maksyma Gorkiego
Jolanta Greń
Rok: 2009
stať ve sborníku

Představení mužských klášterů v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918
David MANDÁT
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách
Lucie Radková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Překladatelská dílna - španělština
Irena Fialová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Překladatelská dílna: francouzština 2009
Zuzana Honová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv)
Nina Pavelčíková
Rok: 2009, Romano džaniben. Časopis romistických studií
článek v odborném periodiku

Přímluvné modlitby v e-mailech
Marcela Grygerková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Přívoz
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Psychická odolnost předškolního dítěte
Jan Sebastian Novotný, Simona Horáková-Hoskovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologie zdraví a duševní hygiena pro sociální pedagogy
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Publicita průmyslového dědictví
Alena Borovcová, Eva DVOŘÁKOVÁ
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Publicita průmyslového dědictví
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Publikační činnost Ústavu Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století
Pavel Carbol
Rok: 2009
stať ve sborníku

Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi
Anna Pumprová
Rok: 2009, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

Quelques observations sur les particularités orthographiques du français tchaté
Jan Lazar
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Quelques réflexions sur le roman fleuve
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2009, Uniwersytet warszawski
kapitola v odborné knize

Rábik, Vladimír. Bélteki (Beltiug) Drágffy család a magyar királyság történetében
Beáta VIDA
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rábik, Vladimír: Városok és mozövárosok kiváltságai a pecsétviasz használatával kapcsolatban a mai Szlovákia területén
Beáta VIDA
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ráj, ten si tvoříme zde na světě: M. Daněk: Vždyť vzpomínky jsou cesty života....
Martin Tomášek
Rok: 2009, Weles
článek v odborném periodiku

Recepcja twórczości Milana Kundery w Polsce w latach 60., 70 i 80.
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Region jako inspirace
Ludmila Urbanová, Svatava Urbanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionalismus a literatura včera i dnes
Jiří Svoboda
Rok: 2009
stať ve sborníku

Religiöser Text und seine Spezifika
Eva Hrdinová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Remarques préliminaires sur la créativité san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Remedios Varo: Žena vycházející z ordinace psychoanalytika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Rodina a domácnost v ostravských dělnických koloniích (1890-1930)
Martin Jemelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů
Michaela Váňová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů
Michaela Váňová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Román jako klubko hadů
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Román přetaženého času
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Literární server i literatura
článek v odborném periodiku

Romanica - Balkanika
Jan Šabršula
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Romologie - vývoj, postavení a problémy
Jan Knejp, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Romové v České republice - migrace v období komunismu a vybrané aspekty společenského postavení
Jan Knejp, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Rothschild Manager Paul Kupelwieser, Creator of the Social System of an Industrial Town
Milan Myška
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rozvaha nad moravštinou
Marie Krčmová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rozvíjení prosociálního chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Algoritmus
kapitola v odborné knize

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russkije prostorečnyje frazemy i ich slovackije ekvivalenty
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

RYŠKOVÁ, M. Sdílné město / A Communicative Town. Národní památkový ústav, Ostrava 2008
Alena Borovcová
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)



 
facebook
instagram
rss
social hub