Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Altruismus (sobeckost) v ekonomii a rodině
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Altruistic motivation, empathy and affiliation
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, Educational & Didactic Communication
kapitola v odborné knize

An introduction into the study of English as an academic subject
Stanislav Kavka, Ján Bajánek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

An overview of the History of the Czech Lands
Jana Grollová, Nina Pavelčíková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy and five factor personality model in student of helping proffesions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, STUD PSYCHOL
článek v odborném periodiku

Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Andreas Malessa: kleines Lexikon religiöser Irrtümer. Von Abba bis Zölibat
Eva Hrdinová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Andrej Stankovič: To by tak hrálo, aby nepřestalo
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Academia
kapitola v odborné knize

Andrzej Swierczynski, Dobroslawa Swierczynska, Slovník přísloví v devíti jazycích
Milan Hrdlička
Rok: 2008, Tlumočení-překlad
článek v odborném periodiku

Angličtina pro jazykové školy II (upravené vydání s klíčem)
Stella Nangonová, Christopher Hopkinson, Jaroslav Peprník
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ani zištnost, ani láska k pohodlí (Bolzano, B.: Exhorty)
Martin Tomášek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Antický starověk. Výběr anotované bibliografie (2000-2007). Příručka pro studující dějiny. CD-ROM
Igor Lisový
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antologie textů k dějinám české literární kritiky (XIX. století)
Petr Hrtánek
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antropologické aspekty migrační politiky
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Antroponimia w czeskich tłumaczerniach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
stať ve sborníku

Apetýt
Nina Pavelčíková
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Architektura EXPO 58 v Bruselu a československý pavilon. In: Daniela Kramerová - Vanda Skálová (eds.): Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let
Martin Strakoš
Rok: 2008, Arbor vitae
kapitola v odborné knize

Architektura 19. století v západní části českého Slezska
Pavel Šopák
Rok: 2008, SZMO
kapitola v odborné knize

Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století
Marek Otisk
Rok: 2008, Montanex, OU
odborná kniha

Astronomie ve středověku
Marek Otisk
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

At a Distance, Yet Close: Experiential Truth in Octavia Butler's Kindred and J. California Cooper's Family
Karla Kovalová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi: Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a adademickém diskurzu
Renáta Tomášková, Kolektiv Autorů, Sirma Wilamová, Christopher Hopkinson
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Avant- propos
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Azyl a uprchlictví ve světle církevních dokumentů
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Barbara Suchoń-Chmiel: Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku
Józef Zarek
Rok: 2008, Pamiętnik Słowiański
článek v odborném periodiku

"Básník božně rozčilený"
Martin Tomášek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Bemerkung zur These des Prager Linguistischen Zirkels über die Problematik der Sprachbünde
Zdeněk Masařík
Rok: 2008
stať ve sborníku

Bemerkungen zur Problematik der Nationalitäten in den mährischen und k.k. schlesischen Gemeinden vor dem I. Weltkrieg
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Benigno Fernández Salgado (dir.) (2004): Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Vigo, Editorial Galaxia (1308 páginas)
Irena Fialová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Berounští medvědi a Ježíškova Vánoční pošta z Božího Daru
Jaroslav David
Rok: 2008, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Beskydská krčma Horák na Morávce-Nytrové
Milan Myška
Rok: 2008, Sborník Státního okresního archívu ve Frýdku-Místku
článek v odborném periodiku

Bezpráve Petře, zapěj na Bezručovu notu
Zdeněk Smolka
Rok: 2008, Nové břehy
článek v odborném periodiku

Biedaszyby Maxa Steckla
Jan Malicki
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - 2 biogramy
Petr Popelka
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Veronika TOMÁŠOVÁ
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Biologická a kulturní skladba populací měst Frýdku a Místku v období industrializace v 2. polovině 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2008
stať ve sborníku

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Bolestný Kristus a vizuální manifestace praesentia realis v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Bonder, N.: Jidiše kop
Jakub Guziur
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Boris Vl. Farmakovskij a jeho cesta do Olbijské historické minulosti
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Busbecqův záznam krymské gótštiny
Miroslav Černý
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2008
působení v zahraničí

CERTAIN CHOSEN PERIPHRASTIC FORMS OF EXPRESSING
Marie Dlouhá
Rok: 2008
stať ve sborníku

Cesta k "vseedinstvu"
Lenka Naldoniová
Rok: 2008, Pro-Fil: An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Chersoneso di Tauride...
Igor Lisový
Rok: 2008, Parallelo 38
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub