Publikační činnost - IS PUBL
Kleió, vzácná Múza historie
Igor Lisový
Rok: 2009, Nová forma
odborná kniha

Knihovna
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

Knižní malba ve Francii za vlády Ludvíka IX a pozdních Kapetovců a její památky v českých a moravských knihovnách a archívech
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

KNOB, S.; ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

KOBIETA W POLSZCZYŹNIE (analiza obrazu kobiety na przykładzie wybranych polskich czasopism kobiecych)
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Koblov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivny prístup v glottodidaktike
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, FF UMB
kapitola v odborné knize

Kohákovo české nebe
Martin Škabraha
Rok: 2009, Literární noviny. Kulturně-politický týdeník
článek v odborném periodiku

Kommunikative Kompetenz und Identitätsentwicklung - Rezeption von Werbetexten in der Sekundarstufe I
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kompetence v praxi sociálního pracovníka
Ivana KANIOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Komunikace
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2009, MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva
kapitola v odborné knize

Komunikace mezi sousedy nebo česko-německé (ne) porozumění.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2009, Fortuna
kapitola v odborné knize

Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Koncert Nisko
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Koncert židovské hudby
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Koncert židovské hudby - Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Konec kouzelného talismanu
Svatava Urbanová
Rok: 2009, Bibiana
článek v odborném periodiku

Konformizam na dečijem uzrastu
Simona Dobešová Cakirpaloglu
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kotouč jako Hora Olivetská a poutní knihy Matěje Tannera a Bartoloměje Christelia
Jan Malura
Rok: 2009, Městský úřad
kapitola v odborné knize

Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně (nad tiskem čtyř barokních náboženských písní z Městského muzea v Čáslavi)
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kritický klub: M. Urban - Lord Mord
Petr Hrtánek
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Kritický klub: T. Zmeškal - Milostný dopis klínovým písmem
Petr Hrtánek
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Krótka relacja z procesu autolustracji polskich środowisk akademickich (II)
Piotr Sawicki
Rok: 2009, Eslavística Complutense
článek v odborném periodiku

Křepinský, Maxmilián
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Křepinský, Maxmilián
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

Kukučka Jan: Bohumil Pavlok (1922-2020). Život a dílo básníka. Rigorozní práce
Jiří Svoboda
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kultura a umění makedonské říše
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a umění starého Říma I.
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a umění starého Říma II.
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

kultura.cz
Marie Šťastná
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Kultura.cz
Alena Borovcová
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Kulturní determinanty struktury jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny
Anna Pumprová
Rok: 2009, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Kurz tlumočení a překladu (CŽV)
Eva Hrdinová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La cortesía verbal en las lenguas checa y espaňola: estudio pragmalinguístico contrastivo
Miroslav Slowik
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La dérivation préfixale dans l´oeuvre de Fréderic Dard
Jana Brňáková
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

La guerra civil espaňola: un conflicto extraordinario y excepcional o una contienda europea normal y corriente?
Jiří Chalupa
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

La literatura paraguaya en castellano
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

La mirada pijoapartesca (Lecturas de Marsé)
Tomáš Rucki, José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009
ediční a redakční práce

La mirada pijoapartesca. (Lecturas de Marsé)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
odborná kniha

La multiculturalité dans les espaces frontaliers: tableau de la vie quotidienne *Hruschau/Hrušov* la périphérie de la ville industrielle d´Ostrava.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2009
stať ve sborníku

La novela familiar freudiana en la literatura y el cine (notas)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La novela histórica en la época del posmodernismo espaňol. Una renuncia a la búsqueda de la Verdad o un testimonio de un período de relativismo
Jiří Chalupa
Rok: 2009, UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Langage du chat
Jan Lazar
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Language Death versus Language Survival: a Global Perspective
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

*Láska k moudrosti* jako psychóza?
Martin Škabraha
Rok: 2009, A2. Kulturní čtrnáctideník
článek v odborném periodiku


