Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zrození klostermannovského mýtu Šumavy (obrazy Šumavy v české literatuře 40.-90. let 19. století)
Martin Tomášek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Stellenwert des kreativen Schreibens im Grammatik-Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2009, ACADEMICUS
kapitola v odborné knize

Zur Formelhaftigkeit und Variation in frühneuhochdeutschen Texten zivilrechtlichen Charakters.
Lenka Vaňková
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová, Marie Vítková, Renée Grenarová
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Zur morphematischen Analyse der lateinischen Sprache
František Šimon, S. Oriňáková, Ján Genči
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zur Textgestaltung und Textinterpretation im Sprachunterricht
Pavla Zajícová, Beate Wischer
Rok: 2009, EU-Comenius
kapitola v odborné knize

Zvládání dětské agresivity
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zvládání zátěže vysokoškolských studentů a studentek
Karel Paulík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Związki i zależności kulturowe na pograniczu czesko-polskim Śląska
Karel Kadłubiec
Rok: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
kapitola v odborné knize

ZYBLIKIEWICZ, Lidia A.: Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności
Radek Lipovski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žánrové aspekty traktátu v literatuře raného novověku
Jan Malura, Timotea Vráblová
Rok: 2009, Ústav slovenskej literatúry SAV
kapitola v odborné knize

Žena vražedkyně a žena oběť v letech 1935-1936.
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ženy-filozofky v dějinách Evropy
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
stať ve sborníku

Židé ze Šalomouny: obyvatelé největší moravskoostravské hornické kolonie a místní židé
Martin Jemelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Život a dílo Emila Cigánka s přihlédnutím k jeho pobytu a působení v Hranicích
Petr Kadlec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Život a dílo Josefa Kaluse
Jiří Svoboda
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život a umění Etrusků
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životopisné vyprávění paní Hanny Tomešové, rozené Ehrlichové
Ludmila Nesládková
Rok: 2009
stať ve sborníku

15 aňos de estudio de la hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situación del espaňol en la Universidad de Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2009
stať ve sborníku

15 aňos del estudio de hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situación del espaňol en la Universidad de Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

15. studentská vědecká konference KG FF
Irena Šebestová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

2. setkání učitelů NJ - workshop Wahrnehmung, Kommunikation, Konfliktmanagement
Pavla Zajícová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave
Marta Pančíková
Rok: 2009
ediční a redakční práce

A comparative study of English, Czech, French, and German idioms
Stanislav Kavka, Jana Vokáčová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Few Remarks on the History of Doctor-Patient Communication Research
Miroslav Černý
Rok: 2008
stať ve sborníku

A friend or an enemy of the proletariat? An entrepreneurial campaign for the factory working class in Ostrava at the turn of the nineteenth and twentieth centuries
Pavel Kladiwa
Rok: 2008, Historia Urbana
článek v odborném periodiku

A grammar of legal English for Czech Lawyers and Translators
Stanislav Kavka, Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Society of Education? Education as a Temple, Elevator and Insurance Company
Jana Václavíková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současných ruských a českých periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia Germanistica III
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Actas del Congreso de Filología: UNPLUGGED: La Palabra Como Nueva tecnología
Miroslav Slowik, Margarita García Casado, Susana Sánchez Rodríguez, Francisco Lanillo Gutiérrez, Cristina Gómez Castro, Miroslav Slowik, Susana Sánchez Rodríguez
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Adam Mickiewicz a Slované
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna, PL, Bielsko-Biala
Jelena Kupcevičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polsko)
Jana Raclavská
Rok: 2008
působení v zahraničí

Alfred Jarry a poetický třesk
Iva Dedková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Irena Fialová, Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Mariana Kunešová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Alfred Jarry et le modernisme polonais / Alfred Jarry a polská moderna
Aleksander Ablamowicz, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Altruismus (sobeckost) v ekonomii a rodině
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Altruistic motivation, empathy and affiliation
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, Educational & Didactic Communication
kapitola v odborné knize

An introduction into the study of English as an academic subject
Stanislav Kavka, Ján Bajánek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

An overview of the History of the Czech Lands
Jana Grollová, Nina Pavelčíková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy and five factor personality model in student of helping proffesions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, STUD PSYCHOL
článek v odborném periodiku

Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů



 
facebook
rss
social hub