Publikační činnost - IS PUBL
Haupttendenzen der Entwicklung des Eisenhüttenwesens in Mähren und Schlesien (17. bis 19. Jahrhundert)
Milan Myška, Toni Pierenkenper
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Heidrekovy hádanky
Miroslav Černý
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hermeneutika a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Heřmanice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Heterogenität im Klassenzimmer als Herausforderung zum Dialog
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Histoire et culture de la France
Jana Brňáková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historia medicinae antiquae.
František Šimon
Rok: 2009, UPJŠ
odborná kniha

Historia Scepusii. Vol. I. Dejiny Spiša
Beáta VIDA
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Historická analýza příčin periferního postavení jesenického regionu
Petr Popelka, Petr Rumpel, Tomáš Boruta, David Walter Novák
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče)
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Historicko-filozofické kořeny ideologie nacistického a komunistického totalitárního režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Historie památkové péče
Alena Borovcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie Romů v českých zemích v letech 1945-1989
Nina Pavelčíková, Martin Kaleja, Jan KNEJP
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Historie-Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16
Jana Grollová, Jiří Brňovják
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Hladové bouře a stávky za první světové války
Stanislav Knob
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hledání původu otázky
Marek Otisk
Rok: 2009, Aithér
článek v odborném periodiku

Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko... eine ähnliche Vergangenheit
Manuela Schwärzler
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Homo loquens. Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie
Miroslav Černý
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hornické pověsti z Ostravska a Karvinska a jejich zpracování v literatuře
Svatava Urbanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2009, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Hory a komunity současného Peru
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hořký konec Opavského týdenníku
Lumír Dokoupil
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hoskovcová, S. Psychosociální intervence. Praha: Karolinum, 2009
Karel Paulík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hostinec Heinrichshof v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Hostinec U Žida neboli U Ploszka v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

How to View Daffodils: Cultural Borders in Jamaica Kincaid's Lucy
Stanislav Kolář
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hrtánek Petr: Kacíři, rouhači a ironikové (v současné české próze). Rigorozní práce
Martin Pilař
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hrušov
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hrušov jako příměstská sídelní jednotka industriálního typu (Charakteristika některých zvláštností života a zániku této specifické lokality z antropologického hlediska).
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hříšníci, třeste se! Obrazy očistce ve staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Martin Tomášek, Lucie Radková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Igor Hájek - The Czech Literary Scientist in Exile
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2009, The Journal of Arts and Science
článek v odborném periodiku

Iluminace rukopisů Zdíkova skriptoria; katalogové položky románská plastika, č. 42-44; knižní malba, č. 49,53,56-59,6163
Pavol Černý
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

Iluminované rukopisy vévody z Berry
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imi - Krav Maga
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Impresion.es. Diciembre 2009. Número 2
Jana Veselá, Katerina Bohac
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Impresion.es. Junio 2009, Número 1
Jana Veselá, Katerina Bohac
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

IMPRESION.es 1
Katerina Bohac
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Imrich LIchtenfeld
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Memory of Professor Aleš Svoboda
Miroslav Černý
Rok: 2009, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

"Inexplicable as an Earthquake": The Disruptive Impact of the Holocaust on the Family in Schaeffer?s Anya and Spiegelman?s Maus
Stanislav Kolář
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inspirováni Milošem Sýkorou: Konrád Babraj a Jan Skácel
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2009, Nové břehy
článek v odborném periodiku

Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart
Eva Hrdinová
Rok: 2009
působení v zahraničí

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Marie Krčmová
Rok: 2009, Nakladatelství Lidové noviny 2009
odborná kniha

Interference z nespisovných útvarů českého jazyky jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Interferenz als Fehlerquelle bei fortgeschrittenen deutschlernenden Tschechen
Martina Imider
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

Interkulturní komunikace a kompetence jako prostředek porozumění?
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa, dotisk
Kornélia Machová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


