Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Olšavica - poklad Levočských vrchov
Juraj BRINCKO
Rok: 2008, Polypress
odborná kniha

On the Manifestation of Negative Politeness in Doctor-Patient Interaction
Miroslav Černý
Rok: 2008, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Opava (Troppau) - von einer Provinzkleinstadt zur modernen Metropole des österreichischen Schlesiens
Andrea Pokludová, Jiří Malíř, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2008, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Open Spaces _ Transition Spaces _ Points of comparison
Dominique Fliegler
Rok: 2008
stať ve sborníku

Oponentský posudek habilitační práce PhDr. Evy Dekanové, PhD. Reflexie o preklade odborného textu (29. 06. 2008)
Blažena Rudincová, Eva Dekanová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lenky Harviľakové Sprievodcovské tlmočenie na rusko-slovenskom kulturologickom pozadí (16. 08. 2008)
Blažena Rudincová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oracje, czyli kwieciste, ozdobne mowy
Karel Kadłubiec
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Oralitura o literatura? El guaraní incluido en las letras paraguayas
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Orientalne tradycje śląskiej humanistyki
Jan Malicki
Rok: 2008, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
kapitola v odborné knize

Originální papežské litterae clausae v archivech na Moravě do roku 1526
Pavel Hruboň
Rok: 2008
stať ve sborníku

Osobnosti antického světa v obrazech
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha

Osobnosti londýnského Ústavu Edvarda Beneše
Pavel Carbol
Rok: 2008
stať ve sborníku

Osobnostní aspekty zvládání zátěže pracovníků úřadu práce
Ivana Kazdová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ośrodki bohemistyczne w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Ostrava w powieści Rudolfa Slobody Narcis
Józef Zarek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravagance No. 14
Guilaine Becker, Kolektiv Autorů, Xavier Lavry
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 15
Guilaine Becker, Kolektiv Autorů, Xavier Lavry
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 12
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 13
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Ostravští Židé a sportovní hnutí
Radoslav Daněk
Rok: 2008
stať ve sborníku

Otto František Babler
Eva Hrdinová
Rok: 2008, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Outsideři
Oldřich Solanský
Rok: 2008
stať ve sborníku

P. Oliva, Opera minora 2
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pansophia Russica Illustrata 3. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19.- 1. pol. 20 stol.
Igor Lisový, Zdeňka Matyušová
Rok: 2008, JU v Českých Budějovicích
odborná kniha

Papežská protekční privilegia a listy pro moravské kláštery do konce 15. století. Statistické zhodnocení
Pavel Hruboň
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských IV
Simona Mizerová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IV. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IV. Ostrava [2008-11-20 - 2008-11-21]
Blažena Rudincová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Past and Present of the English Language
Stanislav Kavka
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pavěk: Dedikace: Eseje
Jakub Guziur
Rok: 2008
stať ve sborníku

Péče o technické a industriální památky
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Pedagogická fakulta UK v Bratislavě
Kornélia Machová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Pedagogická fakulta v zrcadlech času (nad počáteční etapou 60. let)
Jiří Svoboda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou
Renata Kafková, Eduard Kubů, Pavel Kladiwa, Jiří Šouša
Rok: 2008, Dokořán
kapitola v odborné knize

Petra Mašitová: František Adam Skrbenský z Hříště a z pohledu pozůstalostního inventáře
Marie Šťastná
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann und Frau
Eva Hofrichterová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Píseň o hunské bitvě
Miroslav Černý
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Píseň umírajícího Hjálmara
Miroslav Černý
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. (Kapitola: Sebrání některých vzdělávatelných písní a hymnografie české větve ochranovské Jednoty)
Jan Malura, Ondřej Macek
Rok: 2008, Kalich
kapitola v odborné knize

Podíl šlechty na železničním podnikání v habsburské říši. Základní srovnání situace v Anglii, Německu a habsburské říši
Petr Popelka, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském Slezsku
Petr Popelka
Rok: 2008, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Podnikatelské aktivity nobilitovaných poslanců slezského zemského sněmu
Hana Šústková, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století
Martin Pilař
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poetika Stonišova románu o Paterkovi a pastýřce laní (poznámky k četbě)
Svatava Urbanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pohyb mezi žánry : čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy
Jan Malura
Rok: 2008, Slovenská literatura
článek v odborném periodiku

Pohyb mezi žánry. (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy)
Jan Malura
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojednanie w Europie Południowo-Wschodniej.
Eva Saunders
Rok: 2008, Spoleczeństwo
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub