Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
La comparaison et la métaphore dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

La Irrealidad en los Manuales E.L.E
Miroslav Slowik
Rok: 2008
stať ve sborníku

La Irrealidad en los Manuales E.L.E.
Miroslav Slowik
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La pataphysique, son comique de l´absurde et ses paralleles tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

La sinonimia adjetiva sobre la base afijal
Lubomír Bartoš, Petrea Lindenbauer, Kathrin Sartingen, Margit Thir, Jaroslav Šoltys
Rok: 2008, AnaPress Bratislava
kapitola v odborné knize

Lakota Language Revitalization: Past, Present, and Future Prospects
Miroslav Černý
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective
Miroslav Černý
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le caligae romane sulle sponde del fiume Tyras
Igor Lisový
Rok: 2008, Parallello
článek v odborném periodiku

Le langage du tchat- usage didactique
Jan Lazar
Rok: 2008, Bulletin SUF
článek v odborném periodiku

Le probleme des strategies du traduire
Jerzy Brzozowski
Rok: 2008, Meta
článek v odborném periodiku

Le rôle des procédés morphologiques pour l'expression de l'aspect en français
Zuzana Honová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Lékař - Příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Lektorský posudek odborného textu pro časopis Česká literatura
Petr Hrtánek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Les couples antonymiques des prépositions spatiales et temporelles et leur (non-)symétrie
Iva Dedková
Rok: 2008, XLinguae.eu
článek v odborném periodiku

Les Minutes de sable mémorial a rytmus slovanských a germánských jazyků: tradice a experimenty ve stopách Louise Dumura a polemika o postavení přízvuku v poezii
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les Minutes de sable mémorial a rytmus slovanských a germánských jazyků: tradice a experimenty ve stopách Louise Dumura a polemika o postavení přízvuku v poezii
Jana Brňáková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les principes vivants du théâtre de Jarry sur une scene tcheque contemporaine
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les problemes de ľaspect verbal en français et les possibilités de son expression
Zuzana Honová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

L´humour d´Ubu roi dans le contexte de l´avant-garde théâtrale tcheque
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Lighting the Bonfire. Purhepechas on the Road to National Self-Determination
Přemysl Mácha, Přemysl Mácha
Rok: 2008
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Lingua rossica et communicatio... 2007
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Lisový, I. - Vellas, G.: Ellada boga Dionisa. Athens 2008
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Listy z krajiny bolesti
Petr Holý, Petr Holý
Rok: 2008, Grafico, s.r.o. Opava
kapitola v odborné knize

Literatur und Medizin. Ein Lexikon. hrsg. von Bettina von Jagow, Florian Steger. Vandenhoeck-Rupprecht Göttingen 2005
František Šimon
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literatura o českých sociolektech (zejména o slanzích)
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Local self-government and local elites in the Czech lands 1850-1918
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2008
stať ve sborníku

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř: Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lukáš Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno 2007
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Máchovské studie Františka Xavera Šaldy
Jiří Svoboda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Made in Galiza, Séchu Sende (výběr z povídek)
Irena Fialová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Maier Bogdanski Tribute
Tomáš Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medium aevum jako corpus christianorum?
Marek Otisk, Pavel Zatloukal, Ondřel Zatloukal, Ondřej Zatloukal
Rok: 2008, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Memories Returned: Jewish Property at the Museum of Decorative Arts, Prague
Christopher Hopkinson
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Messeveranstaltung - 2. Studentische Messe an der Universität Ostrava
Dominique Fliegler
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Město a městská samospráva éry Františka Josefa I. v procesu modernizace
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Městské adresáře
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Metaforizace v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008, Bohemistika
článek v odborném periodiku

Międzynarodowa konferencja naukova Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych / Mezinárodní vědecká konference Deficity historických věd v bádání o dějinách Slezska
Aleš Zářický
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Migracje do miast Frýdku i Místku w XIX wieku
Radek Lipovski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miguel Espinosa: concepción de la literatura y apropiaciones de la crítica
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2008
stať ve sborníku

Miscellanea Russica terminologica. Abecední průvodce světem ruské kultury 19. - 20. stol.
Igor Lisový, Zdeňka Matyušová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mit heiligem Eifer und Zorn oder über das Polemische in der religiösen Sprache
Eva Hrdinová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Model altruismu v pomáhajících profesích
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mody lékařského myšlení
Marek Petrů
Rok: 2008, Galén
kapitola v odborné knize

Monod a Chomsky
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Montanistická statistika v habsburské monarchii
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Monumentální plastika určující prostor a charakter dvou ostravských hřbitovů
Marie Šťastná
Rok: 2008
stať ve sborníku

Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí 1898 - 1938
Pavel Šopák
Rok: 2008, Uměleckoprůmyslové muzeum
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub