Publikační činnost - IS PUBL
Katedra filozofie, FF UMB v Banskej Bystrici
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Kazania w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Rok: 2019, Bohemiae Occidentalis historica
článek v odborném periodiku

Když myšky učí abecedu...
Andrea Balharová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kinemalogos aneb O využití ruských a sovětských filmů ve výuce; O ruském přízvuku zábavně; Ruština písněmi - současní interpreti, praktické tipy a doporučení
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klérus nižší, farní, diecézní nebo patronátní? K výzkumu kariér kněží olomoucké diecéze 1745-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knihy o Jaromíru Šavrdovi
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Knížky plus
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Knížky plus
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Koktejl - Setkání s Ivou Málkovou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Kolberová, U. a kol. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Marta Pančíková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolik příležitostí má editor
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kolokační analýza lemmatu mateřství
Zuzana Černá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Komentář? Anselma z Canterbury k Aristotelovým Kategoriím
Marek Otisk
Rok: 2019, Pro-Fil: internetový časopis pro filosofii
článek v odborném periodiku

Komponent hleb v russkih paremiologicheskih edinicah (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Konstrukt staré češtiny
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konwencja i kreacja w języku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Košťálová, Renata - Košťál, Vratislav: Britská šlechta v Českých zemích
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kráčím do tmy - Týden ve tmě
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina ludí, bohov a héroov. Geografia a prírodné podmienky antického Grécka.
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Perfekt
kapitola v odborné knize

'Kramářská píseň and 'kramářské tisky'
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kroměříž. Stavební vývoj gotického hradu a renesančního zámku
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Petr Mikota
kapitola v odborné knize

'Kronikální' román? (K aplikačním možnostem kategorie modu)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krvavý poledník Komančů
Miroslav Černý
Rok: 2019
ostatní

Kult čtyř velkých západních církevních otců v českých zemích 14. a 15. století a jeho vyjádření prostřednictvím hagiografických zobrazení
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kult sv. Jeronýma v českých zemích v období středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Květa Pacovská a její reflexe pohádek bratří Grimmů
Svatava Urbanová
Rok: 2019, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

La construction du premier dictionnaire bilingue français québécois-tch?que : quel défi lexicographique ?
Jan Lazar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La diffusion des néologismes dans l´espace francophone : l´exemple du Canada
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La diffusion des néologismes terminologiques dans l'espace francophone en comparaison avec la situation en République tcheque
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

La generación del 98 y sus seguidores en la literatura espaňola
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La lexicalisation des noms de marque en tcheque et en francais : étude contrastive.
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Peter Lang, Éditions scientifiques internationales
kapitola v odborné knize

La notion d'aspect dans la conception de Jan Šabršula
Zuzana Honová
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La variation diatopique du francais contemporain et son enseignement en milieu universitaire tcheque : le cas du francais québécois
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Vestnik za tuje jezike
článek v odborném periodiku

La variation diatopique du français contemporain et son enseignement en milieu universitaire tcheque : le cas du français québécois
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language corpora in the professional translator?s training and translator?s work: opportunities and limitations
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Las consecuencias de la búsqueda de la utopía en El mundo alucinante
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Estudios Hispánicos
článek v odborném periodiku

Láska v digitálním věku
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Láska v kontextu ruské filosofie
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lázně Jeseník, nebo Gräfenberg? Propria v jazykové krajině a jejich tematizace
Tereza Klemensová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1
Iva Dedková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Legionáři a četnictvo meziválečného Československa
Martin LOKAJ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Legionáři a četnictvo meziválečného Československa
Martin LOKAJ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Legionáři v řadách správního důstojnictva československého četnictva.
Martin LOKAJ
Rok: 2019, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Lehrerhandbücher und deren Potenzial zur Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrer/innen anhand ausgewählter Aspekte
Eva Polášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


