Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Lenka Nováková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Slezsko v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Smysluplnost práce a spokojenost učitelů gymnázií
Karel Paulík
Rok: 2019
stať ve sborníku

Sňatečnost obyvatelstva Jablunkovska v 'dlouhém' 19. století I
Lukáš TUROŇ
Rok: 2019, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
článek v odborném periodiku

Sociálnědemokratické oslavy 1. máje a jejich vnímání dobovými elitami na Ostravsku
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální psychologická vzdálenost a třídní klima
Josef Kundrát, Barbora Lisová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019
stať ve sborníku

Socjoonamastyczna analiza nazwisk mieszkańców Raciborza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratův princip suverenity ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Some trends in the use of ICT in career counselling.
Ivana Poledňová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká historická próza: Žánr, subžánr, modus...?
Jakub Bičan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Spáčil, Vladimír / Spáčilová, Libuše (2018): České překlady míšeňské právní knihy. Olomouc: Memoria. 909 S. ISBN 978-80-85807-76-9.
Lenka Vaňková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika nabídky zájezdů Cestovní kanceláře mládeže ke konci 80. let 20. století na základě srovnání nabídky cestovních katalogů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o charakter československého četnictva
Martin LOKAJ
Rok: 2019, Historica Olomucensia, Sborník prací historických
článek v odborném periodiku

Spor o Těšínsko ve sbírkách Muzea Těšínska
Lenka Nováková, Martin Krůl
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spuren (früh)neuzeitlichen neuen Adels in moderner tschechischer, bzw. mitteleuropäischer Geschichtsschreibung
Jiří Brňovják
Rok: 2019
stať ve sborníku

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Stanley G. Payne (2019). La Revolución espa?ola 1936-1939. Un estudio sobre la singularidad de la guerra civil. Barcelona: Espasa. 387 pp. ISBN 978-84-670-5533-7
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Starosta Antonín Adámek úspěšně provedl Hrabovou nástrahami první světové války
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Státní univerzita ve Volgoradu, výuka
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Stáž - Leeds Beckett University
Andrea Pokludová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
článek v odborném periodiku

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

stipendijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Igor Jelínek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Stručné dějiny angličtiny
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Struktura fronésis v Aristotelově Etice Níkomachově
Roman Hloch
Rok: 2019, Aithér
článek v odborném periodiku

Střední Valašsko ve fotografii - krajina a průmysl
Pavel Kotrla
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Střelené básně - Roman Krištof Střelné básně
Iva Málková
Rok: 2019, Weles
článek v odborném periodiku

Student vs Research Blogs: constructing identities through images and text-image interaction
Renáta Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Student vs Research Blogs: Constructing the bloggers' identity through texts and images
Renáta Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Romanistica, vol. 19, nr 2 (2019)
Jan Holeš, Jiří Chalupa
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 19, Num. 1/2019
Iva Dedková
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 19, Num. 2/2019
Iva Dedková
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica
Jana Raclavská
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Substantivische Synonyme auf -ierung und -ation aus sprachwissenschaftlicher und didaktischer Perspektive am Beispiel einer Fehleranalyse studentischer Übersetzungen
Martin Mostýn
Rok: 2019, Aussiger Beiträge: Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
článek v odborném periodiku

Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Svatá země. Příběh poutních míst a starověkých i křižáckých památek
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svaz československých architektů a kritika socialistického realismu
Lukáš Kos
Rok: 2019, Brno v minulosti a dnes
článek v odborném periodiku

Svet v inom svete. Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia (Zuzana Stanislavová)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub