Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Karin Lednická: Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města léta 1894-1921
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Ke knize Očina vidět / Očami vidźeć
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Komiksová trilogie o životě Romů a romské identitě (romipenu) - knihy s hybridními žánrovými znaky
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Konfucius byl velmi laskavý filozof, na rozdíl od jeho mnohých pokračovatelů, myslí si Antonín Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2020
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

La traduction et ses enjeux: le cas des textes techniques
Martin Pleško
Rok: 2020
působení v zahraničí

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize

Lexikologie a tvoření slov (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lingvistická analýza textu
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literární antisemitismus a konstrukce image židovského národa v meziválečných románech širšího Ostravska
Lukáš Pěchula
Rok: 2020, Dějiny - Teorie - Kritika
článek v odborném periodiku

Małgorzata Misiak: Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym. Wrocław: Wydawnictwo ?Profil?, 2018, 272 s., ISBN 978-83-947893-6-7
Irena Bogoczová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mizející hlasy
Miroslav Černý
Rok: 2020, Togga
odborná kniha

Mnohočetné inspirace a filiace (Petr Sís: Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho)
Svatava Urbanová
Rok: 2020, O dieťati, jazyku, literatúre / On Child, Language and Literature VII
článek v odborném periodiku

Montseny, Federica
Pedro García Guirao
Rok: 2020, Marta Nogueroles y Juana Sánchez-Gey.
kapitola v odborné knize

Morfologie
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Motivy, faktory a efekty terapeutického procesu pobytu v podmínkách chamber REST
Marek Malůš, Martin Kupka, Miroslav Charvát, Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti teleologického zaměření evoluční teorie v souladu s teologií podle D. O. Lamoureux
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2020, Studia Aloisiana
článek v odborném periodiku

Možnosti využití českých seriálů ve výuce dějin 19. století
Tamara Tomanová
Rok: 2020, Civilia-Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

My jsme místo. (Petr Čichoň: Lanovka nad Landekem. Brno: Host, 2020)
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Nacionální tendence v sakrální architektuře Hlučínska mezi světovými válkami
Jiří Jung
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Najdeme původ lidské morálky ve skupině šimpanzů?
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2020, Pantheon
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k zobrazování sv. Ambrože v českém středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Medea. Studia mediaevalia et antiqua
článek v odborném periodiku

Obras maestras de la literatura espa?ola
Jan Mlčoch
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osudové lásky
Zdeněk Smolka
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Píseň písní v mariánské úctě českého baroka
Kateřina Smyčková
Rok: 2020, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

posudek odborné monografie
Iva Málková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktikum z ruské terminologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přírodní filosofie Jana Bayera (1630-1674): její mosaický charakter a raně novověké inspirace
Jan Čížek
Rok: 2020, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Recenze beletrie - V. Mičulka, E. Tvrdá, R. Jursa
Iva Málková
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Recenzní posouzení rukopisu: Sintaksicheskie terminy v russkom i cheshskom yazyke: sopostavitel'nyj aspekt (na materiale vybrannyh terminov)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek: Deonimy s onomasticheskim komponentom v russkoyazychnom politicheskom mediadiskurse
Lukáš Plesník
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rečevaja kommunikacija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reflexie o postave so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež IV
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Repair in ELF Seminar Talk
Magdalena Hanusková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruská frazeologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Schopenhauerovy barvy a romantická věda
Michael STEFAN
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář k bakalářské práci 1
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SLAVICA IUVENUM XXI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Sokol a Sokół. Diversita českých a polských sokolských tělovýchovných jednot na Těšínsku mezi lety 1900-1920.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2020, Galicja studia i materialy
článek v odborném periodiku

Some psychological factors related to work engagement in teachers.
Karel Paulík
Rok: 2020, The New Educational Review 2020 59(1) 203- 213
článek v odborném periodiku

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Stanislav Setinský: To je Jeruzalém
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Steve Puig (2019). Littérature urbaine et mémoire postcoloniale
Karel Střelec
Rok: 2020, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Stručná historie psychologie práce a organizace v Česku a na Slovensku v mezinárodním kontextu a její významní představitelé
Karel Paulík, Simona Oľhová
Rok: 2020, Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology
článek v odborném periodiku

Studentská vědecká konference 2020 Katedry filozofie
Antonín Dolák, David Černín, Jan Čížek
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
rss
social hub