Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Česká literatura po roce 2000: tendence, témata, díla
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a polské barokní drama s vánoční tematikou (pokus o komparaci)
Paulina Wołowczyk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-francouzské vztahy ve středověku ve světle narativních pramenů
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Čtenářský klub - Krisztina Tóthová Akvárium
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Čtenářský klub - Tokarczuková Pravěk a jiné časy
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Čtenářský klub - Veronika Šikulová Místa v síti
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Das Adelshaus Lichnowsky im Spiegel seiner kulturellen Beziehungen
Iveta Zlá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Leben der Berliner Salongesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts amm Beispiel Romane von Max Ring
Irena Šebestová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Debuty - Iljašenko, Goldstein
Iva Málková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Debuty - Jan Spěváček, Lukáš Sedláček
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Den s překladem XIII
Jiří Muryc
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (14. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Detský aspekt v komiksoch Ladislava Csurmy. Tajomstvo starého domu
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Digital Educational Resources for TEFL: A Thematic Analysis
Markéta Bilanová
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digitisation and Precarisation: Redefining Work and Redefining Society
Peter Herrmann, Vyacheslav Bobkov, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Springer
odborná kniha

"Do báně na pořádnů roboru"
Tomáš Herman
Rok: 2019, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové / OFTIS Ústí nad Orlicí
kapitola v odborné knize

Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?
Miroslav Kubát, Zdeňka Suchá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno - osobnost Jaromíra Šavrdy (monografie a edice dopisů)
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

DOM W POLSKOJĘZYCZNEJ LITERATURZE ZAOLZIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize

Dopady první světové války a vzniku Československa na život obyvatele severomoravské obce Hrabová
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dům jako idylické a antiidylické místo (ve třech "románových kronikách")
Veronika Walachová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dwujęzyczność na Zaolziu w RC - sytuacja językowa i uwarunkowania prawne
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eksperyment Czechosłowacja (1918-1938)
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emoční inteligence
František Baumgartner
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku

English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle in Blended Learning Environment: a preliminary study
Markéta Bilanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmus+ US Katowice
Jan Čížek
Rok: 2019
působení v zahraničí

?Es todavía una novela? El modo de trabajar de Javier Cercas.
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estate society of the Troppau-Jägerndorf principality during the reign of Maria Theresa
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetická (ne)hodnota ilustrací umeleckých naratívnych textov v kontexte kognitívneho rozvoja
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eugenika Anny Pammrové aneb variace na nadčlověka.
Michal Hronovský
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Summer School in Logic, Language and Information
Miroslav Kubát
Rok: 2019
působení v zahraničí

European Summer School in Logic, Language and Information
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

European University Viadrina
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Exkurs do podob české onomastiky: konference Variantnost v onymii a dialektech, konaná při příležitosti 85. narozenin profesora Rudolfa Šrámka
Michal Místecký
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exploring formulaic clusters in L2 English expert writing: Academic ELF discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob
Klára Machů, Karolina Brylová, Klára Wihodová, Jan Turek, Josef Kundrát, Daniel Dostál
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2019
kurátor výstavy

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Filosofie a literatura: F. M. Dostojevskij
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Finnish Association of Translators and Interpreters
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Folklor jako zdroj i paradox autenticity
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub