Publikační činnost - IS PUBL
Žilinská univerzita v Žilině
Stanislav Kavka
Rok: 2010
působení v zahraničí

Život svatého Petra predikátorového: sonda do funkčního vymezení jednoho textu ve staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní smysluplnost jako faktor podporující sociální inkluzi
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize

12 two-page Business English lessons in a monthly magazine titled
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010, Rzeźnik Polski
článek v odborném periodiku

15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy)
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

16. studentská vědecká konference katedry germanistiky
Irena Šebestová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly.
Stanislav Knob
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Corpus-Based Analysis of Medical Interviews: An Overview
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A dialecticis libera nos, Domine!
Marek Otisk
Rok: 2009, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

A vot kakuju ocenku knige daet docent Ostravskogo universiteta Aleš Zaržickij
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
odborná kniha

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia Germanistica V
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica IV
Manuela Schwärzler, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica V
Manuela Schwärzler, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Activités ludiques pour développer l´expression orale
Guilaine Becker
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ad: Evropská renesance
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Publicita průmyslového dědictví
Marie Šťastná, Alena Borovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Umění českého středověku
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Adash & Naches Napůl živě
Tomáš Novotný
Rok: 2009
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURES IN EU COUNTRIES AND THEIR SPECIFICS
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2009, Scientific Papers University of Pardubice Faculty of Ecomomics and Administration
článek v odborném periodiku

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Albert Josef hrabě Hodic - slezský šlechtic mezi Rakouskem a Pruskem.
Milan Myška
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2009, Romanica Olomucensia 2
článek v odborném periodiku

Allgemeine Charakteristik der Streikbewegung in den cisleithanischen Städten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
Stanislav Knob
Rok: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen; Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Americká zahraničná politika v počiatočnom období studenej vojny
Marek HAMPL
Rok: 2009, Acta humanica
článek v odborném periodiku

Anglica III Linguistica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Stanislav Kavka
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Anglický jazyk jako lingua franca zdravotnických profesí
Roman ADAMCZYK
Rok: 2009, Mladá fronta, Sestra
článek v odborném periodiku

Anglicyzmy w jezyku ojczystym, a nauka jezyka obcego
Markéta Bilanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Antologie textů k dějinám české literární kritiky II (1. polovina 20. století)
Petr Hrtánek
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antonín Wittman von Denglaz - v cizích službách
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apetýt
Marie Šťastná
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Application of American doctrine of containment during the Korean War
Marek HAMPL
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aquí o allá: la subida del clítico en las estructuras infinitivales en el espa?ol
Miroslav Slowik
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku
Z. Moravec, P. Kočár, Z. Sůvová, Michal Zezula
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů
Michal Zezula
Rok: 2009, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Architektura a Ostrava
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Architektura 50. let v Československu
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archivní prameny k dějinám hornictví na Ostravsku ve fondech Archivu města Ostravy
Jiří Brňovják
Rok: 2009
stať ve sborníku

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Arte del Paraguay
Katerina Bohac
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asertivita pro manažery
Dagmar Lahnerová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaccia, dos fundadores de la narrativa paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Ausdrucksmittel der Emotionalität in politischen Kommentaren
Petra PAĎOURKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausgewählte Themen zur transkulturellen Kommunikation
Manuela Schwärzler
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu


