Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Cesta k "vseedinstvu"
Lenka Naldoniová
Rok: 2008, Pro-Fil: An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Chersoneso di Tauride...
Igor Lisový
Rok: 2008, Parallelo 38
článek v odborném periodiku

Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chudoba v sociálním státě
Eva Saunders
Rok: 2008
stať ve sborníku

Církevní a státní matriky
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Stibor, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Claude Bocquet (2008), La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-80415928-3
Zuzana Honová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Co mají společného Večery na slamníku a Želary
Zdeněk Smolka
Rok: 2008, Nové břehy
článek v odborném periodiku

Code-mixing jako úspěšná strategie v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Codex Argenteus: Rodinné stříbro gótského písemnictví
Miroslav Černý
Rok: 2008, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Communication strategies in commercial media texts
Christopher Hopkinson
Rok: 2008
stať ve sborníku

Comparative analysis of selected aspects of narrative in British television news discourse
Stanislav Kavka, Slávka Tomaščíková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Compass - Kompas
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Complex linguistic analysis of musical discourse (On the material of a concert notice)
Stanislav Kavka, Milada Pavlovová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Concept of Mind in Early Modern Philosophy
Petr Glombíček
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield
Christopher Hopkinson
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Soňa Rábeková, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cyprián aneb Prokletí neřesti
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku

Czech: An Essential Grammar
Hana Srpová, James Naughton
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Czech Scientific Contributions to Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Rok: 2008, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Česká architektura mezi Bruselem a Montrealem a bruselský styl (1956-1965). In: Daniela Kramerová - Vanda Skálová (eds.): Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let
Martin Strakoš
Rok: 2008, Arbor vitae
kapitola v odborné knize

Česká historická věda o otroctví v antickém starověku
Igor Lisový, Pavla Vachovcová
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Česká historiografie ve věku postmoderny: oral history nejen jako alternativa
Martin Jemelka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Česká věda poválečného období o archaickém Řecku
Igor Lisový
Rok: 2008, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

České nobilitace podnikatelů v období vlády císaře Karla VI. (1712-1740)
Jiří Brňovják
Rok: 2008
stať ve sborníku

Československý únor v polském tisku v roce 1948
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2008
stať ve sborníku

Česnekové speciality. Vaříme s chutí
Roman ADAMCZYK
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dara Horn - A New Voice in Contemporary Jewish American Fiction
Stanislav Kolář
Rok: 2008, American and British Annual
článek v odborném periodiku

Das Bild des sogenannten Prager Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dějiny Moravských chemických závodů
Petr Popelka
Rok: 2008, Neuveden
odborná kniha

Dějiny umění v českém Slezsku - tradice a perspektivy
Pavel Šopák
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 (základní vývojové tendence)
Kamil Rodan
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Dějiny zemědělství v Rakouzském Slezsku v letech 1848 - 1914. (Základní vývojové tendence.)
Jakub Ivánek, Kamil Rodan
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Dekanová, E. Adjektivália v translačnom procese, FF UKF v Nitre, Nitra 2006, ss. 126
Blažena Rudincová
Rok: 2008, Studia Slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Del asno a la zorra. Refranes espaňoles sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas eslavas
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2008, AnaPress, Bratislava
kapitola v odborné knize

Dělnické kolonie Ostravska: tradice, stav a perspektivy studia
Martin Jemelka
Rok: 2008, Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
článek v odborném periodiku

Den ostravské hispanistiky
Kornélia Machová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Den ostravské hispanistiky 22. října 2008. 15. výročí založení oddělení španělštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 1993-2008
Jana Veselá
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Den překladem potřetí na FF OU
Igor Jelínek
Rok: 2008, ToP (tlumočení a překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů
článek v odborném periodiku

Děti mimo rodinu
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Děti se SPUCH a násilí ve školním prostředí
Maria Vašutová
Rok: 2008, Neuveden
odborná kniha

Dětská literatura ve výuce cizích jazyků se zaměřením na německý jazyk
Pavla Zajícová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub