Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
On Phonetic Iconicity in Evaluative Morphology. Languages of Europe
Pavel Stekauer, Renáta Gregová, Z. Kolaříková, Lívia Kortvélyessy, R. Panócová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Onomatopoetika - ein vernachlässigtes Gebiet der Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opava - zemské hlavní město rakouského Slezska (1849-1918)
Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentský posudek ke jmenování profesorem doc. Vitézové
Svatava Urbanová, Zdeněk Kovalčík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oscar Niemeyer a Československo
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Triton
odborná kniha

Ostrava Architecture Guide / Průvodce architekturou Ostravy
Christopher Hopkinson
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostrava Journal of English Philology
Stanislav Kolář
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English Philology vol. 1
Christopher Hopkinson
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 16
Guilaine Becker, Xavier Lavry
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 16
Guilaine Becker, Xavier Lavry
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 17
Xavier Lavry, Guilaine Becker
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 17
Xavier Lavry, Guilaine Becker
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No.18
Guilaine Becker, Xavier Lavry, Xavier Lavry, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No.19
Guilaine Becker, Kolektiv Autorů, Xavier Lavry
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravská čeština. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Statutární město Ostrav
kapitola v odborné knize

Ostravské pivovary mezi válkou, krizí a znárodněním (1918-1948)
Radoslav Daněk
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ostravské příběhy
Zdeněk Smolka, Libor Magdoň, Jakub CHROBÁK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Osudy mauzolea rodiny Kleinů jako symbol proměny postojů společnosti k podnikatelstvu ve 20. století
Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Palingamní sňatky a otázka vdovství ve městech Frýdku a Místku
Radek Lipovski
Rok: 2009, Wieki Stare i Nowe
článek v odborném periodiku

Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Panovnické vjezdy na středověké Moravě
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009,
odborná kniha

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě
Pavel Hruboň
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paralely mezi Nietzschem a Dostojevským
Lenka Naldoniová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

PASCALE CHEMINÉE (2009), Connaissez-vous la langue française ?, Paris : Le Monde & rue des écoles, 94 pages.
Iva Dedková
Rok: 2009, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Pavěk: Dedikace, výpisky z četby
Jakub Guziur
Rok: 2009, Revolver Revue
článek v odborném periodiku

Pavel Janoušek: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura
Iva Málková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pavla Zdražilová: Jednoduše. Koncept
Vladimír Šiler
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Personal pronouns and writer identity as a type of communication strategy in academic texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Perzekuce pracovníků Československé akademie věd v letech tzv. normalizace
Nina Pavelčíková
Rok: 2009, Slezský sborník - příloha CD
článek v odborném periodiku

Petřkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Philosophie du langage
Jan Šabršula
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Philosophie du langage
Jana Veselá, Jan Šabršula
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Pilotní kurz - Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele - výuka francouzské gramatiky, testy a diktáty, evaluace
Iva Dedková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Píseň o Hervör
Miroslav Černý
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Píseň, (sebe)láska, (ne)soulad: Zlomky eseje o Leonardu Cohenovi
Jakub Guziur
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech
Radek Čech, Petr Pajas
Rok: 2009, Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku

Platónovy přízraky
Martin Škabraha
Rok: 2009, A2. Kulturní čtrnáctideník
článek v odborném periodiku

Platónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Lenka Naldoniová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Plesej, plesej, celá země vlaská
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Pochybný účinek piva i beletrie
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Tvar
článek v odborném periodiku

Podíl žen na stávkovém hnutí v Rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatel a manažer Dr. Max Böhm, zakladatel Přívozské rafinerie minerálních olejů
Radoslav Daněk
Rok: 2009
stať ve sborníku

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (1. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2009, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (2. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2009, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub