Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dramaticko-divadelní studio
Pavla Zajícová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Drsná země kde nerostly ani olivy
Igor Lisový
Rok: 2009, Nová Forma
odborná kniha

Duchovní substance hermeneutické exegeze
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Důsledky polské měnové reformy na československé hospodářství v roce 1950
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dušen Selko (ed.) Psychológia zdravia. Bratislava: MAURO SLOVAKIA, 2009. Psychologie a její kontexty, 1, 2010, 1, s. 111-112.
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ediční experiment
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Ediční experiment (Tomáš Štítný ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. P. Rychterová)
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století
Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomika a řízení firmy
Renáta Halásková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El bilingüismo paraguayo y su literatura en guaraní. Un esbozo histórico
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

El camino hacia la sociolingüística hispana
Jana Veselá
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize

El simulacro de la cotidianeidad: La Soledad, de Jaime Rosales
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Emblematika v barokním konceptuálním kázání B. H. J. Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Emblematika v barokním konceptuálním kázání Bohumíra Hynka Josefa Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Emotionalität und Thema-Rhema Gliederung
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen im Drama
Milan PIŠL
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in den Liedtexten der Sammlung Des Knaben Wunderhorn
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der Figurenrede
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der interkulturellen deutsch-tschechischen Kommunikation
Martina Imider
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in Metaphern
Silvie SLINTÁKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Linguistics for Novices
Stanislav Kavka
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Environmentální rozměr toponomastiky
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Ergebenheit pro domo sua
Ivan Stupek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Essener Kanonenkönig (Z. Jindra: Když byl Krupp dělovým králem)
Milan Myška
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ethnicity and Some Other Aspects of Henry Roth's Call It Sleep
Stanislav Kolář
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film.
článek v odborném periodiku

Etnokultúrne symboly v ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Eucharistická zbožnost v českých zemích pozdního středověku jako vizuální fenomén
Daniela Rywiková
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Evropské jazykové portfolio jako nástroj sebereflektivního hodnocení cizojazyčné kompetence
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle und Stahl
Miloš Matěj
Rok: 2009, Industrie-Kultur
článek v odborném periodiku

Explicitace z pohledu funkční perspektivy výpovědi a její celkové sémantické výstavby
Jitka Smičeková
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Explicitation as a Communication Strategy in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Dějiny Masarykovy univerzity v Brně (Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě). Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomen twórczości Milana Kundery w Polsce
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Fenomenalismus u Berkeleyho a Leibnize
Petr Glombíček
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Filosoficky zaměřená interpretace vybraných próz Jiřího Šotoly
Jakub KLEIN
Rok: 2009
stať ve sborníku

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
působení v zahraničí

Filozofické aspekty teológie Jána Dunse Scota
Marek Otisk
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Firbas, Jan
Jan Holeš
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

Firbas, Jan
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Firbasian non-thematic layers and the communicative purpose of the writer
Zuzana Hurtová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Zuzana Hurtová
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Christopher Hopkinson, Zuzana Hurtová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Five Minute Internet Activities for Lazy Teachers and Tired Pupils
Markéta Bilanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub