Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Publicita průmyslového dědictví
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Publikační činnost Ústavu Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století
Pavel Carbol
Rok: 2009
stať ve sborníku

Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi
Anna Pumprová
Rok: 2009, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

Quelques observations sur les particularités orthographiques du français tchaté
Jan Lazar
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Quelques réflexions sur le roman fleuve
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2009, Uniwersytet warszawski
kapitola v odborné knize

Rábik, Vladimír. Bélteki (Beltiug) Drágffy család a magyar királyság történetében
Beáta VIDA
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rábik, Vladimír: Városok és mozövárosok kiváltságai a pecsétviasz használatával kapcsolatban a mai Szlovákia területén
Beáta VIDA
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ráj, ten si tvoříme zde na světě: M. Daněk: Vždyť vzpomínky jsou cesty života....
Martin Tomášek
Rok: 2009, Weles
článek v odborném periodiku

Recepcja twórczości Milana Kundery w Polsce w latach 60., 70 i 80.
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Region jako inspirace
Ludmila Urbanová, Svatava Urbanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regionalismus a literatura včera i dnes
Jiří Svoboda
Rok: 2009
stať ve sborníku

Religiöser Text und seine Spezifika
Eva Hrdinová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Remarques préliminaires sur la créativité san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Remedios Varo: Žena vycházející z ordinace psychoanalytika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Rodina a domácnost v ostravských dělnických koloniích (1890-1930)
Martin Jemelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů
Michaela Váňová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů
Michaela Váňová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Román jako klubko hadů
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Román přetaženého času
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Literární server i literatura
článek v odborném periodiku

Romanica - Balkanika
Jan Šabršula
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Romologie - vývoj, postavení a problémy
Jan Knejp, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Romové v České republice - migrace v období komunismu a vybrané aspekty společenského postavení
Jan Knejp, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Rothschild Manager Paul Kupelwieser, Creator of the Social System of an Industrial Town
Milan Myška
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rozvaha nad moravštinou
Marie Krčmová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rozvíjení prosociálního chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Algoritmus
kapitola v odborné knize

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russkije prostorečnyje frazemy i ich slovackije ekvivalenty
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

RYŠKOVÁ, M. Sdílné město / A Communicative Town. Národní památkový ústav, Ostrava 2008
Alena Borovcová
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém a její překlad
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sanace biologické rodiny
Daniel Rychlík
Rok: 2009, Rodina a právo
článek v odborném periodiku

Schwitalla, Johannes/Tiitula, Liisa (2009): Mündlichkeit in literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltung in modernen deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
Lenka Vaňková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sea transport and the Suez canal
Marek HAMPL, Andrej Dávid
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář pro učitele překladu FF OU
Jana Veselá
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole aneb překlad liturgického textu v kontextu teorie skoposu
Eva Hrdinová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Síla v slabosti
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silná jako smrt je láska. Nad mystickým rozměrem staročeského
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sinonimia a nivel de locuciones verbales en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Skalička, Vladimír
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

Skleník. Kapitoly z dějin
Ladislav Daněk, Pavel Zatloukal
Rok: 2009, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Slepička, P., Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009
Karel Paulík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slezská Ostrava
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Slovanské jazyky a kritéria jejich klasifikace. Tzv. mikrojazyky ve slovanském jazykovém areálu
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub