Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Die verbale und nominale Ausdrucksweise in der Kanzleisprache
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Die Widerspiegelung von Mündlichkeit in der direkten Rede von Romanfiguren am Beispiel von Thomas Brussigs
Lenka Vaňková
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

Different Approaches to Classification of Gestures
Lenka Sedlářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Diktátor a prosperita. Francisco Franco a španělský hospodářský zázrak
Jiří Chalupa
Rok: 2009, Historický obzor
článek v odborném periodiku

Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dionýz, syn Ampoda (? - po 1235)
Beáta VIDA, Martin Homza, Stanisław Andrzej Sroka
Rok: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave / Uniwersytet Jagielloński Kraków
kapitola v odborné knize

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diversity in Unity: Communication Strategies and Target Reader in Three Women´s Magazines
Renáta Tomášková
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Dny pokání v judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Vítězslav Vilímek, Lenka Hořínková-Kouřilová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Vítězslav Vilímek, Lukáš Hlouch
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení monografie do tisku: Dekanová, E. Kapitoly z teórie a didaktiky prekladu odborných textov
Blažena Rudincová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení monografie do tisku: Mrověcová, L. Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny sféry podnikání v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou)
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Lenka Naldoniová, Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Ke kognitivní funkci ironie v díle A. A. C. Shaftesburyho
Lenka Naldoniová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovlevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Lenka Naldoniová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dorf - Industrielle Vorstadt - Sanierungsgebiet. Eine Mikrostudie zur Geschichte und Sozialstruktur der Gemeinde Hrušov bei Ostrava im 19. und 20. Jahrhundert.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dramaticko-divadelní studio
Pavla Zajícová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Drsná země kde nerostly ani olivy
Igor Lisový
Rok: 2009, Nová Forma
odborná kniha

Duchovní substance hermeneutické exegeze
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Důsledky polské měnové reformy na československé hospodářství v roce 1950
Arkadiusz MARKOWSKI
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dušen Selko (ed.) Psychológia zdravia. Bratislava: MAURO SLOVAKIA, 2009. Psychologie a její kontexty, 1, 2010, 1, s. 111-112.
Karel Paulík, Karel Paulík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ediční experiment
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Ediční experiment (Tomáš Štítný ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. P. Rychterová)
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století
Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomika a řízení firmy
Renáta Halásková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El bilingüismo paraguayo y su literatura en guaraní. Un esbozo histórico
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

El camino hacia la sociolingüística hispana
Jana Veselá
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize

El simulacro de la cotidianeidad: La Soledad, de Jaime Rosales
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Emblematika v barokním konceptuálním kázání B. H. J. Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Emblematika v barokním konceptuálním kázání Bohumíra Hynka Josefa Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Emotionalität und Thema-Rhema Gliederung
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen im Drama
Milan PIŠL
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in den Liedtexten der Sammlung Des Knaben Wunderhorn
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der Figurenrede
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der interkulturellen deutsch-tschechischen Kommunikation
Martina Imider
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in Metaphern
Silvie SLINTÁKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Linguistics for Novices
Stanislav Kavka
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Rok: 2009
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub