Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kukučka Jan: Bohumil Pavlok (1922-2020). Život a dílo básníka. Rigorozní práce
Jiří Svoboda
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kultura a umění makedonské říše
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a umění starého Říma I.
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a umění starého Říma II.
Marie Šťastná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

kultura.cz
Marie Šťastná
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Kultura.cz
Alena Borovcová
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Kulturní determinanty struktury jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny
Anna Pumprová
Rok: 2009, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Kurz tlumočení a překladu (CŽV)
Eva Hrdinová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La cortesía verbal en las lenguas checa y espaňola: estudio pragmalinguístico contrastivo
Miroslav Slowik
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

La dérivation préfixale dans l´oeuvre de Fréderic Dard
Jana Brňáková
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

La guerra civil espaňola: un conflicto extraordinario y excepcional o una contienda europea normal y corriente?
Jiří Chalupa
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

La literatura paraguaya en castellano
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

La mirada pijoapartesca (Lecturas de Marsé)
Tomáš Rucki, José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009
ediční a redakční práce

La mirada pijoapartesca. (Lecturas de Marsé)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
odborná kniha

La multiculturalité dans les espaces frontaliers: tableau de la vie quotidienne *Hruschau/Hrušov* la périphérie de la ville industrielle d´Ostrava.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2009
stať ve sborníku

La novela familiar freudiana en la literatura y el cine (notas)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La novela histórica en la época del posmodernismo espaňol. Una renuncia a la búsqueda de la Verdad o un testimonio de un período de relativismo
Jiří Chalupa
Rok: 2009, UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Langage du chat
Jan Lazar
Rok: 2009, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Language Death versus Language Survival: a Global Perspective
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

*Láska k moudrosti* jako psychóza?
Martin Škabraha
Rok: 2009, A2. Kulturní čtrnáctideník
článek v odborném periodiku

L´aspect - une catégorie purement verbale?
Zuzana Honová
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

L´aspect verbal du point de vue de la signification lexicale du verbe
Zuzana Honová
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Latinitas medica Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení
František Šimon, H. Reichová, M. Severová, E. Marečková-Štolcová, D. Svobodová
Rok: 2009, Masarykova univerzita
odborná kniha

Lecturas espaňolas de turismo (druhé, upravené a doplněné vydání)
Kornélia Machová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Leksyka religijna kościolów wschodnich i jej specyfika translatologiczna
Eva Hrdinová
Rok: 2009, Poznańskie Studia Polonistyczne
kapitola v odborné knize

Leonard Cohen: Dokonce i když
Jakub Guziur
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Leonard Cohen: Dorá rada pro lidi jako já
Jakub Guziur
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Leonard Cohen: Máš pravdu, Saharo
Jakub Guziur
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Leonard Cohen: Potopa
Jakub Guziur
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Leonard Cohen: Tisíce
Jakub Guziur
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les particularités lexicales dans le langage du chat
Jan Lazar
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Les prépositions chez et vers dans l´oeuvre de Marc Levy: Toutes ces choses qu´on ne s´est pas dites
Iva Dedková
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Lešková Danka: Historická a fiktívna narativita v súčasnom diskurze s jánošíkovskou tematikou. Disertační práce
Józef Zarek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lexical patterning in research articles: Towards a workable summary
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku
Martin Tomášek
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Martin Jemelka
Rok: 2009, Repronis
odborná kniha

Limity a možnosti podnikání žen v Rakouském císařství (1806 - 1914)
Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Limity památkové péče a průmyslové dědictví
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Linguistic Characterology Revisited - A Spring-Board for Language
Roman ADAMCZYK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Lingvistická antropologie jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Lingvodidaktika, překladatelství a tlumočnictví
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura polska we wwpółczesnych czeskich interpretacjach
Józef Zarek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lives for Ransom: Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938-1942
Christopher Hopkinson
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Londýnský Ústav Edvarda Beneše ke čtyřicátému výročí Československa roku 1958
Pavel Carbol
Rok: 2009
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub