Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
From Ego to Eco: John Muir's Legacy
Petr Kopecký
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Funkce gest v rámci Hallidayova ideačního, interpersonálního a textového komponentu.
Lenka Sedlářová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Galavečer TV NOE
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Gallia romanica. Románské umění na českém území
Marie Šťastná
Rok: 2009, Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu
kapitola v odborné knize

Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu)
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

Gender and Text: On Language and Style of Men´s and Women´s Magazines in English
Renáta Tomášková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Gender, umění,estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
stať ve sborníku

Genderovanost filozofického kánonu a textové ?strategie? marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

George Berkeley: život a dílo
Petr Glombíček
Rok: 2009, FILOSOFIA
kapitola v odborné knize

George Steiner a myšlenka Evropy
Stanislav Kolář
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien
Libuše Spáčilová, Lenka Vaňková
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Głos w dyskusji
Svatava Urbanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gothi parlano in todesco: Nástin lingvistické charakteristiky krymské gótštiny
Miroslav Černý
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Gotická Evropa - kultura, umění, politika a zbožnost
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Grafik Václav Ševčík
Karel Tabery
Rok: 2009, vlastním nákladem
odborná kniha

Grafika a Kritika: transcendentální estetika a kinestetika
Stanislav Hubík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Graham Priest: Logika: průvodce pro každého
Petr Hromek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Granica w nich, granica w nas
Józef Zarek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Grázlové náš vzor
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hand Gestures as Manifestations of Communication Strategies
Lenka Sedlářová
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Handbook of Compounding
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Hans Kudlich - Slezan, Němec, Američan
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hans Kudlich jako symbol velkoněmecké ideologie
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Haupttendenzen der Entwicklung des Eisenhüttenwesens in Mähren und Schlesien (17. bis 19. Jahrhundert)
Milan Myška, Toni Pierenkenper
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Heidrekovy hádanky
Miroslav Černý
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hermeneutika a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Heřmanice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Heterogenität im Klassenzimmer als Herausforderung zum Dialog
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Histoire et culture de la France
Jana Brňáková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historia medicinae antiquae.
František Šimon
Rok: 2009, UPJŠ
odborná kniha

Historia Scepusii. Vol. I. Dejiny Spiša
Beáta VIDA
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Historická analýza příčin periferního postavení jesenického regionu
Petr Popelka, Petr Rumpel, Tomáš Boruta, David Walter Novák
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče)
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Historicko-filozofické kořeny ideologie nacistického a komunistického totalitárního režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Historie památkové péče
Alena Borovcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie Romů v českých zemích v letech 1945-1989
Nina Pavelčíková, Martin Kaleja, Jan KNEJP
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Historie-Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16
Jana Grollová, Jiří Brňovják
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Hladové bouře a stávky za první světové války
Stanislav Knob
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hledání původu otázky
Marek Otisk
Rok: 2009, Aithér
článek v odborném periodiku

Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko... eine ähnliche Vergangenheit
Manuela Schwärzler
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Homo loquens. Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie
Miroslav Černý
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hornické pověsti z Ostravska a Karvinska a jejich zpracování v literatuře
Svatava Urbanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2009, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Hory a komunity současného Peru
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hořký konec Opavského týdenníku
Lumír Dokoupil
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hoskovcová, S. Psychosociální intervence. Praha: Karolinum, 2009
Karel Paulík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hostinec Heinrichshof v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Hostinec U Žida neboli U Ploszka v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub