Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Jana Grollová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski, Institut historii
Jiří Brňovják
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii
Petr GÁBA
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uprchlické zařízení jako objekt mediálního zájmu.
Michal Kedroutek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Urbanizace II
Andrea Pokludová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Urbáře
Jan Al Saheb, Milan Myška, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Určitost a neurčitost dějin filosofie
Stanislav Hubík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ústav dr. Edvard Beneše v Londýně - vzpomínka na Roberta Williama-Seton-Watsona
Pavel Carbol
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ústav Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století
Pavel Carbol
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utiliser les vidéos et les courts-métrages en classe de français
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

"V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech
Daniela Rywiková
Rok: 2010, Umění
článek v odborném periodiku

Václav Vaněk: Disharmonie
Martin Tomášek
Rok: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Vánoční hry a vánoční písně v českém baroku
Jiřina Pavlíková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vectors and Codes of Text
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann
Rok: 2010, RAM-Verlag
odborná kniha

Vědecká konference Veřejné angažmá podnikatelů na místní a regionální úrovni 1800-1914 v Ostravě, 5.-6. 3. 2009.
Petr GÁBA
Rok: 2010
ostatní

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Venezuela País Tropical
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Víme, kde je hranice dobrovolnictví a odborné studentské praxe?
Zuzana HLOUŠKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Víme, kde je hranice dobrovolnictví a odborné studentské praxe?
Zuzana HLOUŠKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vision of 1960s America from an American and (East)European Perspective
Stanislav Kolář
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visions of 1960s America from an American and (East)European Intellectual Perspective
Stanislav Kolář
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Vladimír Jaromír Horák: Když ještě po světě chodil Mikuláš s čertem a Nickel s Krampusem...
Vladimír Šiler
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv psychiky na činnost autonomního nervového systému
Vera Kristýna Jandačková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Voices of the Holocaust
Stanislav Kolář
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vokalické fonémy a jejich realizace ve středomoravských nářečích
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volba strategií zvládání zátěže mužů a žen
Karel Paulík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vplyv sociolingvistických faktorov na produktivitu v slovotvorbe
Stanislav Kavka, Lívia Körtvélyessy
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Všechno je možné" aneb "Je pravda vůbec žádoucí?" K filozofickému odkazu Richarda Rortyho
Eva Bajerová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnosti vývojové psychologie
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané otázky sexuálního vzdělávání a sexuální výchovy
Alina Kubicová
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub