Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Činitelé zprostředkující vztah zátěž - spokojenost
Karel Paulík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Člověk Durych zbloudil...
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2009, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Das Bild der deutschen Literatur im Literaturschaffen Vladimír Neuwirths
Iveta Rucková
Rok: 2009, UP v Olomouci
kapitola v odborné knize

Das Bild von Mann und Frau in der deutschen und tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Das Erzdiözesische Museum Olmütz. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Das Konzept der "Erinnerungsorte" und seine praktische Anwendung im DaF-Unterricht.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industrierevieres - Interessen, Einfluss und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
stať ve sborníku

De Jarry a Jarry par Ostrava. Un an apres le colloque, le livre parait.
Mariana Kunešová
Rok: 2009, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Dějiny a kultura - CD
Andrea Pokludová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny filmu 1895-2005
Karel Tabery
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Dějiny filmu 1895-2005
Karel Tabery
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dějiny filosofie jako zdroj útěchy
Marek Otisk
Rok: 2009, Aither
článek v odborném periodiku

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Milan PIŠL
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Silvie SLINTÁKOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Manuela Schwärzler
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - překladatelská dílna, sekce germanistiky
Manuela Schwärzler, Eva Hrdinová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2009
působení v zahraničí

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Fall einer Hebamme in den Olmützer Dokumenten des 17. Jahrhunderts
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Der Fürst Felix Lichnowsky als literarisches Vorbild
Iveta Rucková
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Rok: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
kapitola v odborné knize

Der liturgische Text und Emotionen
Eva Hrdinová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Wein in der Sprache. Eine korpusbasierte Betrachtung
Norbert Richard Wolf
Rok: 2009, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Dia del Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Dialogické formy v novodobých apokryfech: Citáty (nástin problému)
Petr Hrtánek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Die deutschen Autoren des 19. Jahrhunderts
Ivan Stupek
Rok: 2009, FF OU
odborná kniha

Die emotionalen Entbehrungen einer trostlosen Kindheit
Irena Šebestová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Erlangung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft in den Jahren 1918-1935
Michal SOJČÁK
Rok: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
článek v odborném periodiku

Die sprachliche Gestaltung von Generationenkonflikten in erzählenden Texten der Gegenwart
Šárka VALOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die verbale und nominale Ausdrucksweise in der Kanzleisprache
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Die Widerspiegelung von Mündlichkeit in der direkten Rede von Romanfiguren am Beispiel von Thomas Brussigs
Lenka Vaňková
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

Different Approaches to Classification of Gestures
Lenka Sedlářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Diktátor a prosperita. Francisco Franco a španělský hospodářský zázrak
Jiří Chalupa
Rok: 2009, Historický obzor
článek v odborném periodiku

Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dionýz, syn Ampoda (? - po 1235)
Beáta VIDA, Martin Homza, Stanisław Andrzej Sroka
Rok: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave / Uniwersytet Jagielloński Kraków
kapitola v odborné knize

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diversity in Unity: Communication Strategies and Target Reader in Three Women´s Magazines
Renáta Tomášková
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Dny pokání v judaismu
Tomáš Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Vítězslav Vilímek, Lenka Hořínková-Kouřilová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Vítězslav Vilímek, Lukáš Hlouch
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub