Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Emotionen im Drama
Milan PIŠL
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in den Liedtexten der Sammlung Des Knaben Wunderhorn
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der Figurenrede
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der interkulturellen deutsch-tschechischen Kommunikation
Martina Imider
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in Metaphern
Silvie SLINTÁKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Linguistics for Novices
Stanislav Kavka
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Environmentální rozměr toponomastiky
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Ergebenheit pro domo sua
Ivan Stupek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Essener Kanonenkönig (Z. Jindra: Když byl Krupp dělovým králem)
Milan Myška
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ethnicity and Some Other Aspects of Henry Roth's Call It Sleep
Stanislav Kolář
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film.
článek v odborném periodiku

Etnokultúrne symboly v ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Eucharistická zbožnost v českých zemích pozdního středověku jako vizuální fenomén
Daniela Rywiková
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Evropské jazykové portfolio jako nástroj sebereflektivního hodnocení cizojazyčné kompetence
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle und Stahl
Miloš Matěj
Rok: 2009, Industrie-Kultur
článek v odborném periodiku

Explicitace z pohledu funkční perspektivy výpovědi a její celkové sémantické výstavby
Jitka Smičeková
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Explicitation as a Communication Strategy in Translation
Christopher Hopkinson
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Dějiny Masarykovy univerzity v Brně (Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě). Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomen twórczości Milana Kundery w Polsce
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Fenomenalismus u Berkeleyho a Leibnize
Petr Glombíček
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Filosoficky zaměřená interpretace vybraných próz Jiřího Šotoly
Jakub KLEIN
Rok: 2009
stať ve sborníku

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
působení v zahraničí

Filozofické aspekty teológie Jána Dunse Scota
Marek Otisk
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Firbas, Jan
Jan Holeš
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

Firbas, Jan
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Firbasian non-thematic layers and the communicative purpose of the writer
Zuzana Hurtová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Zuzana Hurtová
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Christopher Hopkinson, Zuzana Hurtová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Five Minute Internet Activities for Lazy Teachers and Tired Pupils
Markéta Bilanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Sredniowiecze polskie i powszechne
článek v odborném periodiku

Forms of Charity of Top Wealthy Town Businessmen in the Era of Industrial Revolution Shown on an Example of the Klein Family
Petr Popelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 1: Życie. ISBN 978-83-61727-40-8
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

František Lazecký - motivické a tematické konstanty a proměny jeho tvorby. Disertační práce
Iva Málková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Franz Kachler, Ivo Krsek, Fritz Kruspersky, Johann Boguslaw Lüdecke, Jaroslav Volenec
Pavel Šopák
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Fraseología espaňola
Lubomír Bartoš
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frau als Beute
Eva Cieślarová
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Fremde Realien in der deutsch-tschechischen Translation oder über die Hostie, die vom Kater Wasja Schamil gefressen werden sollte und die es in der Tat gar nicht gab
Eva Hrdinová
Rok: 2009
stať ve sborníku

From Ego to Eco: John Muir's Legacy
Petr Kopecký
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Funkce gest v rámci Hallidayova ideačního, interpersonálního a textového komponentu.
Lenka Sedlářová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Galavečer TV NOE
Tomáš Novotný
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Gallia romanica. Románské umění na českém území
Marie Šťastná
Rok: 2009, Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu
kapitola v odborné knize

Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu)
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

Gender and Text: On Language and Style of Men´s and Women´s Magazines in English
Renáta Tomášková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Gender, umění,estetika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2009
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub