Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Veřejná prezentace knihy o poutních písních na Moravě, Horo krásná, spanilá
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550)
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga, Maria Gabriele Theisen, Jan Dienstbier, Dr. Teresa Pac
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vizitka
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Vizitka
Stanislav Kolář
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Voices from the Golden/Fallen State: From Letters to Movement
Petr Kopecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voices of Meltingpot | Manari Ushigua
Monika Horsáková, Jana Debreczenyiová Koňušík, Ivan Hryhorjuk, Petr Janoš, Ondřej Smékal, Ondřej Zelenec, Petr Šlechta
Rok: 2019
ostatní

Von den ersten literarischen Denkmälern in der deutschen Sprache bis zur Barockliteratur
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vrchlického impresionistické stopy
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané kapitoly z dějin české filosofie (studijní opora pro kombinovaný program filosofie
Jan Herůfek
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Eva Mrhačová, Jelena Kupcevičová, Dmytro Klymenko, Viktoryia Vaida
Rok: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

VYDRŽAŤ! Dopisy z vězení
Iva Málková
Rok: 2019, Pulchra
odborná kniha

Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.11.2019 - 15.11.2019)
Milan Pišl
Rok: 2019
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (07.01.2019 - 11.01.2019)
Milan Pišl
Rok: 2019
působení v zahraničí

Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzestup a pád moravského aristokrata ve Slezsku. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské
Michal Kubica
Rok: 2019, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Vznik Československa a mocenský transfer v obecních samosprávách moravských měst / Powstanie Czechosłowacji i transfer władzy w samorządach gminnych miast morawskich
Petr Popelka
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Vzpomínka na olomoucký Kabinet grafiky
Pavel Zatloukal
Rok: 2019, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Vztah emoční inteligence a prožívání osamělosti
František Baumgartner, Monika Urbanová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Vztah vědomí, pocitu já a mozku
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse vermitteln? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung ?Lidové noviny"
Eva Polášková
Rok: 2019
stať ve sborníku

When and why Conventions cannot Be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2019, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel
článek v odborném periodiku

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Wiesław Adam Berger - pisarz ponad granicą
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Woran Übersetzer/innen auch denken sollten. Zur Verständlichkeit beim Übersetzen am Beispiel eines Sachbuchs für Kinder
Eva Polášková
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Word Order Investigations Based on UD
Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Working biographies and structural changes: Mobility as a survival strategy: Miners in the Ostrava coal basin after 1989
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Work-in-Progress Paper: Digital Educational Materials in Blended TEFL
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wydarzyło się tego roku - Aniela Kupiec
Jana Raclavská
Rok: 2019
stať ve sborníku

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Begońa García Ferreira
Rok: 2019
působení v zahraničí

XIX-wieczna polszczyzna cieszyńska na przykładzie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zajdeme na tapas?
Petr Šlechta
Rok: 2019
ostatní

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2019, Prameny a studie
článek v odborném periodiku

Základy polského a českého jazyka pro biology
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zentrale Komplemente. Gute Argumente verstehen sich von selbst
Ludwig Maximilian Eichinger
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zitkala-Ša?s Old Indian Legends: A New Perspective
Christian Lewandowski
Rok: 2019, Jagiellonian University Press
kapitola v odborné knize

Zjawisko polsko-czeskiej homonimii w przekładach tekstów specjalistycznych
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zu Funktionen von Fachwörtern in der Presse
Lenka Vaňková
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Zur deutschen Übersetzung des 'Circa instans' im 'Medizinischen Kompendium des Juden von Salms'
Lenka Vaňková, Václav Bok
Rok: 2019, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zwierciadło Zaolzia czyli media polonijne w Republice Czeskiej
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub