Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Towards Artificial Intelligence. Sociological Reflections on the Relationship Man - Organization - Devise.
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019, sciendo
kapitola v odborné knize

Traducción de la partícula 'přece' al espa?ol
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Traducción de la partícula přece al espa?ol
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trampoty a nehody španělského liberalismu v průběhu 19. století
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace školství v Moravské Ostravě po roce 1918 ve vybraných aspektech. Na příkladu mateřského, obecného a občanského školství.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2019
stať ve sborníku

Transgenerační a intergenerační přenos traumatu v americké holocaustové literatuře
Stanislav Kolář
Rok: 2019, Irene Press
kapitola v odborné knize

Translation patterns and discoursal functions in English-to-Polish translation: the case of recurrent phrases
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost v 16.-18. století). 7.-8. listopadu 2018, Hradec Králové
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Účast československých překladatelů na světovém kongresu FIT v Lahti a nekonaný kongres v Praze
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ukrainian Painting Between the Byzantine and Latin Traditions
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Polski institut studiów nad stuka świata
odborná kniha

Umělá superinteligence je hlavní problém lidstva a přijde brzy
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělec v provincii - Artysta na prowincji
Jiří Jung
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Umělecké sbírky knížat Lichnovských a její proměny v průběhu dlouhého 19. století
Jiří Jung
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích Antonína Strnadla
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Umění a filozofie: co je krása a kýč?
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění v architektuře za posledních 30 let
Jakub Ivánek, Eva Špačková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění ve veřejném prostoru
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Underground poems
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Understanding post-socialist european cities
Melinda Benkö, Kornélia Kissfazekas, Lukáš Kos
Rok: 2019, L Harmattan Kiadó
kapitola v odborné knize

Universal Dependencies and Language Typologies
Xinying Chen, Radek Čech
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Universidad de Oviedo (Departamento de Filoloxía Espaňola), odborná stáž
Jakub Lukáš
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universit? degli Studi di Perugia. Itálie
Zuzana Honová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universität Innsbruck, Staff Training
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universität Wien
Jan Malura
Rok: 2019
působení v zahraničí

Université de Bretagne-Sud, Lorient, Francie
Zuzana Honová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Université Paris Nanterre
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universitety dlja požilych gorožan: gendernyj analiz češsko-rossijskogo opyta
Vítězslav Vilímek, Natalia Nikolenko
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Bucharest
Martin Pilař
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Silesia Katowice
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Warsaw, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Warsaw, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě - Językowy obraz wartości w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański - Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polsko)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Język kazań cieszyńskich pierwszej połowy XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub