Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Otec ivritu
Tomáš Novotný
Rok: 2018, Maskil
článek v odborném periodiku

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Paměť českého Slezska v trojúhelníku folkloristiky - umělecké literatury - historiografie
Svatava Urbanová
Rok: 2018, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
kapitola v odborné knize

Panychida a Jeden život - dvě podoby žánru pásma v básnické tvorbě Viléma Závady
Markéta Kročilová
Rok: 2018, Studia et Documenta Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských IX
Urszula Kolberová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Pastor, Radko, MVDr., ředitel, technolog masného průmyslu
Martin Slepička
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Petr Bezruč - ještěr od Lysé hory
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Petr Bezruč, básník průmyslu?
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Rok: 2018
stať ve sborníku

Philosophy of Love in the Context of Russian Philosophy
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Písně kramářské a písně poutní jako průsečík mezioborového bádání
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plotnikovova, A. A., Uzeňovova, J. S.: Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Marta Pančíková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Plukovník Fridolín Gemrot, hrdina Royal Air Force
Martin Slepička
Rok: 2018
ostatní

Po stopách čtyř velkých západních církevních otců v českém středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pobělohorské polemiky Havla Žalanského s kultem svatých
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pobělohorský exil ve světle literárních dějin (rekapitulace a výhledy)
Jan Malura
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pochvala řemeslu a pokárání řemeslníkům. O jazykovém obrazu řemesla a řemeslníka v titulcích české internetové publicistiky
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Počátky a fungování První rakouské továrny na sodu v Hrušově (1851-1911)
Jan GROMNICA
Rok: 2018
stať ve sborníku

Počátky zpracování ropy a zemního vosku v Ostravě - firmy Dingler a Himmelbauer.
Jan GROMNICA
Rok: 2018
stať ve sborníku

Pod nadvládou šlechtických rodů (do 1604)
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Město Holešov
kapitola v odborné knize

Podnikatelské strategie v rodinném podnikání 19. století na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů
Petr Popelka
Rok: 2018, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Podstata myšlenky vzniká v chůzi / pozice lovců jsou ztížené
Iva Málková
Rok: 2018, Fraktál
článek v odborném periodiku

Poetika Bezručových básní
Zdeněk Smolka
Rok: 2018, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Pokoj - Šalom
Tomáš Novotný
Rok: 2018
ostatní

Polanie wyśmiewani i kochani. Przykłady prezentowania czesko-polskich stosunków w średniowieczu i ich potencjał edukacyjny / Polané vysmívaní a milovaní. Příklady zobrazení středověkých česko-polských vztahů a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Rok: 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Political Colonization Quantified: Urbanonymy Landscape Seen as a Network of Street-Sign Posts
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politické spektrum
Filip SVOBODA
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Polonika w Wielkiej Brytanii
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polska i czeska terminologia onomastyczna (koncepcja słownika)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polsko-czeskie interferencje językowe, mechanizm powstawania, usuwanie błędów
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Polszczyzna za Olza
Igor Jelínek
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polszczyzna za Olzą
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

?Por qué estudiar los verbos de movimiento en espa?ol?
Petr Šlechta
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.
Lenka Nováková
Rok: 2018, Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku
kapitola v odborné knize

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Posilování vědomí československé státnosti v prvorepublikových učebnicích literatury a dnes
Martin Tomášek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Poslední století" Tvorkovských z Kravař
Jan Saheb, Pavel Solnický
Rok: 2018, Zemský archiv v Opavě - Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch vybraných frankofónnych krajín
Martin Pleško
Rok: 2018
stať ve sborníku

Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posudek pro polský časopis Bohemistyka
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

posudek rukopisu pro nakladatelství Práh
Iva Málková
Rok: 2018
ostatní

Pourquoi et comment (ne pas) féminiser le français ?
Martin Pleško
Rok: 2018
působení v zahraničí

Povídání o dějinách hrabovského kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub