Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slezská Ostrava
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Slovanské jazyky a kritéria jejich klasifikace. Tzv. mikrojazyky ve slovanském jazykovém areálu
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovanské paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński (2)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII
Jana Raclavská
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Smullyanovy hlavolamy a výuka logiky
Petr Hromek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století
Marie Šťastná
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálným črtám
František Baumgartner
Rok: 2009, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Sociálně pedagogické aspekty vstupu romského dítěte do školy
Jan Sebastian Novotný, Petr Sýkora
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sociální důsledky masivního industrializačního procesu ve 2. polovině 20. století na Ostravsku (Přechodně bydlící obyvatelé a jejich podíl na budování "ocelového srdce republiky")
Petr GÁBA
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální kompetence obecné i odborné v kontextu pomáhajících profesí
Alina Kubicová
Rok: 2009, UJEP
kapitola v odborné knize

Sociální Psychologie I.
František Vízdal, Olga Doňková, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociodemografická analýza města Bílovec
Ivana Kazdová, Martina Schneiderová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Socio-kulturní proměny romské rodiny
Eva Saunders
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sofia Casanova i Izabela Lutoslawska wobec hiszpańskiej tragedii
Piotr Sawicki
Rok: 2009, Instytut historii Uniwersytetu v Bialymstoku, Muzeum Przyrody w Drozdowie
kapitola v odborné knize

Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny
Igor Jelínek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Současná francouzská literatura
Mariana Kunešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Rok: 2009, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Současný stav přípravy vydání souborného díla prof. Jana Firbase
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Antonín Vaishar, Petr Klusáček, Tomáš Krejčí, Stanislav Martinát, Nina Pavelčíková, Jana Pospíšilová, Jana Zapletalová
Rok: 2009, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
odborná kniha

Soudní tlumočník ve dvojím sevření
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soupis Romů domovsky příslušných do Rakouského Slezska z r. 1910
Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Soutěž na pojmenování nového města - Havířov
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Specifika interakce mezi lékařem a pacientem
Miroslav Černý
Rok: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou
Jan Malura
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Spor Salomona Zwillingera s Valentinem Löwem na Koloredově na konci 18. století
Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sprache und Emotionen im Deutschen und im Tschechischen
Lenka Vaňková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Srdce české avantgardy
Martin Pilař
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staročeské legendy a jejich místo mezi rétorickými styly
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staročeský Passionál a Život Krista Pána: paralely a proměny
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staročeský Passionál: žánrová variabilita pozdně středověké legendy
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Státní muzeum-centrum Vladimíra Semjonoviče Vysockého
Igor Jelínek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Státní symbolika
Tomáš Krejčík, Petr Sommer, Josef Žemlička, Dušan Třeštík
Rok: 2009, Lidové nakladatelství
kapitola v odborné knize

Stávka a její význam pro vývoj hospodářských a sociálních vztahů v Evropě
Stanislav Knob
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Stávkové hnutí dělnictva v Rakouském Slezsku v letech 1848-1890
Stanislav Knob
Rok: 2009, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Stávky na Těšínsku do 1. světové války
Stanislav Knob
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Steampunk: Viktoriánské inspirace, aluze a hra s reáliemi v současné literatuře pro děti a mládež
Markéta Straková
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Stereotyp československého a polského filmového socrealistického hrdiny
Roman Sliwka
Rok: 2009, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Stereotyp kobiety w pojmowaniu świata
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Stimme und Emotionen. Zur metasprachlichen Stimmkommentierung in Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stopy uherské nižší šlechty v kvaternech majestátů a slibů věrnosti moravských desk zemských od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stratégie zvládania u študentov VŠ vzhľadom k niektorým sociodemografickým premenným
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Stratégie zvládania v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Streetart photography
Vladimír Horák
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stručně světem severských ság
Miroslav Černý
Rok: 2009, PERPLEX
kapitola v odborné knize

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Struny mysli
Marek Otisk, Marek Petrů
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Struny mysli
Marek Petrů
Rok: 2009, Montanex
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub