Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
ad: Evropská renesance
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Publicita průmyslového dědictví
Marie Šťastná, Alena Borovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Umění českého středověku
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Adash & Naches Napůl živě
Tomáš Novotný
Rok: 2009
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURES IN EU COUNTRIES AND THEIR SPECIFICS
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2009, Scientific Papers University of Pardubice Faculty of Ecomomics and Administration
článek v odborném periodiku

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Albert Josef hrabě Hodic - slezský šlechtic mezi Rakouskem a Pruskem.
Milan Myška
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2009, Romanica Olomucensia 2
článek v odborném periodiku

Allgemeine Charakteristik der Streikbewegung in den cisleithanischen Städten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
Stanislav Knob
Rok: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen; Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Americká zahraničná politika v počiatočnom období studenej vojny
Marek HAMPL
Rok: 2009, Acta humanica
článek v odborném periodiku

Anglica III Linguistica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Stanislav Kavka
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Anglický jazyk jako lingua franca zdravotnických profesí
Roman ADAMCZYK
Rok: 2009, Mladá fronta, Sestra
článek v odborném periodiku

Anglicyzmy w jezyku ojczystym, a nauka jezyka obcego
Markéta Bilanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Antologie textů k dějinám české literární kritiky II (1. polovina 20. století)
Petr Hrtánek
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antonín Wittman von Denglaz - v cizích službách
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apetýt
Marie Šťastná
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Application of American doctrine of containment during the Korean War
Marek HAMPL
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aquí o allá: la subida del clítico en las estructuras infinitivales en el espa?ol
Miroslav Slowik
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku
Z. Moravec, P. Kočár, Z. Sůvová, Michal Zezula
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů
Michal Zezula
Rok: 2009, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Architektura a Ostrava
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Architektura 50. let v Československu
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archivní prameny k dějinám hornictví na Ostravsku ve fondech Archivu města Ostravy
Jiří Brňovják
Rok: 2009
stať ve sborníku

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Arte del Paraguay
Katerina Bohac
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asertivita pro manažery
Dagmar Lahnerová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaccia, dos fundadores de la narrativa paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Ausdrucksmittel der Emotionalität in politischen Kommentaren
Petra PAĎOURKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausgewählte Themen zur transkulturellen Kommunikation
Manuela Schwärzler
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

B. Prus: Lalka - Dívčí sny
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Básně
Vladimír Horák
Rok: 2009
stať ve sborníku

B(e)aring the Naked Truth: the Black Female Body Revisited
Karla Kovalová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Berkeley jako filosof jazyka
Petr Glombíček
Rok: 2009, FILOSOFIA
kapitola v odborné knize

Berkeleyho pojem zdravého rozumu
Petr Glombíček
Rok: 2009, FILOSOFIA
kapitola v odborné knize

Berkeliánství a popření hmoty
Petr Glombíček
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Between Writing and Orality: On Coherence and Cohesion in Women Lifestyle Magazines
Renáta Tomášková
Rok: 2009, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Bin ich ein Gegenstand? Eine Korpusanalyse ausgewählter Phraseologismen mit dem Konzept des Gegenstandes.
Eva Cieślarová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Blouznivci a spiritisté v Ostravě
Martin Pilař
Rok: 2009, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Bon appétit
Begońa García Ferreira
Rok: 2009
ostatní

Boris Godunov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bruselský styl na Ostravsku
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Bude mít Ostrava Černou kostku?
Martin Tomášek
Rok: 2009
ostatní

Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov
Jaroslav David
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

BUSINESSMEN OF THE OSTRAVA-KARVINÁ MINING DISTRICT AND THEIR INVOLVEMENT IN THE WORKERS ISSUE UNTIL THE FIRST WORLD WAR
Stanislav Knob
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War
Stanislav Knob
Rok: 2009
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub