Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Cesta kolem Austrálie za 80 dní. Jak poznat co nejvíce za co nejméně.
Stanislav Kolář
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Cestovateĺky v tele, mysli a fantázii. Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre
Stanislav Kolář
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Cestovatelský magazín Až na konec světa
Miroslav Černý
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Cestovatelský magazín Až na konec světa
Miroslav Černý
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Chitnis, Rajendra A.: Vladislav Vančura - The Heart of th Czech Avant-garde
Martin Pilař
Rok: 2009, Czech Language News
článek v odborném periodiku

Chlumský, Josef
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a jeho ženy Mechtilde s berlínskou společností v první třetině 20. století.
Jiří Jung
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chytře smyšlená historie o boji se Zlem
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Cithara sanctorum
Michaela GOMOLOVÁ
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Collected Works of Jan Firbas I (1951-1967)
Miroslav Černý
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Combinabilité, compatibilité, combinaison et distribution: quelques remarques sur la terminology
Jana Brňáková
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Combinalité, compabilité, combinaison et distribution. Quelques remarques sur la terminologie
Jana Brňáková
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Communication Strategies in Academic Texts
Gabriela Zapletalová, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Communication Strategies in Commercial Media Texts
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Communication Strategies in Text and Talk
Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Communication Strategies in Text and Talk
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Communication Strategies in Women´s and Men´s Magazines
Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Communicative dynamism and nonverbal elements (a study in functional sentence perspective, bodily movements and communication strategy)
Lenka Sedlářová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Compounding and idiomatology
Stanislav Kavka, Kolektiv Autorů
Rok: 2009, Oxford University Press Inc.
kapitola v odborné knize

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Czy Zaolziacy to Polacy?
Martyna Radłowska-Obrusník
Rok: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Časový rozvh životnej cesty pohľadom vysokoškolákov
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Černá skřínka
Jakub Guziur
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek, Jakub CHROBÁK
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Činitelé zprostředkující vztah zátěž - spokojenost
Karel Paulík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Člověk Durych zbloudil...
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2009, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Das Bild der deutschen Literatur im Literaturschaffen Vladimír Neuwirths
Iveta Rucková
Rok: 2009, UP v Olomouci
kapitola v odborné knize

Das Bild von Mann und Frau in der deutschen und tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Das Erzdiözesische Museum Olmütz. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Das Konzept der "Erinnerungsorte" und seine praktische Anwendung im DaF-Unterricht.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industrierevieres - Interessen, Einfluss und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
stať ve sborníku

De Jarry a Jarry par Ostrava. Un an apres le colloque, le livre parait.
Mariana Kunešová
Rok: 2009, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Dějiny a kultura - CD
Andrea Pokludová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny filmu 1895-2005
Karel Tabery
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Dějiny filmu 1895-2005
Karel Tabery
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dějiny filosofie jako zdroj útěchy
Marek Otisk
Rok: 2009, Aither
článek v odborném periodiku

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Manuela Schwärzler
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Milan PIŠL
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Silvie SLINTÁKOVÁ
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - překladatelská dílna, sekce germanistiky
Manuela Schwärzler, Eva Hrdinová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2009
působení v zahraničí

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub