Publikační činnost - IS PUBL
Máchův krajinopis a my
Martin Tomášek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máchův "Máj": zaostřeno na krajinu
Martin Tomášek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Rok: 2010, Ostrava
kapitola v odborné knize

Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

MAREK BLATNÝ A KOLEKTIV: Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy.
Karel Paulík
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Maria Ernestina von Eggenberg (1649-1719) als Sammlerin, Leserin und Übersetzerin
Jitka Radimská
Rok: 2010, Harrassowitz Verlag
kapitola v odborné knize

Marsilio Ficino a platonická láska
Lenka Naldoniová
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Marsilio Ficino a platonická láska
Lenka Naldoniová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mediace
Petra Šobáňová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mediation
Petra Šobáňová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meditace jako žánr české literatury raného novověku
Jan Malura, Marie Janečková, Jarmila Alexová, Věra Pospíšilová
Rok: 2010, Arsci
kapitola v odborné knize

Meditace o nebi nejen u Bridela
Jan Malura
Rok: 2010, Antiqua Cuthna
článek v odborném periodiku

Mentalność, kultura, tożsamość środkowoeuropejska w oczach czeskich eseistów
Agnieszka Baran
Rok: 2010
stať ve sborníku

Město a jeho sochy I.
Marie Šťastná
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Město a jeho sochy II.
Marie Šťastná
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meta i hodos, ili Puti postiženija istiny v perevode literaturnykh proizvedenij
Igor Jelínek
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Metamorfozy sovremennogo russkogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Metamorfozy sovremennogo russkogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda DENS pro děti a jejich rodiče
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele
Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.
Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.
Marek Schneider, Martina SCHNEIDEROVÁ
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky anglického jazyka na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Markéta Bilanová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Jitka Smičeková, Iva Dedková, Miroslava Pavlínková
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele - výuka francouzské gramatiky, testy a diktáty, evaluace
Iva Dedková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Pavla Zajícová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Pavla Zajícová, Eva Bajerová, Soňa Balušková, Dagmar Drevňaková, Tomáš Rucki
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Zdeňka Nedomová, Karla Vlhová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe
Slavoj Tomeček
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mezi konfrontací a smírem. K charakteru rekatolizačního postupu na hukvaldském panství v předbělohorském období
Jan Al Saheb
Rok: 2010, Studia Comeniana et Historica
článek v odborném periodiku

Migracja do miast Frýdek i Místek w XIX wieku
Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

Milan Kundera and his understanding of Central European novel
Martin Pilař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Milan Myška. Z díla hospodářského historika
Aleš Zářický, Milan Myška, Zdeněk Jindra, Pavel Šopák
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Milovaná i nenáviděná. Postmoderna a léta devadesátá.
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Mit heiligem Eifer geschrieben? Oder über die Funde und Verluste in der Translation
Eva Hrdinová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava
Jaroslav David, Jaroslav David
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Mobbing in Czech Republic-A pilot survey
Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Vladimír Řehan
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moc a bezmoc komunikace s médii
Šárka Honová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní administrativa ve veřejné správě
Jiří Staňa, Lucie Urbanová, Pavel VEBER
Rok: 2010, Institut pro místní správu
odborná kniha

Modifikace frazémů v titulcích ekonomických periodik
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Motivace k dobrovolnictví u studentů pomáhajících oborů
Michaela Pečtová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Motivace k dobrovolnictví u studentů pomáhajících oborů.
Michaela Pečtová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití projektivních technik při práci školního psychologa
Kateřina Bartlíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mýtus akademické svobody
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Dingir
článek v odborném periodiku

Mýtus Ostravy - ocelového srdce socialistického Československa
Nina Pavelčíková, Blanka Soukupová, Hedvika Novotná, Zuzana Jurková, Andrzej Stawarz
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Narrative Emotinalität
Šárka VALOVÁ, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Našim cílem je studium bez bariér
Šárka Honová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Našim cílem je studium bez bariér
Šárka Honová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Několik poznámek k proměnám identity spojeným s příběhy českých a slovenských Romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, -Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k románské plastice v Olomouci
Pavol Černý
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize


