Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Voices of the Holocaust
Stanislav Kolář
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vokalické fonémy a jejich realizace ve středomoravských nářečích
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volba strategií zvládání zátěže mužů a žen
Karel Paulík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vplyv sociolingvistických faktorov na produktivitu v slovotvorbe
Stanislav Kavka, Lívia Körtvélyessy
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Všechno je možné" aneb "Je pravda vůbec žádoucí?" K filozofickému odkazu Richarda Rortyho
Eva Bajerová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnosti vývojové psychologie
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané otázky sexuálního vzdělávání a sexuální výchovy
Alina Kubicová
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vybrané vizuální prameny k hospodářským dějinám
Martin Jemelka, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vybrané výzkumné studie šikany a kyberšikany v zahraničí a v České Republice
Michal Panáček, Kateřina Bartlíková
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vydajuščiesja češskie issledovateli antičnosti
Igor Lisový
Rok: 2010, Tellis
odborná kniha

Vymezení některých pojmů spjatých s novými médii
Maria Vašutová, Jana KITLIŇSKÁ, Kateřina Bartlíková, Tomáš Rucki
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Výroční zprávy měst druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výsledky empirických sociologických výzkumů
Petr Gába
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Využití canisterapie při práci s mládeží s výchovnými problémy
Šárka Honová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Využití technických památek v cestovním ruchu z pohledu Národního památkového ústavu
Alena Borovcová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel, Zdeňka Kalnická, Jaroslav Hroch
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vývoj živnostenské otázky v Rakouském Slezsku 1859-1914
Květoslava MÁLKOVÁ
Rok: 2010, Muzeum v Bruntále
odborná kniha

Výzkum copingových strategií mužů a žen na pozadí nábožensko-spirituálních postojů
Alina Kubicová
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Výzkumná studie kyberšikany na Ostravské univerzitě v Ostravě
Maria Vašutová, Jan Nevřala, Michal Panáček
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Výzkumné a praktické využití metody měření variability srdeční frekvence
Vera Kristýna Jandačková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vzestup rodu Liechtensteinů ve světle nobilitačních privilegií ze 17.-18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného)
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Vztah knížecí rodiny Liechtensteinů k Rakouskému Slezsku
Hana Šústková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahy české a slovenské literatury pro děti a mládež od 60. let po současnost
Svatava Urbanová
Rok: 2010, Literárne informačné centrum
kapitola v odborné knize

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Was die Stimme über Emotionen verraten kann.. Eine korpusbasierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Water and Woman
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, VDM publishing house Itd.
odborná kniha

"Wenn sich die Augenblicke zu dritt beliebig ausdehnen." Literarisches Bild der Freundschaft zwischen Sidonie Nádherný von Borutin, Mechtilde Lichnowsky und Karl Kraus vor dem Hintergrund Mechtilde Lichnowskys Erzählung "Der Zeichner".
Iveta Zlá
Rok: 2010
stať ve sborníku

Wie ein Kind mit urgründigen Augen oder Ivan Stupek: Die deutschen Autoren des 19. Jahrhunderts und Analysen ihrer Werke unter dem Aspekt des Realismus, Ostrava 2009, ISBN 978-80-7368-743-4
Eva Hrdinová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wieczny powrót w twórczości Milana Kundery
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2010
stať ve sborníku

WINGFIELD, Nancy M.: Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge - London : Harvard University Press, 2007.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Władysław Nehring a Czechy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

World Wide Werk
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wysza Szkola Zawodowa v Raciborzu
Stanislav Kavka
Rok: 2010
působení v zahraničí

'You love the open road...': Building identities and relationships in car advertising discourse
Christopher Hopkinson
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Z díla hospodářského historika
Milan Myška
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Za Jaroslavem Pleskotem
Svatava Urbanová
Rok: 2010, Ladění - časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
článek v odborném periodiku

*Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Za profesorem Alešem Svobodou
Miroslav Černý
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca - London Ithaca : Cornell University Press, 2008.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub