Publikační činnost - IS PUBL
Justyna Ziarkowska, Marcin Kurek (coords) (2007), W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788322928400. 251 pp
Jan Mlčoch
Rok: 2010, Studia Romanistica, vol. 10, Num. 2/2010
článek v odborném periodiku

K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako *duchovního organismu*
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K výstavbě kazatelského textu v době humanismu
Lubomír Šalomoun
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

K zobecnitelnosti efektivity faktorů resilience
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Kameny na prérii
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Karel Hynek Mácha a umění krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2010, Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny
článek v odborném periodiku

Karel IV. a odkaz "polské" politiky posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Rok: 2010, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Karel Richter, Dobyvatel světa. Válečná anabáze Alexandra Velikého
Igor Lisový
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Katalog písní o svatých v české barokní literatuře
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Katerina Bohac
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Kino Máj v Doksech. In: Rostislav Švácha (ed.), Sial (katalog)
Martin Strakoš
Rok: 2010, Arbor vitae a Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Kiste, John Van der: Císař František Josef, život, pád a zánik habsburské monarchie
Stanislav Knob
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klasifikace frazeologismů z překladatelského hlediska na příkladě frazeologických jednotek v Zdążyć przed Panem Bogiem
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klub techniků v Těšíně 1878-1910
Milan Myška
Rok: 2010, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Aleš Zářický, Marek Vařeka, Jiří Brňovják
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Kobieta w hulczyńskich pieśniach ludowych
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence manažerů v sociálních službách
Renáta Halásková, Anna Schneiderová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kompetence manažerů v sociálních službách
Anna Schneiderová, Marek Schneider, Radka Čaníková, Ludmila Houdková, Lucie Skříšovská, Zdeňka Planá
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha

Kompetence manažerů v sociálních službách
Anna Schneiderová, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Kompetenční model manažerů v sociálních službách
Anna Schneiderová, Anna Schneiderová, Radka Čaníková, Ludmila Houdková
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Komporativny analiz zoomorfnoj simvoliki na gerbach goroda Siedlce i gorodow pobratimow
Dmytro Klymenko
Rok: 2010
stať ve sborníku

Komunikační kompetence
Ludmila Houdková, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Kontakte Karl Max Lichnowskys und Mechtilde Lichnowskys zu Gerhart Hauptmann
Iveta Zlá
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakty językowe w zaolziańskim środowisku kościelnym
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KOPEČEK, Michal: HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO SMYSLU REVOLUCE : Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960. Edice Historické myšlení, sv. 44. Praha : Argo, 2009, 388 s. ISBN 978-80-257-0100-3.
Petr GÁBA
Rok: 2010
ostatní

Kostel Panny Marie v Travné u Jeseníku
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Košicko-bohumínská dráha a její role v dějinách města Český Těšín
Petr Popelka, Michaela ZÁVODNÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kouzlo krásy. Kosmetický přístroj DiaDENS-Cosmo
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kreativní psaní v každé hodině cizího jazyka. Je žádoucí? Je možné?
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.
Tomáš Rucki
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.
Pavla Zajícová, Tomáš Rucki
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krejčiřík, M.: Kleinové. Historie Moravské podnikatelské rodiny
Petr Popelka
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kreps ist ain apposten. Zu Inhalt und Sprache des Apostemtraktats im pharmazeutischen Kompendium R 16 von Kunín
Lenka Vaňková, Gundolf Keil
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kreps ist ain apposten. Zu Inhalt und Sprache des Apostemtraktats im pharmazeutischen Kompendium R 16 von Kunín
Gundolf Keil, Lenka Vaňková
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kreuz quer durch die deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kritika politického rozumu
Martin Škabraha
Rok: 2010, Grimmus
kapitola v odborné knize

Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice
Jiří Brňovják, Jan Al Saheb, Jiří Stibor, Karel Müller
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska
odborná kniha

Křižovatky antropologie - změny paradigmat, 1. díl.
Vladimír Šiler, Jelena Petrucijová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

KUKLO, Cezary: Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej
Radek Lipovski
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturní dějiny v české historiografii
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kvalitativně orientovaný výzkum zaměřený na vybrané historické aspekty procesu integrace ostravsých Romů pocházejících z východního Slovenska
Jan Knejp
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kyberšikana - známý problém v novém kabátě
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Kyberšikana jako fenomén éry nových médií
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

La clitización como fenómeno abarcativo
Miroslav Slowik
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1/2010
článek v odborném periodiku

La narrativa espaňola de la Guerra civil (1936-1975) : Propaganda, testimonio y memoria creativa (PDF 525 Kbytes)
Piotr Sawicki
Rok: 2010, Universidad de Alicante : Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
odborná kniha

La narrativa espa?ola de la Guerra Civil (1936-1975). Propaganda, testimonio y memoria creativa.
Piotr Sawicki
Rok: 2010, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
odborná kniha

La théatralité dans La Premiere aventure céleste de Mr. Antipyrine et S´il vous plait
Mariana Kunešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language Death versus Language Survival: A Global Perspective
Miroslav Černý
Rok: 2010
stať ve sborníku

L'argot et San-Antonio : utilisateur ou innovateur ?
Jana Brňáková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku


