Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Osudy mauzolea rodiny Kleinů jako symbol proměny postojů společnosti k podnikatelstvu ve 20. století
Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Palingamní sňatky a otázka vdovství ve městech Frýdku a Místku
Radek Lipovski
Rok: 2009, Wieki Stare i Nowe
článek v odborném periodiku

Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Panovnické vjezdy na středověké Moravě
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009,
odborná kniha

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě
Pavel Hruboň
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paralely mezi Nietzschem a Dostojevským
Lenka Naldoniová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

PASCALE CHEMINÉE (2009), Connaissez-vous la langue française ?, Paris : Le Monde & rue des écoles, 94 pages.
Iva Dedková
Rok: 2009, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Pavěk: Dedikace, výpisky z četby
Jakub Guziur
Rok: 2009, Revolver Revue
článek v odborném periodiku

Pavel Janoušek: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura
Iva Málková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pavla Zdražilová: Jednoduše. Koncept
Vladimír Šiler
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Personal pronouns and writer identity as a type of communication strategy in academic texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Perzekuce pracovníků Československé akademie věd v letech tzv. normalizace
Nina Pavelčíková
Rok: 2009, Slezský sborník - příloha CD
článek v odborném periodiku

Petřkovice
Martin Jemelka
Rok: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
kapitola v odborné knize

Philosophie du langage
Jan Šabršula
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Philosophie du langage
Jana Veselá, Jan Šabršula
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Pilotní kurz - Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele - výuka francouzské gramatiky, testy a diktáty, evaluace
Iva Dedková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Píseň o Hervör
Miroslav Černý
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Píseň, (sebe)láska, (ne)soulad: Zlomky eseje o Leonardu Cohenovi
Jakub Guziur
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku

Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech
Radek Čech, Petr Pajas
Rok: 2009, Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku

Platónovy přízraky
Martin Škabraha
Rok: 2009, A2. Kulturní čtrnáctideník
článek v odborném periodiku

Platónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Lenka Naldoniová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Plesej, plesej, celá země vlaská
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Pochybný účinek piva i beletrie
Petr Hrtánek
Rok: 2009, Tvar
článek v odborném periodiku

Podíl žen na stávkovém hnutí v Rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatel a manažer Dr. Max Böhm, zakladatel Přívozské rafinerie minerálních olejů
Radoslav Daněk
Rok: 2009
stať ve sborníku

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (1. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2009, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (2. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2009, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka
Hana Kusáková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Podproč
Juraj BRINCKO
Rok: 2009, Polypress
odborná kniha

Podzim středověku - umění pozdní gotiky
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohleden - Horní Pohleď - Pohleď (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby rúk v slovenskej a ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby tela ako motivačná báza ruských a slovenských frazém
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pojetí pýchy v traktátech O sedmi hřieších hlavních Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pokračování výstavby fortové pevnosti, Výtvarná kultura
Pavel Zatloukal, Jindřich Schulz
Rok: 2009, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Pokus o genologický rozbor českých barokních písní o svatých
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polisemia y homonimia a nivel de locuciones adverbiales y verbales
Lubomír Bartoš
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Polityka a frazeologia
Piotr Sawicki
Rok: 2009
stať ve sborníku

Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování
Marie Krčmová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Postavení a vývoj romologie v České republice a její vliv na vytváření multikulturního prostředí
Jan Knejp
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posthegemonická moc? Polemika s tezí Scotta Lashe Power After Hegemony
Martin Škabraha
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkongresová exkurze mezinárodní konference TICCIH.
Miloš Matěj, Alena Borovcová, Jana Kynclová, Květa Jordánová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postmodern public area and future of philosophy
Tomáš Hauer
Rok: 2009
stať ve sborníku

Postmoderne Merkmale im Zoe Jennys Roman Das Blütenstaubzimmer
Irena Šebestová
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Poutavá procházka a setkávání
Svatava Urbanová
Rok: 2009, HLASY muzea ve Frenštátě p. R.
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub