Publikační činnost - IS PUBL
Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180-1416)
Marek Vařeka
Rok: 2010, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice
Jan Al Saheb, Karel Müller
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hrubínovy prvotní poznámky k rukopisu Zlaté renety
Iva Málková
Rok: 2010, Literární archiv
článek v odborném periodiku

I heard there was a secred chord aneb české řeckokatolické liturgické překlady na pomezí mezi demokratizačními a petrifikačními tendencemi
Eva Hrdinová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, SFZ pri SAV
kapitola v odborné knize

Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, Antropowebzin
článek v odborném periodiku

Igor Hajek and His Exile Perspective
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Igor Hájek, přední český anglista a exulant
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Ilustrovaný žaltář z Prüfeningu v Olomouci
Pavol Černý
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize

Impresion.es. Junio 2010. Número 3
Kornélia Machová
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

IMPRESION.es 2
Katerina Bohac
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Individualization of teaching through e-learning: Development of Students' Learning Profile Questionnaire
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industriální město v postindustriální společnosti: Sousedství, komunity a lokality, 2 díl.
Lubor Hruška
Rok: 2010, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha

Industriální město v postindustriální společnosti: 1 díl.
Lubor Hruška
Rok: 2010, VŠB TU Ostrava
odborná kniha

Institut für Slawistik Technische Universität Dresden
Eva Hrdinová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace zrakově handicapovaných osob
Lucie Skříšovská
Rok: 2010
stať ve sborníku

Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Tertium
kapitola v odborné knize

Internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny
Blažena Rudincová
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Interruptions and Overlaps in Doctor-Patient Communication Revisited
Miroslav Černý
Rok: 2010, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku

Interviewer Karel Hvížďala
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Portál
kapitola v odborné knize

Ist es eine Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks
Eva Cieślarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

JACQUES FRANÇOIS, ÉRIC GILBERT, CLAUDE GUIMIER, MAXI KRAUSE (éds.) (2009), Autour de la préposition, Caen : Presses universitaires de Caen, 366 p., ISBN : 978-2-84133-344-8.
Iva Dedková
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ana Enriquez-Vicentefranqueira (coords.) 2006, Estudios en lingüística Ibérica e Iberoamericana, Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. ISBN 83-920190-9-1. 143 pp.
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jak jsme tvořili vysokoškolskou učebnici
Milan Myška
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Jak se učí interkulturní komunikace? Didaktické metody a příklady.
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Jan Balabán
Martin Pilař
Rok: 2010, Gale Cengage Learning
kapitola v odborné knize

Jan Lucemburský a slezská knížata letech 1327-1329
Robert Antonín
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Jan Pokorný: Lingvistická antropologie. Jazyk, mysl, kultura
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jana MACHAČOVÁ - Jiří MATĚJČEK: Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989. Kutná Hora - Opava 2008.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jar v poľských a slovenských pranostikách
Marta Pančíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

JAVOR, Martin: Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2009, 177 s. ISBN 978- 80-8068-971-1.
Adam ŽIDEK
Rok: 2010
ostatní

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Eva Cieślarová
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Jazyk a jeho proměny (eds. M Čornejová, P. Kosek)
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Sapostavitelno ezikoznanije
článek v odborném periodiku

Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jitka Smičeková, Iva Dedková, Miroslava Pavlínková: Metodika výuky francouzského jazyka na střední škole z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita-Filozofická fakulta, 2010. 103 s.
Jana Veselá
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Josef Kalus dětem
Svatava Urbanová
Rok: 2010, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Josef Škvorecký's and Philip's Roth alter ego from Igor Hájek's comparatistic view
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jubileusz Profesora Ernsta Eichlera
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010, BOHEMISTYKA
článek v odborném periodiku

JUDSON, Pieter M.: Guardians of the Nation : Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge - Massachusetts : Harvard University Press, 2006.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Justyna Ziarkowska, Marcin Kurek (coords) (2007), W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788322928400. 251 pp
Jan Mlčoch
Rok: 2010, Studia Romanistica, vol. 10, Num. 2/2010
článek v odborném periodiku

K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako *duchovního organismu*
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K výstavbě kazatelského textu v době humanismu
Lubomír Šalomoun
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

K zobecnitelnosti efektivity faktorů resilience
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Kameny na prérii
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Karel Hynek Mácha a umění krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2010, Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny
článek v odborném periodiku

Karel IV. a odkaz "polské" politiky posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Rok: 2010, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Karel Richter, Dobyvatel světa. Válečná anabáze Alexandra Velikého
Igor Lisový
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze


