Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zážitkové učení jako jedna z metod andragogického působení
Ludmila Houdková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zdena Tomin - portrét české exilové autorky
Martin Pilař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdena Tomin - portrét české exilové spisovatelky
Martin Pilař
Rok: 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Zdeněk Jindra: Als Krupp der Kanonekönig war
Milan Myška
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdrowie duchowe a kompetencje zawodowe przedstawicieli profesji pomagających
Alina Kubicová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zemřel Avrom Sutzkever
Tomáš Novotný
Rok: 2010, Maskil
článek v odborném periodiku

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Zkratky a zkratková slova v podnikatelské ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zlatá reneta - vstupní zastavení
Iva Málková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zlatá reneta- František Hrubín básníkem, prozaikem, filmovým scénáristou.
Iva Málková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010, Wydawnictwo PTPN
kapitola v odborné knize

Zum Ausdruck der kausalen Relation in den spätmittelalterlichen medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2010, deGruyter Verlag
kapitola v odborné knize

Zur funktionalen Auslastung adverbialer Partizipialkonstruktionen in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zur funktionalen Auslastung von Partizipialattributen in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Kategorie der Emotionalität.
Lenka Vaňková
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zur Problematik der Textverständlichkeit und der Textoptimierung
Eva Bajerová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Problematik des Textes und der Textverstehensübungen und -aufgaben im Lehrwerk DaF
Eva Bajerová
Rok: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zur Übertragung der Emotionen bei der Realienübersetzung.
Eva Hrdinová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvládání zátěže v mezipohlavním kontextu - konceptuální rámec
Karel Paulík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Związki F. Halasa ze środowiskiem plastyków i jego inspiracje sztukami plastycznymi
Agnieszka Baran
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žánrová hybridizace v české literatuře 16. a 17. století
Jan Malura
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Žánrové aspekty starší literatury
Tomáš Rucki, Jan Malura
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Žánrové aspekty starší literatury IV
Jan Malura
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žánrové aspekty starší literatury V
Jan Malura
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

"Žart" Milana Kundery okiem polskiej i czeskiej krytyki literackiej
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Žilinská univerzita v Žilině
Stanislav Kavka
Rok: 2010
působení v zahraničí

Život svatého Petra predikátorového: sonda do funkčního vymezení jednoho textu ve staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní smysluplnost jako faktor podporující sociální inkluzi
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize

12 two-page Business English lessons in a monthly magazine titled
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010, Rzeźnik Polski
článek v odborném periodiku

15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy)
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

16. studentská vědecká konference katedry germanistiky
Irena Šebestová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly.
Stanislav Knob
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Corpus-Based Analysis of Medical Interviews: An Overview
Miroslav Černý
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A dialecticis libera nos, Domine!
Marek Otisk
Rok: 2009, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

A vot kakuju ocenku knige daet docent Ostravskogo universiteta Aleš Zaržickij
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
odborná kniha

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia Germanistica V
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica IV
Manuela Schwärzler, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica V
Manuela Schwärzler, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Activités ludiques pour développer l´expression orale
Guilaine Becker
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ad: Evropská renesance
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Publicita průmyslového dědictví
Marie Šťastná, Alena Borovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Umění českého středověku
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Adash & Naches Napůl živě
Tomáš Novotný
Rok: 2009
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURES IN EU COUNTRIES AND THEIR SPECIFICS
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2009, Scientific Papers University of Pardubice Faculty of Ecomomics and Administration
článek v odborném periodiku

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub