Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka za Stříbra
Andrea Krúpová
Rok: 2009, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

Několik poznámek po deseti letech České knižnice
Zdeněk Smolka
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii
Blažena Rudincová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka. Dopisy, koncepty a poznámky z pozůstalosti Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2009, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Nesklonjajemyje suščestvitel´nyje na ruběže věkov
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nesklonjamyje suščestvitel´nyje inojazyčnogo proischoždenija na polosach gazet i žurnalov
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nobilitace české dvorské kanceláře v II. polovině 17. století a v I. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace Slezanů za loajalitu Marii Terezii v období slezských válek
Zbyněk Žouželka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Jiří Brňovják
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Aleš Zářický
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nonverbal Features Accompanying Communicative Units in an American Feature Film
Lenka Sedlářová
Rok: 2009, Repronis
odborná kniha

Nonverbal Features Accompanying Communicative Units in an American Feature Film
Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Non-Violence in Media Language as a Communication Strategy for Social Change and Sustainability
Sirma Wilamová, Christopher Hopkinson
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nová kniha bezručovského badatele
Zdeněk Smolka
Rok: 2009, Průhledy. Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava.
článek v odborném periodiku

Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce
Martin Pilař
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce
Józef Zarek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

O polskich przekładach nowej czeskiej
Józef Zarek
Rok: 2009
stať ve sborníku

O prekladaní poľských textov (problematika zradných slov v prekladoch)
Marta Pančíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

O různých světotextech neboli Den s překladem a Studentská překladatelská soutěž IV opět v Ostravě
Eva Hrdinová
Rok: 2009, ToP (tlumočení a překlad, Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů)
článek v odborném periodiku

Oběť kyberšikany
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oběť kyberšikany
Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Obrana filosofie
Martin Škabraha
Rok: 2009, Salon. Literární a kulturní příloha Práva
článek v odborném periodiku

Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii
Blažena Gracová
Rok: 2009, Wiadomości Historyczne
článek v odborném periodiku

Obraz kobiety w polszczyźnie
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Obraz resilience adolescentů v prostředí ústavní péče
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Obrázkové dějiny a portréty významných historických osobností v současné české literatuře pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Odborná exkurze do Obchodní a průmyslové komory v Drážďanech pro studenty NSVP
Martina Imider
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Odolnost vůči zátěži u těchotných žen s abúzem drog
Helena Záškodná, Blanka Žižková
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Olomouc Archdiocesan Museum. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

On Phonetic Iconicity in Evaluative Morphology. Languages of Europe
Pavel Stekauer, Renáta Gregová, Z. Kolaříková, Lívia Kortvélyessy, R. Panócová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Onomatopoetika - ein vernachlässigtes Gebiet der Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opava - zemské hlavní město rakouského Slezska (1849-1918)
Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentský posudek ke jmenování profesorem doc. Vitézové
Svatava Urbanová, Zdeněk Kovalčík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oscar Niemeyer a Československo
Martin Strakoš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Triton
odborná kniha

Ostrava Architecture Guide / Průvodce architekturou Ostravy
Christopher Hopkinson
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ostrava Journal of English Philology
Stanislav Kolář
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English Philology vol. 1
Christopher Hopkinson
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 16
Guilaine Becker, Xavier Lavry
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 16
Guilaine Becker, Xavier Lavry
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 17
Xavier Lavry, Guilaine Becker
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 17
Xavier Lavry, Guilaine Becker
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No.18
Guilaine Becker, Xavier Lavry, Xavier Lavry, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No.19
Guilaine Becker, Kolektiv Autorů, Xavier Lavry
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ostravská čeština. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Statutární město Ostrav
kapitola v odborné knize

Ostravské pivovary mezi válkou, krizí a znárodněním (1918-1948)
Radoslav Daněk
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ostravské příběhy
Zdeněk Smolka, Libor Magdoň, Jakub CHROBÁK
Rok: 2009
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub