Publikační činnost - IS PUBL
VORÁČEK, Emil a kol.: Luže v dějinách. Díl 1. Od počátků středověku do konce 17. století. Luže : Město Luže, 2010, 291 s. ISBN 978-80-254-8472-2.
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Vrchnost a její dominium-hukvaldský hrad a panství v době předbělohorské
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R.
článek v odborném periodiku

Všímavost a sociální práce
Zdeňka Planá
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák, Ivana Půlpánová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vybrané právní aspekty pozůstalostní agendy v době postosvícenské (1789/1790-1848)
Radek Lipovski
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Východ a Západ v techné hermeneutiké a jeho duchovědném paradigmatu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Výčep piva a hostinská živnost na Ostravsku v proměnách 19. století
Radoslav DANĚK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vyhledávání pomoci jako psychologický problém
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výlety do šumavského hvozdu: obrazy Šumavy v české předklostermannovské próze
Martin Tomášek
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Výpravy a rozcestí (Počátky prozaické tvorby Ivy Procházkové)
Svatava Urbanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími
Iva Dedková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Iva Dedková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Využití metody balanced scorecard v řízení sociálních služeb
Marek Schneider, Radka Čaníková
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Využití/zneužití náboženských prvků v reklamě
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vývinové rozdiely v sociálnej inteligencii a jej komponentoch
František Baumgartner
Rok: 2011, Katedra managementu, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Význam Igora Hájka při vytváření kánonu české literatury v západním kontextu
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam ženskej roly očami mladých slovenských žien
Ivana Václaviková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vzájemné zrcadlení: česká společnost a jižní Slované v perspektivách obrozenského cestopisu
Martin Tomášek
Rok: 2011, Slavistika
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na profesora Josefa Hladkého
Miroslav Černý
Rok: 2011, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Vzpomínky Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska v 15.-20. století
Jiří Brňovják, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Išleido leidykla Edukologija Vilnius
kapitola v odborné knize

Wallaceovy post-jižanské viněty
Jakub Guziur
Rok: 2011, Argo
kapitola v odborné knize

Wartime Political Discourse
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wartime Political Discourse
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Was die Stimme ueber Emotionen verraten kann. Eine korpusbasierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Weeber, Karl - Wilhelm. Alltag im Alten Rom. Das Stadtleben
Igor Lisový
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Where is the Truth? - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora BLAŽKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Where is the Truth? - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora BLAŽKOVÁ, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Will English become one of the lingua francas in Georgia?
Lenka Sedlářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Word length in Slovak poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU). Auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. Unter Leitung von Bettina Kirschstein/Ursula Schulze erarb. von Sibylle Ohly/Daniela Schmidt, Lfg. 21 -24, unter L
Norbert Richard Wolf
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

X. sjezd českých historiků: Sekce F / Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků
Stanislav Knob
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011
stať ve sborníku

Z dělnických rodin mezi inteligenci.
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství od poloviny 19. století do roku 1918 (1938). Možnosti, limity a dílčí výsledky výzkumu.
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání
Jan Al Saheb
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zakládací listina
Richard Psík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Zapomenutá kresba v brevíři svatojiřského kláštera v Praze a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zastavení nad hrubínovskými edicemi
Iva Málková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěry a výhledy
Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zdeněk Bůžek - žák akademika Samarina
Petr KAŠING
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zdi mezi lidmi
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Zdraví a copingové strategie vysokoškolských studentů
Karel Paulík
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zeitliche aktuelle Lieder von Heiligen unter tschechischen auf Märkten verkauften Drucken vom Ende des 17. bis den Anfang des 19. Jahrhunderts
Jakub IVÁNEK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2011
stať ve sborníku


