Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Conformity in Adolescence. Trans-cultural Comparative Study
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Vladimír Řehan
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contenidos de la revista Studia Romanistica 1995-2009
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Contes juifs
Karel Tabery
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cseh nyelvkönyv, Czeh nyelvkönyv Munkafüzet
Marcela Grygerková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin
Jaroslav David
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize

Cult fiction a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cult fiction a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Cult ficton a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010
stať ve sborníku

Curso de conversación
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Literature from the Viewpoit of an Exile Literary Critic
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeching the beat, beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia
Petr Kopecký
Rok: 2010, The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture
článek v odborném periodiku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čapkové a metafora ženy (povídka Systém)
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Česká a slovenská bibliografie prací strojovém a počítačem podporovaném překladu
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Dáno v Opavě - Komentář k privilegiu Karla IV. pro Ostravu
Richard Psík
Rok: 2010, archiv města Ostravy
kapitola v odborné knize

Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Das Leben und Werk von Professor Milan Myška, in: Zářický, Aleš, Milan Myška. Z díla hospodářského historika, Ostrava 2010, S. 569-578.
Mathias Becker
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dějiny výrobní techniky
Stanislav Knob
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Délka výkonu profese jako činitel ovlivňující percepci pracovní zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dělnické a hornické kolonie. Bydlení v průmyslových aglomeracích
Alena Borovcová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Delovaja perepiska v Rossiji
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den spřekladem, Analýza opravených textů na KGE
Eva Hrdinová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Mathias Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (5. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Martin Mostýn
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Deníky Jana Jáchyma ze Žerotína. Život šlechtice na počátku 18. století
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Rok: 2010, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in Österreichisch-Schlesien um 1840 (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatits Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Der jüdische Adel in Mähren
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Día Internacional de la mujer
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die böhmische Redaktion des Altkirchenslawischen - oder viele Emotionen, mehrere Deutungsversuche, eine Redaktion
Eva Hrdinová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Emotion bin Ich.
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Finanzkrise in Metaphern
Silvie SLINTÁKOVÁ
Rok: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Die Konstruktionen der gesprochenen Sprache im Theatertext und ihr Potenzial zur Vermittlung von Emotionen
Milan PIŠL
Rok: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit
Irena Šebestová
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit. Am Beispiel der Romane
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Diogenés šílejícím Sókratem
Oldřich Kramoliš
Rok: 2010, -Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Diplomové práce z problematiky historické demografie na katedře historie pedagogické fakulty v Ostravě v letech 1969-1991
Radek Lipovski
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2010, La Revue des Lettres modernes
článek v odborném periodiku

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2010, Revue des lettres modernes
článek v odborném periodiku

Dislocation women from Philosophy: FIve strategies
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Revista Clepsydra
článek v odborném periodiku

Dívčí domov v Chuchelné - jeho geneze, tvůrci a umělecká výzdoba
Jiří Jung
Rok: 2010, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Dobové aktuální písně o svatých mezi českými kramářskými tisky
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub