Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Přehled dějin Mezopotámie
Andrea Krúpová
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Přehled dějin starověku a každodenní kultury antického Řecka a Říma (soukromé reálie)
Igor Lisový, Andrea Krúpová, Jan Burian
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladatelská dílna: francouzština 2010
Zuzana Honová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Překladatelská dílna: španělština 2010
Irena Fialová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Překladová cvičení z francouzštiny
Iva Dedková, Zuzana Honová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přemysl Otakar II. a zisk zemí Babenberského dědictví
Robert Antonín, Jan Libor, Jiří Kacetl, A Kol.
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize

Příběhy - kombinovaná technika
Marie Šťastná
Rok: 2010
uspořádání výstavy (E)

Přínos rehabilitačních kurzů pro nevidomé a slabozraké - vybraná tyflopedická problematika
Lucie Skříšovská
Rok: 2010
stať ve sborníku

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Přístroj Lados - rychlá pomoc při úrazech
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Přístupy k řešené nové chudoby v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístupy k řešení nové chudoby v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Psychický vývoj dítěte v ústavní péči
Zuzana Černá
Rok: 2010, Ostrava: FF OU
kapitola v odborné knize

Psychologická problematika dobrovolnictví v kontextu školní výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie a její kontexty, 1/2010
Tomáš Rucki
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Psychologie a její kontexty, 2/2010
Tomáš Rucki
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Psychologie lidské odolnosti
Karel Paulík
Rok: 2010, Grada Publishing
odborná kniha

Psychosociální aspekty závažných úrazů oka
Jozef Látka, Karel Paulík
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Rok: 2010, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PŮSOBENÍ ŘÁDU SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V ČESKÉM TĚŠÍNĚ V LETECH 1920-1953
David MANDÁT
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques remarques sur la préposition DANS
Iva Dedková
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Quelques remarques sur les prépositions AVANT/APRES
Iva Dedková
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Questioning and Responding Practices in Medical Interviews Revisited (Part I: Doctors)
Miroslav Černý
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Questioning and Responding Practices in Medical Interviews Revisited (Part II: Patients)
Miroslav Černý
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Quo vadis, Übersetzungsdidaktik
Eva Hrdinová
Rok: 2010, Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache
článek v odborném periodiku

Rábik, Vladimír: Középkori oklevelek a Nagyszombati Szent Adalbert Egyesület Levéltárában (1181). Capitulum, sv. VII. ISSN 1214-1543
Beáta VIDA
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rabota nad formirovanijem orfografičeskich uměnij i navykov studentov
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rafael Barrett y Augusto Roa Bastos: dos voces en contra de los yerbales
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, num. 2
článek v odborném periodiku

RAIL, J.; CABADAJ, J. Zapomenutí hrdinové
Jindra Hylmarová
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Raně scholastické univerzálie
Marek Otisk
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2010, Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach
odborná kniha

Reflexe obyčeje vynášení smrti a přinášení máje jako součast jarně novoročního cyklu v díle Antonína Václavíka.
Vladimír Horák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Relaxační techniky v sociální práci
Zdeňka Planá
Rok: 2010
stať ve sborníku

Reliabilita měření variability srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů
Vera Kristýna Jandačková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Hana Šústková, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Resilience dnes: teoretické koncepce, nedostatky a implikace
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2010, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku

Retrospektiva
Karla Kovalová
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Revitalizace a konverze průmyslových objektů
Andrea Pokludová, Jiří Merta
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rifmy i sredstva ich realizacii v russkich narodnych primetach o pogode
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Rodina Boos-Waldeck z Vizovic - konfrontace německé šlechtické tradice s nově vzniklým československým státem
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role dobrovolnictví v kontextu řešení sociálních problémů
Ivana Půlpánová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role dobrovolnictví v kontextu řešení sociálních problémů
Ivana Půlpánová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Roman Tadič. Cesty do posvátné hory
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozhovory před půlnocí
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace



 
facebook
rss
social hub