Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Las consecuencias de la búsqueda de la utopía en El mundo alucinante
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Estudios Hispánicos
článek v odborném periodiku

Láska v digitálním věku
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Láska v kontextu ruské filosofie
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lázně Jeseník, nebo Gräfenberg? Propria v jazykové krajině a jejich tematizace
Tereza Klemensová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1
Iva Dedková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Legionáři a četnictvo meziválečného Československa
Martin LOKAJ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Legionáři a četnictvo meziválečného Československa
Martin LOKAJ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lehrerhandbücher und deren Potenzial zur Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrer/innen anhand ausgewählter Aspekte
Eva Polášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leibniz a složené substance
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Magnanimitas
kapitola v odborné knize

Leibniz a složené substance
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2019
stať ve sborníku

Leonardo da Vinci a teorie umění vrcholné renesance
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Les Prépositions entre et parmi dans un corpus de textes littéraires contemporains
Iva Dedková
Rok: 2019, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Les Transferts positifs et négatifs entre le tcheque et le français dans le domaine des prépositions
Iva Dedková
Rok: 2019, LINGUA VIVA 28
článek v odborném periodiku

Letadlo jako prostředek obchodního úspěchu firmy Baťa
Jan HERMAN
Rok: 2019
stať ve sborníku

Lichnovští z Voštic, jejich prusko-rakouská identita a genealogicko-heraldická legenda knížete Eduarda (1789-1845).
Jiří Brňovják
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidová etymologie názvů léčibých rostlin na Těšísnkém Slezsku: sonda do současného stavu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lingvističeskaja terminologija včera i segodnja (k naučnomu projektu rusistov Ostravskogo universiteta)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Listopad / November 1989-2019, 30 let poté. Zisky, ztráty, (ne)jistoty uplynulých tří dekád
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im 20. Jahrhundert
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatur und Traditionen der deutschsprachigen Länder
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura na pochodu
Irena Šebestová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Literatura panhispánica y sus valores: Libertad y libertades en la literatura panhispánica
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Bogdan Piotrowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lokální a regionální identita versus národní a státní identita. Historický exkurz na příkladech Slezska a Moravy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019
stať ve sborníku

Los cambios de la imagen mediática de importantes personajes espa?oles en la prensa Checoslovaca motivados por la momentánea situación política, ideológica y cultural - el caso de Pablo Picasso
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Los enemigos de la libertad: Mario Vargas Llosa y las nuevas utopías
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Los verbos de movimiento vistos a través del corpus paralelo InterCorp: el caso del verbo volar
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Luční hospodaření v horské obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Rok: 2019, Ostravská univerzita ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě
kapitola v odborné knize

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 8. - 17. 4. 2019
Radek Lipovski
Rok: 2019
působení v zahraničí

Lyčkův statek má své kořeny ve středověku. Připomínka 520. výročí první písemné zmínky o hrabovském statku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Magický realismus v české polistopadové próze. Úvahy o vlivu, inspiracích a analogiích
Jakub Lukáš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w 'długim' wieku XIX
Lukáš TUROŇ
Rok: 2019, Wieki Stare i Nowe
článek v odborném periodiku

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Marginalized Consequences of Developing Weak and Strong Artificial Intelligence for Development and Change in the Region
Antonín Dolák
Rok: 2019
stať ve sborníku

Marginalizované důsledky rozvoje slabé a silné umělé inteligence pro rozvoj a změny v regionu
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mateřství v českých publicistických textech
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Medizinische Textsorten im Spätmittelalter: Zur Problematik ihrer Abgrenzung
Lenka Vaňková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Měsíc autorského čtení 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
ostatní

Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Metatechnologická budoucnost
Roman Rakowski
Rok: 2019
ostatní

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2019, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky - Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie
Michal Kubica
Rok: 2019, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2019, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub