Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Svatá země. Příběh poutních míst a starověkých i křižáckých památek
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svaz československých architektů a kritika socialistického realismu
Lukáš Kos
Rok: 2019, Brno v minulosti a dnes
článek v odborném periodiku

Svet v inom svete. Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia (Zuzana Stanislavová)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svět ztracených iluzí / Świat utraconych iluzji
Aleš Zářický
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Svetlana Mihajlovna Kolesnikova (red.): Sovremennyj russkij yazyk. V 3 tomah. Tom 1: Fonetika. Fonologiya; Orfoepiya; Grafika. Orfografiya; Leksikologiya; Frazeologiya; Morfemika. Slovoobrazovanie. Tom 2: Morfologiya. Tom 3: Sintaksis. Moskva: Yurajt, 2017, 306 s., 208 s., 241 s.
Lukáš Plesník
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svoboda sametem oděná
Jan Malura, Libor Magdoň
Rok: 2019
ostatní

Svobodný pohyb
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Świat roślin w poezji Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SYSTEM AND HUMAN SAFETY: CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ANTI-TERRORIST ATTACHMENT
Vít Horák, Karolina Wojtasik, Marek Grochowski
Rok: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku

Šavle
Iva Málková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Španělská literatura v kontextu dějin
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělská občanská válka s odstupem čtyř generací
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělská občanská válka s odstupem osmdesáti let
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělský kulturní týden
Petr Šlechta, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Špecifiká oral history pri výskume dejín cestovania mládeže ve 2. polovici 20. storočia
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technische Universität Dresden, Teaching
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Tense and Person in English: Modelling Attempts
Gabriel Altmann, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Terapie tmou: Katamnestická studie
Martin Kupka, Marek Malůš, Miroslav Charvát
Rok: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Terminologische Datenbank in Moodle und ihre Anwendung im fachsprachendidaktischen und translatologischen Kontext
Milan Pišl
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
kapitola v odborné knize

Terminologische Datenbank in Moodle und ihre Anwendung in der Fachsprachenforschung
Milan Pišl
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminy stil i stilistika v russkom i češskom jazykach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019, Wydawnictvo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920
Martin LOKAJ, Tomáš Rusek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920. 25. ledna 2019, Ostrava
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Těšínsko v České republice - tentokrát prizmatem jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Textproduktion für Fortgeschrittene
Eva Polášková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Comparison between Soloviev´s Idea of Unitotality and Vernadsky´s Noosphere
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Cult of Saints in Pilgrim Songs in Moravia and Austrian Silesia from the 17th to the Mid-19th Century
Jakub Ivánek
Rok: 2019, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

The Czech Republic - A Case Study
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Springer
kapitola v odborné knize

The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Rok: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

The Dispute Over the Nature of the Security Apparatus in the Interwar Czechoslovakia on the Example of Gendarmerie
Martin LOKAJ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Early Reception and Influence of Canon and Roman Law in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Peeters
kapitola v odborné knize

The elite as a concept and an analytical tool for researching municipal government in Cisleithania. The results of two Moravian projects
Pavel Kladiwa
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Faculty of Theology of Trnava University
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
působení v zahraničí

The Individual in Royce´s and Sandel´s Philosophy as a Response to Rawls´s Self
Lucie Rathouzská
Rok: 2019, Studia Aloisiana
článek v odborném periodiku

The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2019, Austrian Academy of Science Press
kapitola v odborné knize

The Modernization and the Landscape. On Example of Mining and Iron Industries in the 19th and 20th Centuries
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Origin of the Czech Broadside Ballad in Late Humanism?
Jan Malura
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Phenomenon of 'Cult Fiction' and its Meaning in English speaking Countries
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The phenomenon of 'cult fiction' and its meaning in English speaking countries and in Central Europe
Martin Pilař
Rok: 2019
stať ve sborníku

The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics
Michal Místecký, Andrei V. Zenkov
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Sokol Physical Movement as a symbol of traditionalism on the thereshold of modernity.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The ups and downs of a translator´s job - the job of a translator of professional texts (education, training, professional practice)
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Use of Author Reference Pronouns in Academic ELF
Monika MAŇÁKOVÁ
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The vision of war in poetry and fiction of Jáchym Topol
Martin Pilař
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Vision of War in Poetry and Fiction of Jachym Topol
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Week of Colours (La semana de colores) by Elena Garro and The Goddesses of Žítková (Žítkovské bohyně) by Kateřina Tučková: ?two versions of magic realism?
Jakub Lukáš, Sonja Štajnfeld
Rok: 2019
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub