Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Několik poznámek k proměnám identity spojeným s příběhy českých a slovenských Romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, -Romano džaniben
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k románské plastice v Olomouci
Pavol Černý
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize

Některé aktuální frazémy v ruských a českých ekonomických periodikách komentující realitu nové tržní ekonomiky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Některé aspekty smysluplnosti života u sociálních pracovníků
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2010
stať ve sborníku

Některé předpoklady a důsledky Mobbingu v ČR (pilotní výzkum)
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekvapil, J., Sloboda, M., Wagner, P.: Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace
Jiří Muryc
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neonormalizace
Martin Škabraha
Rok: 2010, Grimmus
kapitola v odborné knize

Neuvaine avec la servante de Dieu Mere Vojtěcha Hasmandová
Pavlína Žídková
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Neverbální komunikace v Česku: změny za posledních dvacet let
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nezaměstnaná žena a nezaměstnaný muž
Petr Saforek
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery okiem czeskiej i polskiej krytyki literackiej
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery okiem czeskiej i polskiej krytyki literackiej
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nieznośna lekkośc bytu Milana Kundery w polemikach
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2010, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Nobilitace české dvorské kanceláře v II. polovině 17. století a I. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogörskiego
kapitola v odborné knize

Nobilitace duchovenstva v novověku-od osobní kariéry k rodové strategii
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(Non)kontradičnost Heideggerova spisu Co je metafyzika
Antonín Dolák
Rok: 2010, Aleph
kapitola v odborné knize

Nové frazémy ako prejav dynamiky slovenskej frazeológie
Milada Jankovičová
Rok: 2010, Ernst-Moriz-Arndt-Universität
kapitola v odborné knize

Nové frazémy ako prejav dynamiky slovenskej frazeológie
Milada Jankovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Noviny
Pavel Kladiwa
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nový starý dobrý Hakl
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

O Bibli, 4. přepracované a rozšířené vydání
Tomáš Novotný
Rok: 2010, Dingir
odborná kniha

O čem mluvíme, když mluvíme o možných světech?
Petr Hromek, Marek Otisk
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

O literaturze polskiej w Czechach i jej współczesnych czeskich interpretacjach
Józef Zarek
Rok: 2010
stať ve sborníku

O pociągach, azocie, soli kuchennej i standardyzacji językowej (na przykładzie fenomenu zwanego język serbsko-chorwacki/serbochorwacki).
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

O vento da illa
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Rok: 2010, Edicións Xerais de Galicia
kapitola v odborné knize

O wrażliwości wizualnej i plastycznej Františka Halasa i Adama Ważyka - na wybranych przykładach
Agnieszka Baran
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O wrażliwości wizualnej i plastycznej Františka Halasa i Adama Ważyka - na wybranych przykładach
Agnieszka Baran
Rok: 2010
stať ve sborníku

O "zradě" Františka Hrubína po vystoupení na II. sjezdu spisovatelů
Iva Málková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obchodní korespondence ve španělštině
Kornélia Machová
Rok: 2010, EDIKA Albatros Media a.s.
odborná kniha

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Obnova kulturních památek
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obnova kulturních památek
Alena Borovcová, Dalibor Halátek
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obrana heraldiky?!
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Obrázkové dějiny a portréty významných historických osobností v současné české literatuře pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Obtížná integrace Hlučínska do Republiky československé
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo. Červený Kostelec 2006
František Šimon, H. Bartoš
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století.
Naděžda Goryczková
Rok: 2010, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Odborný posudek na sborník z konference
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odkrývání literárních podob otcovství
Zdeňka Kalnická
Rok: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ohlédnutí za kardinálem Tomášem Špidlíkem
Lenka Naldoniová, Radomír Vlček, Pavel Boček, Hanuš Nykl
Rok: 2010, Církevní dějiny
článek v odborném periodiku

On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Opava, dáma věčně mladá
Nina Pavelčíková
Rok: 2010, Statutární město Opava
odborná kniha

Opolská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Vlastimila Pulčára Ergonymá v systéme ruského jazyka
Blažena Rudincová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Optimismus a copingové strategie zvládání zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem
Lucie Radková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub