Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
'You love the open road...': Building identities and relationships in car advertising discourse
Christopher Hopkinson
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Z díla hospodářského historika
Milan Myška
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Za Jaroslavem Pleskotem
Svatava Urbanová
Rok: 2010, Ladění - časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
článek v odborném periodiku

*Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Za profesorem Alešem Svobodou
Miroslav Černý
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca - London Ithaca : Cornell University Press, 2008.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy biodromální psychologie
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková, Judita Jandová, Alina Kubicová, Václav MORAVEC, Jan Nevřala, Michal Panáček
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha

Základy etiky pracovníka v sociálních službách
Šárka Honová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Základy psychologie
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Soňa Lemrová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Západoslovanské paremiologické dědictví
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Zastavení u básníka Josefa Kaluse
Jiří Svoboda
Rok: 2010, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Zátopek byl disident, nebo...?
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Závěrečná zpráva. SGS 9/FF/2010.
Maria Vašutová
Rok: 2010
výzkumná zpráva

Závěrečné práce z problematiky historické demografie a dějin rodiny na katedře historie Ostravské univerzity v Ostravě v letech 1991-2010
Radek Lipovski
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Zážitkové učení jako jedna z metod andragogického působení
Ludmila Houdková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zdena Tomin - portrét české exilové autorky
Martin Pilař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdena Tomin - portrét české exilové spisovatelky
Martin Pilař
Rok: 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Zdeněk Jindra: Als Krupp der Kanonekönig war
Milan Myška
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdrowie duchowe a kompetencje zawodowe przedstawicieli profesji pomagających
Alina Kubicová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zemřel Avrom Sutzkever
Tomáš Novotný
Rok: 2010, Maskil
článek v odborném periodiku

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Zkratky a zkratková slova v podnikatelské ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zlatá reneta - vstupní zastavení
Iva Málková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zlatá reneta- František Hrubín básníkem, prozaikem, filmovým scénáristou.
Iva Málková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010, Wydawnictwo PTPN
kapitola v odborné knize

Zum Ausdruck der kausalen Relation in den spätmittelalterlichen medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2010, deGruyter Verlag
kapitola v odborné knize

Zur funktionalen Auslastung adverbialer Partizipialkonstruktionen in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zur funktionalen Auslastung von Partizipialattributen in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Kategorie der Emotionalität.
Lenka Vaňková
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zur Problematik der Textverständlichkeit und der Textoptimierung
Eva Bajerová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Problematik des Textes und der Textverstehensübungen und -aufgaben im Lehrwerk DaF
Eva Bajerová
Rok: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Zur Übertragung der Emotionen bei der Realienübersetzung.
Eva Hrdinová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvládání zátěže v mezipohlavním kontextu - konceptuální rámec
Karel Paulík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Związki F. Halasa ze środowiskiem plastyków i jego inspiracje sztukami plastycznymi
Agnieszka Baran
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žánrová hybridizace v české literatuře 16. a 17. století
Jan Malura
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Žánrové aspekty starší literatury
Tomáš Rucki, Jan Malura
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Žánrové aspekty starší literatury IV
Jan Malura
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žánrové aspekty starší literatury V
Jan Malura
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

"Žart" Milana Kundery okiem polskiej i czeskiej krytyki literackiej
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Žilinská univerzita v Žilině
Stanislav Kavka
Rok: 2010
působení v zahraničí

Život svatého Petra predikátorového: sonda do funkčního vymezení jednoho textu ve staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní smysluplnost jako faktor podporující sociální inkluzi
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize

12 two-page Business English lessons in a monthly magazine titled
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010, Rzeźnik Polski
článek v odborném periodiku

15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy)
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub