Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Zum Forschungstand der Geschichte Österreichisch-Schlesien in der tschechischen Historiographie des letzten Jahrzehnts (1996 - 2006)
Petr Popelka
Rok: 2011, Lit Verlag
kapitola v odborné knize

Zum Korpus der deutschen medizinischen handschriftlichen Texte aus böhmischen und mährischen Archiven
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur funktionalen Auslastung von Partizipialattributen in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zur Prager Überlieferung der Traumdeutung Heinrichs von Mügeln
Lenka Vaňková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zur Problematik der Textverständlichkeit und der Textoptimierung
Eva Bajerová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zur Rolle von Kleinkorpora in der linguistischen Forschung
Martin Mostýn
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Übersetzung von Texten mit religiöser Thematik
Eva Hrdinová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Versprachlichung von Todesthematik und Trauer
Martin Mostýn
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zvládání dětské agresivity
Maria Vašutová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zvládání zátěže sociálními pracovníky v oblasti péče o duševní zdraví
Ivana Kaniová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zvládání zátěže v pomáhajících profesích muži a ženami
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Związki powieści kryminalnej Josefa Škvoreckiego z klasyką gatunku
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2011
stať ve sborníku

Žánrová struktura staročeského Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

"Žart" Milana Kundery okiem polskiej i czeskiej krytyki literackiej
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží
Jakub Ivánek
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ženy v rouškách Bohdana Laciny i Františka Halasa - zagadnienia interpretacji efektu wspłópracy malarza i poety
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život a dílo v postsimulakrální společnosti
Martin Škabraha
Rok: 2011
stať ve sborníku

15 aňos de estudio de la hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situacióndel espaňol en la Universidad de Ostrava.
Kornélia Machová
Rok: 2011, Aracne Editrice
kapitola v odborné knize

17. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

5 biogramů
Lukáš Vaculík
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě-Katedra historie
kapitola v odborné knize

A ciszterci rend kezdeteinek vitatott kérdései a Szepességben. (Sporné otázky začiatku dejín rehole cistercitov na Spiši)
Beáta VIDA
Rok: 2010
stať ve sborníku

?A nepřizpůsobujte se tomuto věku!? K Badiouovu pojetí univerzalismu
Martin Škabraha
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS - Studia Germanistica VI
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia Germanistica VII
Martin Mostýn, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VI
Mathias Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VII
Mathias Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Activités ludiques pour la classe de français langue étrangere
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ad: Architektura a umění 18. a 19. století
Marie Šťastná, Pavel Zatloukal
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Restaurování technických památek
Marie Šťastná, Tomáš Flimel
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

ADOK: Automatisierung und Deutsch im Online-Kurs - ein internationales Projekt für Studierende der Fachrichtung Maschinenbau.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Adresát František Hrubín
Iva Málková
Rok: 2010, OU - Host
odborná kniha

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914
Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Airfields and Airports of Ostrava: Their History and Development / Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj
Christopher Hopkinson
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Alter ego Josefa Škvoreckého a Philipa Rotha z komparatistického pohledu Igora Hájka
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alter ego Philipa Rotha a Josefa Škvoreckého z komparatistického pohledu Igora Hájka
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Americal doctrinal thought against the background of the Cold War period
Marek HAMPL
Rok: 2010, Journal of interdisciplinary philology
článek v odborném periodiku

American University, Washington, DC
Stanislav Kolář
Rok: 2010
působení v zahraničí

American University, Washington, DC
Stanislav Kolář
Rok: 2010
působení v zahraničí

Analýza erbů u nobilitací vydaných českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)
Adam POLÁŠEK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza erbů u nobilitací vydaných českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)
Adam POLÁŠEK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Analýza erbů u nobilitací vydaných českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711).
Adam POLÁŠEK
Rok: 2010, Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872)
článek v odborném periodiku

Analyzing e-mails from the viewpoint of FSP
Zuzana Hurtová
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Anatomická nomenklatúra včera,dnes a zajtra
František Šimon, J. Danko
Rok: 2010
stať ve sborníku

And Where is the Author? Options of Personal Identity in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků)
Jan Vorel
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Anglická diabetologická terminologie
Roman ADAMCZYK
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník
Josef Fronek
Rok: 2010, LEDA
odborná kniha

Angličtina pro jazykové školy III (upravené vydání s klíčem)
Stella Nangonová, Christopher Hopkinson, Jaroslav Peprník
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky



 
facebook
instagram
rss
social hub