Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
KOPEČEK, Michal: HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO SMYSLU REVOLUCE : Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960. Edice Historické myšlení, sv. 44. Praha : Argo, 2009, 388 s. ISBN 978-80-257-0100-3.
Petr GÁBA
Rok: 2010
ostatní

Kostel Panny Marie v Travné u Jeseníku
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Košicko-bohumínská dráha a její role v dějinách města Český Těšín
Petr Popelka, Michaela ZÁVODNÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kouzlo krásy. Kosmetický přístroj DiaDENS-Cosmo
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Kreativní psaní v každé hodině cizího jazyka. Je žádoucí? Je možné?
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.
Tomáš Rucki
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.
Pavla Zajícová, Tomáš Rucki
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krejčiřík, M.: Kleinové. Historie Moravské podnikatelské rodiny
Petr Popelka
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kreps ist ain apposten. Zu Inhalt und Sprache des Apostemtraktats im pharmazeutischen Kompendium R 16 von Kunín
Lenka Vaňková, Gundolf Keil
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kreps ist ain apposten. Zu Inhalt und Sprache des Apostemtraktats im pharmazeutischen Kompendium R 16 von Kunín
Gundolf Keil, Lenka Vaňková
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kreuz quer durch die deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kritika politického rozumu
Martin Škabraha
Rok: 2010, Grimmus
kapitola v odborné knize

Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice
Jiří Brňovják, Jan Al Saheb, Jiří Stibor, Karel Müller
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska
odborná kniha

Křižovatky antropologie - změny paradigmat, 1. díl.
Vladimír Šiler, Jelena Petrucijová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

KUKLO, Cezary: Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej
Radek Lipovski
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturní dějiny v české historiografii
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kvalitativně orientovaný výzkum zaměřený na vybrané historické aspekty procesu integrace ostravsých Romů pocházejících z východního Slovenska
Jan Knejp
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kyberšikana - známý problém v novém kabátě
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Kyberšikana jako fenomén éry nových médií
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

La clitización como fenómeno abarcativo
Miroslav Slowik
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1/2010
článek v odborném periodiku

La narrativa espaňola de la Guerra civil (1936-1975) : Propaganda, testimonio y memoria creativa (PDF 525 Kbytes)
Piotr Sawicki
Rok: 2010, Universidad de Alicante : Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
odborná kniha

La théatralité dans La Premiere aventure céleste de Mr. Antipyrine et S´il vous plait
Mariana Kunešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language Death versus Language Survival: A Global Perspective
Miroslav Černý
Rok: 2010
stať ve sborníku

L'argot et San-Antonio : utilisateur ou innovateur ?
Jana Brňáková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

LAS HORAS DEL DÍA, de Jaime Rosales: Un psycho-thriller Made in Spain
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1/2010
článek v odborném periodiku

Las locuciones nominales y verbales con significado argótico
Lubomír Bartoš
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1/2010
článek v odborném periodiku

Láska a život. Vždy pro mne jedno budou. K 100. výročí narození Františka Hrubína
Svatava Urbanová, Kolektiv
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Le polar et le monde contemporain (petit ou grand)
Mariana Kunešová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Léčba bolestí krční páteře přístroji DENAS a DiaDENS
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Léčba vysokého tlaku přístrojem DiaDENS-Cardio
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Legenda není literární žánr
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Lenka Naldoniová - Erós a jeho metafory
Vladimír Šiler
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Leoš Šatava. Jazyk a identita etnických menšin
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Les livres jansénistes dans le milieu aristocratique en Boheme
Jitka Radimská
Rok: 2010, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Les possibilités de traduction de l´aspect verbal tcheque en francais
Zuzana Honová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, num. 2
článek v odborném periodiku

Les procédés de traduction utilisés dans le langage juridique
Zuzana Honová
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Lexikální koheze v odborném textu a tvorba funkčních shrnutí
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Lichtenštejnsko
Marek Vařeka
Rok: 2010, Libri
odborná kniha

Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym)
Jaroslav David
Rok: 2010, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Limity a možnosti podnikání žen v českých zemích v dlouhém 19. století
Petr Popelka
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Literarische Emotionen
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Literatura Śląska Cieszyńskiego w kontekście polskim
Michal Przywara
Rok: 2010
stať ve sborníku

Literaturabend - Kreuz und quer durch die deutschsprachige Literatur
Mathias Becker
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Litterature et theatre africains
Mariana Kunešová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Loci horribiles oder negative Emotionen im liturgischen Text
Eva Hrdinová
Rok: 2010, Studia germanistica
článek v odborném periodiku

Logika a literatura
Petr Hromek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LOKVENC, Th.; JIRÁSEK, V.; VAŠATA, O. Jindřich M. Vlček a Malé Svatoňovice
Jindra Hylmarová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

L´oral par le jeu.
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub