Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
TOMEŠ, Josef: Naše nynější modernita. Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) a Ústav T. G. Masaryka, 2008, 68 s. ISBN 978-80-86429-82-3.
Petr GÁBA
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tradice a modernost
Marek Otisk, Petr Glombíček, Tomáš Hauer, Vladimír Horák, Oldřich Kramoliš, Petr Hromek, Lenka Naldoniová, Nicole Horáková Hirschlerov
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha

Tradiční šikana jako projev agrese a agresivity
Maria Vašutová, Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Transformace leporela a jeho recepce v současnosti (Lucie Seifertová: Tajná Ostrava)
Svatava Urbanová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Translatologica Ostraviensia V
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Třanovice v proměnách staletí
Jan Al Saheb, Radim Jež, Jiří Kristian, David Pindur
Rok: 2010, Obec Třanovice
odborná kniha

Tři stezky (ke) komunismu
Martin Škabraha
Rok: 2010, Dějiny - teorie - kritika
článek v odborném periodiku

Turneři, sokolové a obecní samospráva (Opava, Olomouc, Praha).
Andrea Pokludová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Tvary a lektvary reklamy: ke komunikačním strategiím v časopisech pro ženy
Renáta Tomášková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Tvorba a ideje
Jiří Svoboda
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Tvůrčí počátky Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týmové kompetence
Ludmila Houdková, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Údělem člověka je exil
Józef Zarek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Umgang mit den Emotionen im postmodernen Theater
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

U)mučení jako příběh. Nad podobou passio a jeho narativními proměnami ve Zlaté legendě a staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Unified discontinuity as a productive feature of contemporary mass media discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universita di Pisa
Jan Herůfek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universität Oulu, Finnland, 27.02. - 14.03.2010
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universität Wien
Iva Málková
Rok: 2010
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2010
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2010
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Blažena Rudincová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Jana Grollová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski, Institut historii
Jiří Brňovják
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii
Petr GÁBA
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uprchlické zařízení jako objekt mediálního zájmu.
Michal Kedroutek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Urbanizace II
Andrea Pokludová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Urbáře
Jan Al Saheb, Milan Myška, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Určitost a neurčitost dějin filosofie
Stanislav Hubík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ústav dr. Edvard Beneše v Londýně - vzpomínka na Roberta Williama-Seton-Watsona
Pavel Carbol
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ústav Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století
Pavel Carbol
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utiliser les vidéos et les courts-métrages en classe de français
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

"V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech
Daniela Rywiková
Rok: 2010, Umění
článek v odborném periodiku

Václav Vaněk: Disharmonie
Martin Tomášek
Rok: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Vánoční hry a vánoční písně v českém baroku
Jiřina Pavlíková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub