Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS - Studia Germanistica VI
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia Germanistica VII
Martin Mostýn, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VI
Mathias Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VII
Mathias Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Activités ludiques pour la classe de français langue étrangere
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ad: Architektura a umění 18. a 19. století
Marie Šťastná, Pavel Zatloukal
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

ad: Restaurování technických památek
Marie Šťastná, Tomáš Flimel
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

ADOK: Automatisierung und Deutsch im Online-Kurs - ein internationales Projekt für Studierende der Fachrichtung Maschinenbau.
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Adresát František Hrubín
Iva Málková
Rok: 2010, OU - Host
odborná kniha

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914
Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Airfields and Airports of Ostrava: Their History and Development / Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj
Christopher Hopkinson
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Alter ego Josefa Škvoreckého a Philipa Rotha z komparatistického pohledu Igora Hájka
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alter ego Philipa Rotha a Josefa Škvoreckého z komparatistického pohledu Igora Hájka
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Americal doctrinal thought against the background of the Cold War period
Marek HAMPL
Rok: 2010, Journal of interdisciplinary philology
článek v odborném periodiku

American University, Washington, DC
Stanislav Kolář
Rok: 2010
působení v zahraničí

American University, Washington, DC
Stanislav Kolář
Rok: 2010
působení v zahraničí

Analýza erbů u nobilitací vydaných českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)
Adam POLÁŠEK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza erbů u nobilitací vydaných českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)
Adam POLÁŠEK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Analýza erbů u nobilitací vydaných českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711).
Adam POLÁŠEK
Rok: 2010, Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872)
článek v odborném periodiku

Analyzing e-mails from the viewpoint of FSP
Zuzana Hurtová
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Anatomická nomenklatúra včera,dnes a zajtra
František Šimon, J. Danko
Rok: 2010
stať ve sborníku

And Where is the Author? Options of Personal Identity in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků)
Jan Vorel
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Anglická diabetologická terminologie
Roman ADAMCZYK
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník
Josef Fronek
Rok: 2010, LEDA
odborná kniha

Angličtina pro jazykové školy III (upravené vydání s klíčem)
Stella Nangonová, Christopher Hopkinson, Jaroslav Peprník
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Angst in der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel von Geschichten aus dem Buch ´Dich gibt´s nur einmal auf der Welt. Geschichten, die Kinder stark machen.´
Eva Cieślarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ano anglosaské antologii
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Edita Gromová, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998-2006 (Tucet vzpomínek)
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Arcivévoda Rudolf Johann Josef Rainer, olomoucký arcibiskup a průmyslový podnikatel
Milan Myška
Rok: 2010, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Ars vivendi - Ars moriendi aneb Umění žít a umění zemřít
Vladimír Šiler
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Drama. Die Emotion Ärger auf dem Beispiel des Dramas Herr Kolpert von D. Gieselmann
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Dramentext im Deutschen und im Tschechischen - die kontrastive sprachwissenschaftliche Analyse
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausstellung von Bildern der Künstlerin Michaela Spakovska - Mit einführenden Worten von M. Becker
Mathias Becker
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Austriackie spisy pośmiertne - źrodła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny
Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bádání o starší české literatuře: K historii (a koncepci) kolektivních projektů
Jakub SICHÁLEK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Básně Bohdana Trojaka: Bez názvu / Bez tytułu a Let (Capriccioso) / Lot (Capriccioso)
Agnieszka Baran
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bednarski Adam - Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach z lat 1919-1939.
Jiří Jung
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beletrie mezi eschatologií a alchymií
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Benchmarking sociálních služeb
Radka Čaníková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Běžné (jiho)slovanské paradoxy
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Bibliografie díla Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bin ich ein Gegenstand?
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2010, Winter Verlag
kapitola v odborné knize



 
facebook
instagram
rss
social hub