Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Reuchlinovo a Picovo pojetí křesťanské kabaly: malé přiblížení
Jan Herůfek
Rok: 2011, Listy filologické Folia philologica
článek v odborném periodiku

Rinas, Karsten/Gunsenheimer, Birgit/Opletalová, Veronika (2011): Übungsbuch zur deutschen Wissenschaftssprache.
Martin Mostýn
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rita Krueger: Czech, German and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia. Oxford: Oxford University Press 2009
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rod v životě umění.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Rodina Boos-Waldeck z Vizovic - konfrontace německé šlechtické tradice s nově vzniklým československým státem
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2011, Ústav pro studium totalitních režimů
kapitola v odborné knize

"Rodzinna Europa" Czesława Miłosza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role krajinných a přírodních prvků v próze Vítězslava Hálka
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rolová ztráta
Anna Schneiderová, Naděžda Špatenková
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Román Nazí Ivy Procházkové
Svatava Urbanová
Rok: 2011, Kulturně-literární revue PANDORA
článek v odborném periodiku

Romové-příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela-prvních představitelů romských elit
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Rośliny w językowym obrazie kobiety
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rothschildovy peníze...
Milan Myška
Rok: 2011, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Różnice kulturowe i pokoleniowe w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudolf Jurolek: Smrekový les
Iva Málková
Rok: 2011, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Ruština pro komunikaci v podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řešení konfliktů v sociální práci pomocí mediace
Petra Šobáňová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sabotáž
Hana Srpová
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Sagen Sie Stauffenberg, wenn Sie an ihn schreiben, daß ich viel an ihn denke
Iveta Zlá
Rok: 2011, Acta facultatis philosophicae univeristatis ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ART AND SCIENCE
Irena Šebestová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Salutogenesis, perception of stress and the state of health of and the state of health male and female teachers
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sebeklamné sebeospravedlnění v deterministickém rámci
Antonín Dolák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sekundární prevence sociálně patologických jevů ve Středisku výchovné péče v Liberci.
Maria Vašutová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Selected knowledge about changes of the Roma population in the Czech lands after 1945.
Jan KNEJP
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sémantická gesta v interlingvální komunikaci
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Semestrální studijní stáž, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Jan Slíva
Rok: 2011
působení v zahraničí

Setkání se Salvadorem Dalí na cestě k andro-gyné.
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Slovo a smysl / Word & Sense
článek v odborném periodiku

Simvolika jazykovych jedenic funkcionalno-semanticzeskogo pola "moda" v romane M. Bulgakova "Master i Margarita"
Dmytro Klymenko
Rok: 2011,
článek v odborném periodiku

Situace vyučovaného cizího jazyka jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavia Iuvenum XII
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slavic Philology students - how do they see their opportunities on the labour market?
Agnieszka Baran, Agata Ostrowska-Knapik
Rok: 2011
stať ve sborníku

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XII.
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slezsko v encyklopedických pracích ústavů a kateder Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Jiří Svoboda
Rok: 2011
stať ve sborníku

Slovo úvodem...
Milan Myška
Rok: 2011
stať ve sborníku

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice
Jaroslav David
Rok: 2011, Academia
odborná kniha

Smutné vale vám, Pražané, dávám a se loučím
Jakub Ivánek
Rok: 2011, Protimluv
článek v odborném periodiku

Sobotínské mauzoleum rodiny Kleinů jako symbol osudů německého podnikatelstva v českých zemích ve 20. století
Petr Popelka
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

SOC a hardiness mužů a žen
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Social and cognitive contexts of prepared speeches: the impact of individual and collective aspects on the social dynamics of conference presentations and their discussions
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU JAKO BÁZE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Marek Schneider
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sociálne kompetencie detí predškolského veku vo vzťahu k výchovnému štýlu rodičov
Lenka Očenášová, Zuzana Polťáková, Ivana Václaviková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sociální systém VHHT: Rafinovaný způsob vykořisťování zaměstnanců anebo ukázka sociálního kapitalismu? Pohledem historiků v posledních 100 letech
Hana Šústková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socioekonomický atlas Ostravy.
Lubor Hruška
Rok: 2011, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha

Sogenannte "dritte Realien" und ihre Übersetzung oder was verbindet Lena Gorelik mit Wladimir Kaminer ?!
Eva Hrdinová
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Sókratovy paradoxy, víra a dostatečnost ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce IX
Miroslav Černý
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce X
Miroslav Černý
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné procesy transformace postindustriální společnosti na území Moravskoslezského kraje a jejich dopady na strukturu osídlení v roce 2011
Lubor Hruška
Rok: 2011, VŠB-TU Ostrava
odborná kniha



 
facebook
instagram
rss
social hub