Publikační činnost - IS PUBL
Nové technologie- podpora specifických přístupů ve výuce
Zdeňka Planá
Rok: 2011
stať ve sborníku

Novela posmoderna: una renuncia a la búsqueda de la verdad o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-Reverte)
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Aracne Editrice
kapitola v odborné knize

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O americké literatuře jinak
Stanislav Kolář
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O práci zkušených učitelů
Anna Schneiderová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej. Przypadek Ludvíka Vaculíka
Józef Zarek
Rok: 2011, Przekłady literatur słowiańskich, t. 2, cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym
článek v odborném periodiku

O wraźliwości wizualnej i plastycznej Františka Halasa i Adama Ważyka - na wybranych przykladach
Agnieszka Baran
Rok: 2011
stať ve sborníku

O "zradě" Františka Hrubína po vystoupení na II. sjezdu spisovatelů
Iva Málková
Rok: 2011, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Obecný smysl u Arendtové a Kantův zdravý rozum
Petr Glombíček
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Obrazy i obrazowość w twórczości F. Halasa i A. Ważyka, w świetle poetyki przestrzeni G. Bachelarda
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od Machara k Seifertovi
Zdeněk Smolka
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i.
kapitola v odborné knize

Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989)
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Nakladatelství Lidových novin
kapitola v odborné knize

On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis
Renáta Tomášková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

On Dialogues in Computer Games: A Quantitative Analysis of Fallout
Daniel BIZOŇ, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

On Dialogues in Computer Role-Playing Games
Daniel BIZOŇ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On expressing the participants´ status in crime reports in the british press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

On Markedness as Inherent Characteristics of the Operation of FSP Factors
Ivana Řezníčková, A Kolektiv
Rok: 2011, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
kapitola v odborné knize

On stratification in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

On the Aesthetic Function of the Text (Exploitation of Semantic, FSP and Syntactic Means in the Process of 'Meaning Focus'
Ivana Řezníčková
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Opava Architecture Guide / Průvodce architekturou Opavy
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Karla Stibrala, Ph.D.
Martin Tomášek
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Radky Morongové
Blažena Rudincová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915)
Jiří Jung, Z. Jirásek
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Osobnost Miloše Martena
Jana Šrubařová
Rok: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku

Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 1/2011
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Stanislav Kolář
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Ostravagance No. 23
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 24
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 25
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravská průmyslová oblast jako badatelský problém a jeho relevance pro výzkum dělnictva (zaměření výzkumu, vytyčení jednotlivých subproblémů, hlavní úkoly a výsledky)
Petr GÁBA
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská průmyslová oblast jako badatelský problém a jeho relevance pro výzkum dělnictva (zaměření výzkumu, vytyčení jednotlivých subproblémů, hlavní úkoly a výsledky)
Petr GÁBA
Rok: 2011
stať ve sborníku

Ostravské dělnické kolonie I
Martin Jemelka, Ondřej ŠTARMAN, Marianna Grussmannová, Jarmila Peňázová, Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Otraženie etničeskoj prinadležnosti v neverbal'nom plane obščeniâ
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Památky doby baroka (1648 - 1773)
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kol.
Rok: 2011, Slezské zemské muzeum v Opavě
kapitola v odborné knize

Památky doby osvícenství, klasicismu a romantismu
Jaromír Olšovský, Pavel šopák
Rok: 2011, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Panelová diskuse o Balabanovi
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paulík, Karel: Psychologie lidské odolnosti
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pep Up Your Lessons - aneb multimediální aktivity v hodinách angličtiny
Markéta Bilanová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Percepce zátěže mužů a žen a strategie zvládání
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Percepcia reakcií sociálneho prostredia u slobodných žien
Ivana Václaviková
Rok: 2011, Ostium. Internetový časopis pre humanitné odbory
článek v odborném periodiku

Perswazyjność progów liczbowych w reklamie
Roman Sliwka
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
kapitola v odborné knize

Pětašedesátiny prof. Stanislava Kavky
Miroslav Černý
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Petra Soukupová Marta v roce vetřelce - audio recenze
Iva Málková
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Philip Roth´s and Josef Skvorecky´s Alter Ego in Igor Hajek´s Comparative Perspective
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011, Czechoslovak and Central European Journal, Volume 24
článek v odborném periodiku


