Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Španělština pro hospodářskou sféru 1.UČEBNÍ TEXT K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociální a vývojové psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Teorie a praxe překladu
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Testovani znalosti ciziho jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Text im Unterricht DaF schafft Emotionen. Aber wie?
Pavla Zajícová
Rok: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Textverstehen
Šárka SLADOVNÍKOVÁ
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Texty, obrazy, stavby? (nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana)
Zdeněk Smolka
Rok: 2010
stať ve sborníku

The agglomeration of Ostrava. Research possibilities
Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration)
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The English Verb
Stanislav Kavka
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The First Deportation of the European Jews: The Transports to Nisko nad Sanem 1939-1940
Christopher Hopkinson
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The Frontier in Motion: Where Does it Lead US?
Petr Kopecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

The Genre of Institutional Press Release. A Critical Discourse Analysis.
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Organization of Topicality in Medical Interviewing Revisited
Miroslav Černý
Rok: 2010, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

The (Post)Colonial Search for the Identity of Carribean American (Grand)Daughters
Stanislav Kolář
Rok: 2010, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture
článek v odborném periodiku

The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function
Tereza MALČÍKOVÁ
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Value of Gothic for English Language Teaching
Miroslav Černý
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Value of Gothic for English Language Teaching
Miroslav Černý
Rok: 2010
stať ve sborníku

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Marta Pančíková
Rok: 2010, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
článek v odborném periodiku

TOMEŠ, Josef: Naše nynější modernita. Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) a Ústav T. G. Masaryka, 2008, 68 s. ISBN 978-80-86429-82-3.
Petr GÁBA
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tradice a modernost
Marek Otisk, Petr Glombíček, Tomáš Hauer, Vladimír Horák, Oldřich Kramoliš, Petr Hromek, Lenka Naldoniová, Nicole Horáková Hirschlerov
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha

Tradiční šikana jako projev agrese a agresivity
Maria Vašutová, Jana KITLIŇSKÁ
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Transformace leporela a jeho recepce v současnosti (Lucie Seifertová: Tajná Ostrava)
Svatava Urbanová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Translatologica Ostraviensia V
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Třanovice v proměnách staletí
Jan Al Saheb, Radim Jež, Jiří Kristian, David Pindur
Rok: 2010, Obec Třanovice
odborná kniha

Tři stezky (ke) komunismu
Martin Škabraha
Rok: 2010, Dějiny - teorie - kritika
článek v odborném periodiku

Turneři, sokolové a obecní samospráva (Opava, Olomouc, Praha).
Andrea Pokludová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Tvary a lektvary reklamy: ke komunikačním strategiím v časopisech pro ženy
Renáta Tomášková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Tvorba a ideje
Jiří Svoboda
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Tvůrčí počátky Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týmové kompetence
Ludmila Houdková, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Údělem člověka je exil
Józef Zarek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Umgang mit den Emotionen im postmodernen Theater
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

U)mučení jako příběh. Nad podobou passio a jeho narativními proměnami ve Zlaté legendě a staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Unified discontinuity as a productive feature of contemporary mass media discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universita di Pisa
Jan Herůfek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universität Oulu, Finnland, 27.02. - 14.03.2010
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Universität Wien
Iva Málková
Rok: 2010
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2010
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2010
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Blažena Rudincová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Jana Grollová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub