Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Drama. Die Emotion Ärger auf dem Beispiel des Dramas Herr Kolpert von D. Gieselmann
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Dramentext im Deutschen und im Tschechischen - die kontrastive sprachwissenschaftliche Analyse
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausstellung von Bildern der Künstlerin Michaela Spakovska - Mit einführenden Worten von M. Becker
Mathias Becker
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Austriackie spisy pośmiertne - źrodła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny
Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bádání o starší české literatuře: K historii (a koncepci) kolektivních projektů
Jakub SICHÁLEK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Básně Bohdana Trojaka: Bez názvu / Bez tytułu a Let (Capriccioso) / Lot (Capriccioso)
Agnieszka Baran
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bednarski Adam - Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach z lat 1919-1939.
Jiří Jung
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beletrie mezi eschatologií a alchymií
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Benchmarking sociálních služeb
Radka Čaníková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Běžné (jiho)slovanské paradoxy
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Bibliografie díla Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bin ich ein Gegenstand?
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2010, Winter Verlag
kapitola v odborné knize

Biografické výzkumy a studium dějin podnikání
Milan Myška, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

Blues Alive
Michal Przywara
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bohemica Olomucensia 1
Iva Málková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bourdieu y la literatura espaňola
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Buddhismus
Jiří Holba
Rok: 2010, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Building identities and relationships in commercial websites: a contrastive view of communication strategies
Christopher Hopkinson
Rok: 2010, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Building identities in commercial websites: a contrastive view of communication strategies
Christopher Hopkinson
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cambio de código en los foros de debate en la prensa gallega
Irena Fialová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Carissime, kde se touláte
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Cartesian Common Sense?
Petr Glombíček
Rok: 2010, FILOSOFIA
kapitola v odborné knize

CATALOGUS VENERABILIS CLERI ARCHIDIOECESEOS OLOMUCENSIS JAKO PRAMEN PRO DĚJINY CÍRKVE
David MANDÁT
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za slavistiku)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Chiméra Huong Thanh
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Co by tomu řekl Johann Becher?
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický
Rok: 2010, Professional Publishing
odborná kniha

Co oko nevidí
Martin Škabraha
Rok: 2010, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
článek v odborném periodiku

Co oko nevidí? O estetickém rozměru politiky
Martin Škabraha
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Collocation - notion a embarras terminologique
Jana Brňáková
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, num. 1
článek v odborném periodiku

Colores de la Selva, Jan Dungel
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Comment imaginer l´avant-garde aujourd´hui?
Mariana Kunešová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Communication Strategy in E-mails from the Viewpoint of FSP
Zuzana Hurtová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Compliment and flattery as a conversational strategy in Czech
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

COMPLIMENTING IN CZECH AND POLISH: Structural and pragmatic similarities and differences
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Concurso Deruta
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Conferencia Internacional sobre la identidad
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Conformity in Adolescence. Trans-cultural Comparative Study
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Vladimír Řehan
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contenidos de la revista Studia Romanistica 1995-2009
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Contes juifs
Karel Tabery
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cseh nyelvkönyv, Czeh nyelvkönyv Munkafüzet
Marcela Grygerková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin
Jaroslav David
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize

Cult fiction a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cult fiction a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Cult ficton a česká alternativní literatura
Martin Pilař
Rok: 2010
stať ve sborníku

Curso de conversación
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub