Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Spätmittelalterlich-fruhneuzeitliche Fachtexte als Objekt der Fachsprachen- und Fachprosaforschung
Lenka Vaňková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Speaker-audience interaction in conference presentations: the case of English and Czech speakers
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speaker-audience relationships in conference presentations: The case of Czech and Polish speakers presenting in English
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spisovná norma jazyka z pohledu lingvistického i lingvodidaktického
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Univerza v Mariboru
kapitola v odborné knize

Spory o duše a těla (ba i mrtvoly): Španělské vztahy a postoje k domorodému obyvatelstvu Nového světa
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Západočeská univerzita v Plzni, Nakladatelství Epocha
kapitola v odborné knize

Sposoby omijania i poruszania tematu śmierci w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sposoby poruszania i omijania tematów tabu w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání tradiční šikany a kyberšikany u vysokoškolských studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Stanislav Krejčí: Mysl plná jassu.
Vladimír Šiler
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Staročeský Passionál. Žánrová struktura pozdně středověké hagiografie
Tomáš Rucki, Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Starověk : přehled dějin antického Řecka a Říma
Igor Lisový
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výhledy
Stanislav KNOB
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výsledky
Stanislav Knob
Rok: 2011
stať ve sborníku

Steinerovy omyly a tiskové chyby
Jakub Guziur
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Strategická rozvaha poskytovatele sociálních služeb
Vladimír Šiler
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie zvládání zátěže vysokoškolskými studenty a studentkami
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Střední školství a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2011, Muzeum Kroměřížska
kapitola v odborné knize

Středověké osídlení Bohušova
Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Studánecká ČAPKIANA
Jindra Hylmarová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1/2011
Tomáš Rucki, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki, Jana Veselá, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XV
Jana Raclavská
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Slavica XV
Svatava Urbanová, Kolektiv
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury
Jan Malura
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subkód, varieta, registr. Některé koncepce diverzity jazyka v české a francouzské jazykovědě
Pavlína Žídková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

Sučasni problemy identyfikaciji ta mižkuľturnoj tolerantnosti naselennja ukajinsko-rosijskogo pograniččja
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svatováclavské písně v české barokní literatuře
Jakub IVÁNEK
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Svět kreslený slovem
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

SÝKORA, Jan: Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 198 s. ISBN 978-80-7308-309-0.
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Symbol země ve filmu Vesničko má středisková
Martin Škabraha
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sympozium MĚSTO
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek)
Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština pro hospodářskou sféru 1. Učební text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tady už jsem někdy byl!
Jan Nemček
Rok: 2011, Protimluv
článek v odborném periodiku

Takové mezi sebou nechceme!
Petr GÁBA
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Techniques abréviatives du francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Teoretická problematika přijímání pomoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Teoretické a empirické aspekty motivace k dobrovolnické činnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2011
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub