Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kierunki badań naukowych na terenach przygranicznych - język kościelny na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kists facing language policy in Georgia
Lenka Sedlářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kists Facing Language Policy in Georgia
Lenka Kopečková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Klasifikace honorifikačních toponym
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Knižní malba na Moravě v první polovině 14. století
Pavol Černý
Rok: 2011, Ostravské muzeum
kapitola v odborné knize

KNOPP, Bedřich
Pavel BŘEZINSKÝ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy).
Michaela ZÁVODNÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komparace závažné trestné činnosti v Moravské Ostravě a Opavě v letech 1934-1938
Eva Bánská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konstruktionen am Satzrand und Emotionalität
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Alfred Kerr vor dem Hintergrund der künstlerischen Traditon des Adelshauses Lichnowsky
Iveta Zlá
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakte Mechtilde Lichnowskys und Karl Max Lichnowskys zu Gerhart Hauptmann
Iveta Zlá
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Korpuslinguistische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století
Jaromír Olšovský, Dalibor Prix, Michal Zezula, Petr Kozák
Rok: 2011, Národní památkový ústav v Ostravě
kapitola v odborné knize

Kostel sv. Martina v Bohušově
Petr Kozák, Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu
Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Krajina v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského
Daniela Rywiková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně
Jakub Ivánek
Rok: 2011, Bohemica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická
článek v odborném periodiku

Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků
Aleš Zářický
Rok: 2011, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Kreativní psaní ve výuce němčiny
Pavla Zajícová
Rok: 2011, Grada
kapitola v odborné knize

Kritický klub: P. Soukupová - Marta v roce vetřelce
Petr Hrtánek
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Krize myšlení a determinismus
Antonín Dolák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KVAČEK, Robert: Poslední den : Mnichov - Praha, konec září 1938. Edice Magnetka. Pražská vydavatelská společnost, Nakladatelství Epocha : Praha, 2011, 131 s. ISBN 978-80-7425-064-4.
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Kyberšikana a psycho-sociální rozměr
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kyberšikana jako nový fenomén šikany
Maria Vašutová, Jan Nevřala, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ, Michal Panáček
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kýč v poezii (Jana Skácela)
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L. Urbanová: Stylistika anglického jazyka
Miroslav Černý
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

La position actuelle de l´interprete assermenté en République tcheque
Zuzana Honová
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
článek v odborném periodiku

Lange, Maria B.: Sprachnormen im Spannungsfeld schriftsprachlicher Theorie und Praxis. Die Protokolle der Commerzdeputation Hamburg im 17. Jahrhundert
Norbert Richard Wolf
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia
Miroslav Černý
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language of politics in time of conflict
Marek HAMPL
Rok: 2011, Journal of interdisciplinary philology
článek v odborném periodiku

Le langage du tchat en classe de FLE
Jan Lazar
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le participe passé en construction absolue et les possibilités de sa traduction vers le tcheque
Zuzana Honová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie: Z dějin české každodennosti: Život v 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová, Veronika Kotůlková, Gabriela Rykalová
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Les activités ludiques grammaticales et lexicales
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les activités ludiques orales et phonétiques
Guilaine Becker
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LES AVATARS APOCRYPHES DU PERSPONNAGE DE JUDAS DANS LA PROSE TCHEQUE CONTEMPORAINE
Petr Hrtánek
Rok: 2011, Revue des Études Slaves
článek v odborném periodiku

Les textes juridiques des institutions européennes en tant que catégorie spécifique de textes spécialisés
Zuzana Honová
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011
článek v odborném periodiku

Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur/interprete assermenté
Zuzana Honová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011, Studia slavica
článek v odborném periodiku

Likvidace mužských řádů v českých zemích v 50. letech ve středoevropském kontextu, aneb Ochráníme vás před hněvem pracujícího lidu
Vojtěch Vlček
Rok: 2011, Securitas imperii
článek v odborném periodiku

Linguistica Brunensia 1-2
Miroslav Černý
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Literárněvědná reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární čtení z děl spisovatelky Jany Schlossarkové
Irena Šebestová
Rok: 2011
ostatní



 
facebook
instagram
rss
social hub