Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915)
Jiří Jung
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnostní kompetence
Zdeňka Planá, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Ostrava - Plzeň: 5:6
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Ostrava jako nedokončený projekt modernismu
Martin Strakoš
Rok: 2010, Stavba
článek v odborném periodiku

Ostrava Journal of English philology, Vol. 2, Nr. 1/2010
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Stanislav Kolář
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Ostrava v pěti kapitolách. In: Kai-Olaf Hesse - Andreas Mader (ed.)
Martin Strakoš
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ostravagance No. 20
Xavier Lavry, Kolektiv Autorů, Guilaine Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 21
Xavier Lavry, Kolektiv Autorů, Guilaine Becker
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 22
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Ostravská komunální heraldika v 19.-20. století na příkladu znaku města Přívozu
Jiří Brňovják
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravsko-opavská operace / Ostravsko-opavskaja operacija 1945
Aleš Zářický, Marek Otisk, Lenka KRÁLOVÁ
Rok: 2010, Montanex
odborná kniha

Ostrawa w powieści Rudolfa Slobody Narcis
Józef Zarek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století
Robert Antonín
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize

Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století
Robert Antonín
Rok: 2010
stať ve sborníku

Papežovo ďábelské vědění
Marek Otisk
Rok: 2010, Montanex, Ostravská univerzita
odborná kniha

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě ve středověku
Pavel Hruboň
Rok: 2010
stať ve sborníku

Paratexty v knihách nakladatelství Meander
Hana ŘÍHOVÁ
Rok: 2010, Ladění - časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských V
Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Marcela Grygerková, Milada Jankovičová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských V
Weronika HRUBÁ
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských V. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba
Pavol Černý
Rok: 2010,
odborná kniha

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku

Pavel Šopák: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970; Pavel Šopák: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

PEJČOCH, Ivo: HRDINOVÉ ŽELEZNÉ OPONY : Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949-1989. Cheb : Svět křídel, nakl. letecké literatury, 2008, 191 s. ISBN 978-80-86808-52-9.
Petr Gába
Rok: 2010
ostatní

Peníze v kultuře středověku
Tomáš Krejčík
Rok: 2010, Theatrum historiae
článek v odborném periodiku

Perception of workload by men and women teachesr and self-assessed health staus
Karel Paulík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pesnja o druge Vladimira Vysockogo i jeje perevody na anglijskij i cheshskij jazyki
Igor Jelínek
Rok: 2010, Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet
kapitola v odborné knize

Pětifaktorový model a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pětifaktorový model osobnosti a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Phonétique ludique
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch
Eva Cieślarová
Rok: 2010, Peter Lang Verlag
odborná kniha

Piecing Memories, Connecting Lives: The (Inter)Textual Quilt in Phyllis Alesia Perry's Stigmata
Karla Kovalová
Rok: 2010, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Písně pobělohorských exulantů (1670 - 1750)
Jan Malura
Rok: 2010, Academia
odborná kniha

Pivovar ve Znojmě a jeho budoucnost
Květa Jordánová
Rok: 2010, Časopis Společnosti přátel starožitností
článek v odborném periodiku

Plošný výzkum průmyslového dědictví v okrese Rychnov nad Kněžnou
Květa Jordánová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Podíl žen na stávkovém hnutí v Rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Podnikání a životní styl měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce ve světle pozůstalostních spisů
Petr Popelka
Rok: 2010, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (7. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (3. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (5. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (6. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy
Anna Schneiderová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podvody Josefa Tandlicha a konec podnikání židovského podnikatele Philipa Landsbergera
Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger.
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poeta Laureatus Jiří Bartold Pontanus z Breitenberka a jeho hymnus o svaté Zdislavě: Humanistický básník jako stratég katolické reformace?
Kateřina NAAROVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pohyby / Movimientos
Svatava Urbanová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub