Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Poznańskie Studia Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Neklidné sny řeky Tiberu. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o starořímské civilizaci
Igor Lisový
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Několik jazykových zajímavostí o Senegalu. K 50. výročí jeho samostatnosti
Jan Holeš
Rok: 2011, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k problematice kýče v poezii (Jana Skácela)
Zdeňka BIZOŇOVÁ VELIČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2011
stať ve sborníku

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Michaela Pečtová
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Německé gymnázium v
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Nerealizovaný pomník T.G.Masaryka v Moravské Ostravě
Marie Šťastná
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesklonná substantiva v ruštině počátku 21. století
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Neverbální komunikace při soudním tlumočení
Miroslav Grossmann, Vladimír Biloveský, Vítězslav Vilímek, Ľubica Pliešovská
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Nevyzpytatelné cesty Malickovy
Martin Škabraha
Rok: 2011, Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

New Chapters in Functional Syntax
Miroslav Černý
Rok: 2011
ediční a redakční práce

New Social Risks and Sustainable Development of Urban Area
Lubor Hruška
Rok: 2011, Regional Science Inquiry. The journal of the Hellenic Association of Regional Scientist
článek v odborném periodiku

New Social Risks and Sustainable Development of Urban Area.
Lubor Hruška
Rok: 2011
stať ve sborníku

Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo češskich rusistov s Taťjanoj V. Kozlovoj
Blažena Rudincová, Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo T. V. Kozlovoj s češskimi rusistami
Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová, Květuše Lepilová
Rok: 2011, Russkij jazyk za ruběžom
článek v odborném periodiku

Nobilitace Slezanů za loajalitu k Marii Terezii v období slezských válek
Zbyněk Žouželka
Rok: 2011, OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize

Notes sur les prépositions DEVANT/DERRIERE
Iva Dedková
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Nové technologie- podpora specifických přístupů ve výuce
Zdeňka Planá
Rok: 2011
stať ve sborníku

Novela posmoderna: una renuncia a la búsqueda de la verdad o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-Reverte)
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Aracne Editrice
kapitola v odborné knize

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O americké literatuře jinak
Stanislav Kolář
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O práci zkušených učitelů
Anna Schneiderová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej. Przypadek Ludvíka Vaculíka
Józef Zarek
Rok: 2011, Przekłady literatur słowiańskich, t. 2, cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym
článek v odborném periodiku

O wraźliwości wizualnej i plastycznej Františka Halasa i Adama Ważyka - na wybranych przykladach
Agnieszka Baran
Rok: 2011
stať ve sborníku

O "zradě" Františka Hrubína po vystoupení na II. sjezdu spisovatelů
Iva Málková
Rok: 2011, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Obecný smysl u Arendtové a Kantův zdravý rozum
Petr Glombíček
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrázkový narativ a jeho proměna v současné české knize pro děti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Obrazy i obrazowość w twórczości F. Halasa i A. Ważyka, w świetle poetyki przestrzeni G. Bachelarda
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od Machara k Seifertovi
Zdeněk Smolka
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i.
kapitola v odborné knize

Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989)
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Nakladatelství Lidových novin
kapitola v odborné knize

On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis
Renáta Tomášková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

On Dialogues in Computer Games: A Quantitative Analysis of Fallout
Daniel BIZOŇ, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

On Dialogues in Computer Role-Playing Games
Daniel BIZOŇ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On expressing the participants´ status in crime reports in the british press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

On Markedness as Inherent Characteristics of the Operation of FSP Factors
Ivana Řezníčková, A Kolektiv
Rok: 2011, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
kapitola v odborné knize

On stratification in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

On the Aesthetic Function of the Text (Exploitation of Semantic, FSP and Syntactic Means in the Process of 'Meaning Focus'
Ivana Řezníčková
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Opava Architecture Guide / Průvodce architekturou Opavy
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Karla Stibrala, Ph.D.
Martin Tomášek
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Radky Morongové
Blažena Rudincová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915)
Jiří Jung, Z. Jirásek
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Osobnost Miloše Martena
Jana Šrubařová
Rok: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub