Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Slovo úvodem...
Milan Myška
Rok: 2011
stať ve sborníku

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice
Jaroslav David
Rok: 2011, Academia
odborná kniha

Smutné vale vám, Pražané, dávám a se loučím
Jakub Ivánek
Rok: 2011, Protimluv
článek v odborném periodiku

Sobotínské mauzoleum rodiny Kleinů jako symbol osudů německého podnikatelstva v českých zemích ve 20. století
Petr Popelka
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

SOC a hardiness mužů a žen
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Social and cognitive contexts of prepared speeches: the impact of individual and collective aspects on the social dynamics of conference presentations and their discussions
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU JAKO BÁZE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Marek Schneider
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sociálne kompetencie detí predškolského veku vo vzťahu k výchovnému štýlu rodičov
Lenka Očenášová, Zuzana Polťáková, Ivana Václaviková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sociální systém VHHT: Rafinovaný způsob vykořisťování zaměstnanců anebo ukázka sociálního kapitalismu? Pohledem historiků v posledních 100 letech
Hana Šústková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socioekonomický atlas Ostravy.
Lubor Hruška
Rok: 2011, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha

Sogenannte "dritte Realien" und ihre Übersetzung oder was verbindet Lena Gorelik mit Wladimir Kaminer ?!
Eva Hrdinová
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Sókratovy paradoxy, víra a dostatečnost ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce IX
Miroslav Černý
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce X
Miroslav Černý
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné procesy transformace postindustriální společnosti na území Moravskoslezského kraje a jejich dopady na strukturu osídlení v roce 2011
Lubor Hruška
Rok: 2011, VŠB-TU Ostrava
odborná kniha

Spätmittelalterlich-fruhneuzeitliche Fachtexte als Objekt der Fachsprachen- und Fachprosaforschung
Lenka Vaňková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Speaker-audience interaction in conference presentations: the case of English and Czech speakers
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speaker-audience relationships in conference presentations: The case of Czech and Polish speakers presenting in English
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spisovná norma jazyka z pohledu lingvistického i lingvodidaktického
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Univerza v Mariboru
kapitola v odborné knize

Spory o duše a těla (ba i mrtvoly): Španělské vztahy a postoje k domorodému obyvatelstvu Nového světa
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Západočeská univerzita v Plzni, Nakladatelství Epocha
kapitola v odborné knize

Sposoby omijania i poruszania tematu śmierci w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sposoby poruszania i omijania tematów tabu w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání tradiční šikany a kyberšikany u vysokoškolských studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Stanislav Krejčí: Mysl plná jassu.
Vladimír Šiler
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Staročeský Passionál. Žánrová struktura pozdně středověké hagiografie
Tomáš Rucki, Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Starověk : přehled dějin antického Řecka a Říma
Igor Lisový
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výhledy
Stanislav KNOB
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výsledky
Stanislav Knob
Rok: 2011
stať ve sborníku

Steinerovy omyly a tiskové chyby
Jakub Guziur
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Strategická rozvaha poskytovatele sociálních služeb
Vladimír Šiler
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie zvládání zátěže vysokoškolskými studenty a studentkami
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Střední školství a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2011, Muzeum Kroměřížska
kapitola v odborné knize

Středověké osídlení Bohušova
Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Studánecká ČAPKIANA
Jindra Hylmarová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1/2011
Tomáš Rucki, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki, Jana Veselá, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XV
Jana Raclavská
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Slavica XV
Svatava Urbanová, Kolektiv
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury
Jan Malura
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subkód, varieta, registr. Některé koncepce diverzity jazyka v české a francouzské jazykovědě
Pavlína Žídková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

Sučasni problemy identyfikaciji ta mižkuľturnoj tolerantnosti naselennja ukajinsko-rosijskogo pograniččja
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub