Publikační činnost - IS PUBL
Danica Čerče, Reading Steinbeck in Eastern Europe
Petr Kopecký
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dążenie do prawdy jako zadanie poety - na przykładzie dzieła i myśli Františka Halasa
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Dějiny antického starověku
Igor Lisový
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii
Petr KADLEC
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Dějiny Španělska v datech
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Libri
odborná kniha

Dělnický tisk pohledem historické sémantiky. Nový přístup nebo slepá ulička?
Hana Šústková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Tomáš Rucki
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Martin Mostýn
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem-oprava soutěžních příspěvků
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

DENAS-Vertebra. Důraz na každý obratel
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VIII
článek v odborném periodiku

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend und einleitenden Worten von Mathias Becker
Mathias Becker
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dialogy Ivy Procházkové v prostoru a čase
Svatava Urbanová
Rok: 2011, Kulturně-literární revue PANDORA
článek v odborném periodiku

Die Begegnung mit dem Tod als Inspiration des literarischen Schaffens
Irena Šebestová
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Fachtextsorte Gutachten. Eine Analyse anhand von Texten aus dem 17. Jahrhundert
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Fachtextsorte Gutachten im Bereich der Medizin. Eine Analyse anhand von Texten aus dem 17. Jahrhundert
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Die Filmrezension als "Fundgrube" für die Verbalisierung von Emotionen.
Jiřina Malá
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Die nationale Situation in Mähren und in Österreichisch-Schlesien an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
stať ve sborníku

Die Rolle der Erinnerungskultur für das Kollektivgedächtnis der Einwohner aus den multiethnischen Regionen am Ende des 19. Jahrhunderts
Andrea Pokludová
Rok: 2011, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Straßen und Ringe im mittelalterlichen und frühneuzetigen Opava / Troppau aus der achäologischen Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2011, Wratislavia Antiqua
článek v odborném periodiku

Die tschechische germanistische Linguistik: ein besonderer Weg in besonderen Situationen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
článek v odborném periodiku

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

dílna literárního překladu Literatura a současnost
Mariana Kunešová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Discourse of Medicine Revisited: On Conveying Empathy and Trust in English Medical Interviewing
Miroslav Černý
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Divadelní kritik Miroslav Etzler
Svatava Urbanová, Helena Spurná, Jiří Štefanides
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dlaczego fragmenty Dziadów cz. II i III w przekładzie Františka Halasa na język czeski tak spodobały sie Polakom
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno s ČT
Ivana Půlpánová
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?
Hana Srpová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doctor-Patient Communication Research in a Digital World
Miroslav Černý
Rok: 2011, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Domy milovníků umění
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Doporučení publikace do tisku: O neizmenjajemom prepozitivnom opredelenii v russkom i češskom jazykach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dostojevskij a Nietzsche: Antropologické vědomí kreativního člověka
Lenka Naldoniová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Dotek naděje
Kamil Harvánek
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Drahomír Jančík - Eduard Kubů (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945). Praha 2011
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Eduard Kubů
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze


