Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

František Hrubín a příprava edic poezie a korespondence
Iva Málková
Rok: 2011
ostatní

František Hrubín Z archivních fondů
Iva Málková
Rok: 2011, Host - vydavatelství s.r.o.Ostravská univerzita
odborná kniha

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Rok: 2011
uspořádání výstavy (E)

Franz Zachariáš Schwabe von Schwabenheim, Salomon Steinhofer, Antonio Stanetti a další sochařské osobnosti v kontextu objednavatelských vztahů. K dějinám barokního sochařství na území Těšínského knížectví
Jaromír Olšovský
Rok: 2011, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologia polska - zagadnienia ogólne
Jana Raclavská
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frazeologizmy v zerkale rossijskih pechatnyh SMI
Lukáš Plesník
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis
Radek Čech, Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yuliya Matskulyak
Rok: 2011, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Frequently Asked Questions: On the Margin of Genres between Centre and Periphery
Renáta Tomášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Friderici Maximi Sacerdos. Říšský hrabě Albert Josef Hodic a pruský král Fridrich II.
Milan Myška, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
kapitola v odborné knize

Genderové aspekty preferovaného rodičovského správania sa a sociálnych kompetencií u detí predškolského veku
Ivana Václaviková, Lenka Očenášová, Zuzana Polťáková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Genealogické a heraldické informace
Tomáš Krejčík
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Generační střet Miloše Martena a F. X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační střety literárních kritiků při hodnocení díla Jana Skácela
Zdeňka VELIČKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána
Svatava Urbanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genfer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in der Schlossbibliothek von Krumau
Jitka Radimská
Rok: 2011, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize

George Steiner: Errata - Prozkoumaný život
Jakub Guziur
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks
Eva Cieślarová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Giovanni Pico della Mirandola and the Christian Kabbalah
Jan Herůfek
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals
Jan Herůfek
Rok: 2011, Acta comeniana
článek v odborném periodiku

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Helena Čapková
Jindra Hylmarová
Rok: 2011
uspořádání výstavy (E)

Hirschfeld, U., Reinke, K.: 33 Aussprachespiele, Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen
Alina Zimna
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Jiří Brňovják, Jana Grollová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Rok: 2011, Z Českého ráje a Podkrkonoší
článek v odborném periodiku

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
Petr Popelka
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
Petr Popelka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Historie zkujňovacích hutí v Bašce
Martin DRÁPELA
Rok: 2011
stať ve sborníku

History Didactics in the Czech Republic
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2011, Wochenschau Verlag
kapitola v odborné knize

Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století
Robert Antonín
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hospodaření veselského panství v letech (1624-1730)
Marek Vařeka
Rok: 2011, Město Veselí nad Moravou
kapitola v odborné knize

Hospodářské dějiny. Economic History 26/1
M. Paulová, M. Paulová, J. Hájek, J. Hájek, Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Hospodářský obraz veselského panství za Bilíků a Vojsků (1527-1624)
Marek Vařeka
Rok: 2011, Město Veslí nad Moravou
kapitola v odborné knize

How to Read and Write
Miroslav Černý
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hrabě Hodic a jeho svět
Milan Myška
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Hraniční dohoda dominií Hukvaldy, Bytča a Meziříčí z roku 1653
Jan Al Saheb
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hrubín, Seifert, Frynta - obraz ve vzájemné korespondenci
Iva Málková
Rok: 2011
libreta, scénáře

Hudebník ze Saint-Merry
Mariana Kunešová
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hukvaldské panství před Bílou Horou (1553-1619)
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Hukvaldské panství před Bílou horou (1553-1619). V kontextu mensy olomouckého biskupství
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Humanistický relativismus Karla Čapka
Martin Škabraha
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I heard there war a secred chord aneb české řeckokatolické liturgické překlady na pomezí mezi demokratizačními a petrifikačními tendencemi
Eva Hrdinová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Ich habe schon lange nichts erlebt, was dieser Aufführung gleich käme. Die Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Hugo von Hofmannsthal
Iveta Zlá
Rok: 2011, Acta facultatis philosophicae univeristatis ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Icon - rules of writing, significance and attribute
Kristina BRIŠOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Identita, integrita, religiozita, spiritualita v dnešní Evropě
Vladimír Šiler
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu



 
facebook
instagram
rss
social hub