Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pohled literární kritiky na dílo Jana Skácela od roku 1957 do roku 1969
Zdeňka BIZOŇOVÁ VELIČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Pohyblivý svátek
Martin Tomášek
Rok: 2011
ostatní

Political Discourse in Time of War
Marek HAMPL
Rok: 2011
stať ve sborníku

Political Discourse In Time of War
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politika a pozice politických stran Národní fronty v regionech země Moravskoslezské od osvobození do února 1948
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ministerstvo obrany České republiky -OKP MO
kapitola v odborné knize

Polské dějiny české literatury
Zdeněk Smolka
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pomníky rozdělující a spojující
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Porovnanie dvoch nástrojov merania emočnej inteligencie ako črty
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Ireny Fialové: Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posvátné ticho athénské agory. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o starořecké civilizaci
Igor Lisový
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Použití přístroje DENAS-Vertebra při léčbě onemocnění páteře. Metodická doporučení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Poválečná konfiskace hotelu Palace v Moravské Ostravě - případ bratří Gronnerů
Radoslav DANĚK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiwicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Pozůstalosti Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Pozůstalostní agenda v osvícenském zákonodárství 1740-1790
Radek Lipovski
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Predstavy mužov a žien o rodinných a profesionálnych rolách
Ivana Václaviková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Prevalence vybraných typů osobnostních problémů u adolescentů, umístěných trvale v ústavní péči
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2011, Psycholoogie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Principles and methods of filling the learning, growth and quality perspective of the Balanced Scorecard method.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Problematika časovo deaktualizovanej lexiky v preklade
Marta Pančíková
Rok: 2011, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize

Problematika dělnictva v 19. a 20. století, bilance a výhledy studia
Stanislav KNOB
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia
Stanislav Knob, Stanislav Knob, Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia
Tomáš Rucki, Stanislav Knob, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Problematika kyberšikany na vysokých školách
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika kyberšikany na vysokých školách
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Problematika kyberšikany na vysokých školách
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
ostatní

Problematika polských pracovních sil na poválečném Ostravsku (2011-09-15)
Petr GÁBA
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika výuky praxeologie překladu v rámci nově založených překladatelských oborů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problems in Quantitative Linguistics 3
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

Prof. Ing. Boris Sommer, CSc.
Petr KAŠING, Milan Myška
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Prof. Ing. Jindřich Mikeska, DrSc.
Petr KAŠING, Milan Myška
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Profesor PhDr. Jan Burian, CSc.: Bibliografie
Igor Lisový
Rok: 2011, Arista
odborná kniha

Profil postojů ke smrti
Klára Machů, Olga Pechová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Prohlášení za mrtva v pozůstalostních spisech Místku ve 40. letech 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2011
stať ve sborníku

Proměny českého, polského a německého školství v Č. Těšíně v letech 1918-1938
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku před a za modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny uvnitř rytířského stavu v 16. století na příkladu severovýchodní Moravy
Jan Al Saheb, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
kapitola v odborné knize

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních a vysokých škol vzhledem k jejich pohlaví, studijní orientaci a dobrovolnické zkušenosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Prostor a vypravěč (v novelách Nebe pod Berlínem a Brněnské metro)
Jan Nemček
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Prostor Ostravska v literárním ztvárnění exilových autorů
Martin Pilař
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protihabsburské stavovské povstání Imricha Tökölyho v Uhrách a obrana moravsko-slezsko-uherské hranice
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Protimluv
Vladimír Horák
Rok: 2011
ostatní

Průmyslové dědictví Katalánska, příklady muzejního využití a konverzí
Alena Borovcová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Przestrzeń jako kategoria językowa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Usta ad albim Bohemica
článek v odborném periodiku

Přechovávání Tóry na Koloredově na konci 18. a v první polovině 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předbělohorské dějiny hukvaldského panství v dosavadní historiografické reflexi
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Práce a studie Muzea Beskyd - společenské vědy
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub