Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Anatomická nomenklatúra včera,dnes a zajtra
František Šimon, J. Danko
Rok: 2010
stať ve sborníku

And Where is the Author? Options of Personal Identity in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků)
Jan Vorel
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Anglická diabetologická terminologie
Roman ADAMCZYK
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník
Josef Fronek
Rok: 2010, LEDA
odborná kniha

Angličtina pro jazykové školy III (upravené vydání s klíčem)
Stella Nangonová, Christopher Hopkinson, Jaroslav Peprník
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Angst in der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel von Geschichten aus dem Buch ´Dich gibt´s nur einmal auf der Welt. Geschichten, die Kinder stark machen.´
Eva Cieślarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ano anglosaské antologii
Miroslav Černý
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů
Edita Gromová, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998-2006 (Tucet vzpomínek)
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Arcivévoda Rudolf Johann Josef Rainer, olomoucký arcibiskup a průmyslový podnikatel
Milan Myška
Rok: 2010, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Ars vivendi - Ars moriendi aneb Umění žít a umění zemřít
Vladimír Šiler
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Drama. Die Emotion Ärger auf dem Beispiel des Dramas Herr Kolpert von D. Gieselmann
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausdruck der Emotionen im postmodernen Dramentext im Deutschen und im Tschechischen - die kontrastive sprachwissenschaftliche Analyse
Milan PIŠL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausstellung von Bildern der Künstlerin Michaela Spakovska - Mit einführenden Worten von M. Becker
Mathias Becker
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Austriackie spisy pośmiertne - źrodła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny
Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bádání o starší české literatuře: K historii (a koncepci) kolektivních projektů
Jakub SICHÁLEK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Básně Bohdana Trojaka: Bez názvu / Bez tytułu a Let (Capriccioso) / Lot (Capriccioso)
Agnieszka Baran
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bednarski Adam - Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach z lat 1919-1939.
Jiří Jung
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beletrie mezi eschatologií a alchymií
Petr Hrtánek
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku

Benchmarking sociálních služeb
Radka Čaníková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Běžné (jiho)slovanské paradoxy
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Bibliografie díla Miloše Martena
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bin ich ein Gegenstand?
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2010, Winter Verlag
kapitola v odborné knize

Biografické výzkumy a studium dějin podnikání
Milan Myška, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

Blues Alive
Michal Przywara
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bohemica Olomucensia 1
Iva Málková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bourdieu y la literatura espaňola
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Buddhismus
Jiří Holba
Rok: 2010, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Building identities and relationships in commercial websites: a contrastive view of communication strategies
Christopher Hopkinson
Rok: 2010, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Building identities in commercial websites: a contrastive view of communication strategies
Christopher Hopkinson
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cambio de código en los foros de debate en la prensa gallega
Irena Fialová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Carissime, kde se touláte
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Cartesian Common Sense?
Petr Glombíček
Rok: 2010, FILOSOFIA
kapitola v odborné knize

CATALOGUS VENERABILIS CLERI ARCHIDIOECESEOS OLOMUCENSIS JAKO PRAMEN PRO DĚJINY CÍRKVE
David MANDÁT
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za slavistiku)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko)
Martin Tomášek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Chiméra Huong Thanh
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Co by tomu řekl Johann Becher?
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický
Rok: 2010, Professional Publishing
odborná kniha

Co oko nevidí
Martin Škabraha
Rok: 2010, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
článek v odborném periodiku

Co oko nevidí? O estetickém rozměru politiky
Martin Škabraha
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Collocation - notion a embarras terminologique
Jana Brňáková
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, num. 1
článek v odborném periodiku

Colores de la Selva, Jan Dungel
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Comment imaginer l´avant-garde aujourd´hui?
Mariana Kunešová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub