Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Miroslav Červenka jako textolog
Zdeněk Smolka
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011, Verbum, vydavateľstvo KU
kapitola v odborné knize

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice 30. let 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mittel der Ausdrucksverstärkung bei der Versprachlichung von Emotionen
Milan Pišl
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Mluvená spisovná čeština a její autority
Ilona Adámková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mnemotechnické pomůcky pri osvojování ruského přízvuku
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing in Czech republic - Survey in progress
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Vladimír Řehan, Jan Šmahaj, Snežana Cakirpaloglu
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing v České republice - výzkum v průběhu
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj
Rok: 2011
stať ve sborníku

Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu
Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj
Rok: 2011
ostatní

Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku
Marek Vařeka, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
kapitola v odborné knize

Model dolu Alexandr a jeho využití v památkové praxi
Miloš Matěj
Rok: 2011, Časopis Společnosti přátel starožitnost
článek v odborném periodiku

Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky
Robert Antonín
Rok: 2011, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne/Časopis historický 1
článek v odborném periodiku

Moja Polska w pieciu obrazkach
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Morawy - historia dawna i współczesna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje
Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti měření přidaných hodnot, teorie a zkušenosti z praxe Moravskoslezského kraje
Renáta Halásková
Rok: 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém textu
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimediální hry jako tvůrčí princip Petra Nikla
Hana ŘÍHOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Může živé lidské tělo nebýt člověkem?
Marek Petrů
Rok: 2011, CDK
kapitola v odborné knize

My Poland in five imagines
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Myška, Milan - Dokoupil, Lumír - Daněk, Radoslav - Zářický, Aleš (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1 (1 biogram)
Petr KADLEC
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na písčitých půdách. České spisovatelky na přelomu 19. a 20. století
Svatava Urbanová, Dobrava Moldanová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Nacionální, politické a integrační aspekty městské hromadné dopravy v moravských městech od konce 19. století do roku 1938.
Michaela ZÁVODNÁ, Petr Popelka
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náhradní péče o děti z pohledu studentů Ostravské univerzity v Ostravě
Zuzana Černá
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Náhradní výchovná péče z pohledu vysokoškolských studentů na OU.
Maria Vašutová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Naléhavý křik Ladislava Jehličky
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Narrative Emotionen
Šárka VALOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narrative Emotionen
Šárka VALOVÁ
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Nazwy miejscowości, nazwiska i imiona polskie w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego
Sebastian Andrzej Taboł
Rok: 2011, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Poznańskie Studia Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Neklidné sny řeky Tiberu. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o starořímské civilizaci
Igor Lisový
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Několik jazykových zajímavostí o Senegalu. K 50. výročí jeho samostatnosti
Jan Holeš
Rok: 2011, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k problematice kýče v poezii (Jana Skácela)
Zdeňka BIZOŇOVÁ VELIČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2011
stať ve sborníku

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Michaela Pečtová
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Německé gymnázium v
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Nerealizovaný pomník T.G.Masaryka v Moravské Ostravě
Marie Šťastná
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesklonná substantiva v ruštině počátku 21. století
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Neverbální komunikace při soudním tlumočení
Miroslav Grossmann, Vladimír Biloveský, Vítězslav Vilímek, Ľubica Pliešovská
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Nevyzpytatelné cesty Malickovy
Martin Škabraha
Rok: 2011, Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

New Chapters in Functional Syntax
Miroslav Černý
Rok: 2011
ediční a redakční práce

New Social Risks and Sustainable Development of Urban Area
Lubor Hruška
Rok: 2011, Regional Science Inquiry. The journal of the Hellenic Association of Regional Scientist
článek v odborném periodiku

New Social Risks and Sustainable Development of Urban Area.
Lubor Hruška
Rok: 2011
stať ve sborníku

Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo češskich rusistov s Taťjanoj V. Kozlovoj
Blažena Rudincová, Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub