Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Marie Krčmová a kol.: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Miroslav Černý
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Matice moravská, Brno 2009.
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Martin Strakoš a kol.: Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 (50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby). Ostrava 2010
Aleš Zářický, Martin STRAKOŠ
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matyszak Philip - Beryová Joanne. Životy Římanů.
Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Medailon Arnošta Klímy
Petr GÁBA
Rok: 2011
stať ve sborníku

Média jako další dimenze knih pro děti a mládež
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Média jako další dimenze knih pro děti a mládež
Hana HELLEBRANTOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Mediace v rodinných sporech z pohledu sociálních pracovníků
Petra Šobáňová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky
Václav Moravec, Karel Paulík
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Mediální obraz osobnosti Hanse Kudlicha v jeho rodném regionu v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2011, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Memoáry Heleny Čapkové jako generační výpověď ženy
Jindra Hylmarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měsíc autorského čtení 2011
Jiří Muryc
Rok: 2011
ostatní

Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Jan Malura, Martin Tomášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Město Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Iva Málková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do roku 1914 na příkladu měst Brna, Ostravy a Olomouce.
Michaela Závodná
Rok: 2011, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metanarration: Eine Geschichte wird nicht erzählt, sondern rekonstruiert
Norbert Richard Wolf
Rok: 2011, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Metaphern in den Liedern 'Des Knaben Wunderhorn'
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mickiewicz w przekładzie Františka Halasa na język czeski
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miera genderovej identifikácie ovplyvňuje dôsledky ohrozenia sociálnej identity pre pracovnú pamäť
Ivana Václaviková
Rok: 2011, Ostium. Internetový časopis pre humanitné odbory
článek v odborném periodiku

Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mila Haugová Pomalá lukostreľkyňa
Iva Málková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miloš Marten
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2011, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze
článek v odborném periodiku

Milý Františku!
Iva Málková
Rok: 2011
ostatní

Mining Heritage in the Czech Republic as the Part of the National Heritage Institute Agenda
Alena Borovcová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miroslav Červenka jako textolog
Zdeněk Smolka
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011, Verbum, vydavateľstvo KU
kapitola v odborné knize

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice 30. let 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mittel der Ausdrucksverstärkung bei der Versprachlichung von Emotionen
Milan Pišl
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Mluvená spisovná čeština a její autority
Ilona Adámková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mnemotechnické pomůcky pri osvojování ruského přízvuku
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing in Czech republic - Survey in progress
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Vladimír Řehan, Jan Šmahaj, Snežana Cakirpaloglu
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing v České republice - výzkum v průběhu
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj
Rok: 2011
stať ve sborníku

Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu
Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj
Rok: 2011
ostatní

Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku
Marek Vařeka, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
kapitola v odborné knize

Model dolu Alexandr a jeho využití v památkové praxi
Miloš Matěj
Rok: 2011, Časopis Společnosti přátel starožitnost
článek v odborném periodiku

Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky
Robert Antonín
Rok: 2011, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne/Časopis historický 1
článek v odborném periodiku

Moja Polska w pieciu obrazkach
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Morawy - historia dawna i współczesna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje
Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti měření přidaných hodnot, teorie a zkušenosti z praxe Moravskoslezského kraje
Renáta Halásková
Rok: 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém textu
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimediální hry jako tvůrčí princip Petra Nikla
Hana ŘÍHOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Může živé lidské tělo nebýt člověkem?
Marek Petrů
Rok: 2011, CDK
kapitola v odborné knize

My Poland in five imagines
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Myška, Milan - Dokoupil, Lumír - Daněk, Radoslav - Zářický, Aleš (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1 (1 biogram)
Petr KADLEC
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Na písčitých půdách. České spisovatelky na přelomu 19. a 20. století
Svatava Urbanová, Dobrava Moldanová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce



 
facebook
rss
social hub