Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek)
Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština pro hospodářskou sféru 1. Učební text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tady už jsem někdy byl!
Jan Nemček
Rok: 2011, Protimluv
článek v odborném periodiku

Takové mezi sebou nechceme!
Petr GÁBA
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Techniques abréviatives du francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Teoretická problematika přijímání pomoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Teoretické a empirické aspekty motivace k dobrovolnické činnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2011
stať ve sborníku

Terminológia slovies
Jan Holeš, Paolo Di Vico, Lara Gonzáles Castano, Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Jana Klincková, Vlasta Křečková, Ivan Očenáš, Petra Pappová, Dominika Rašová, Veronika Sliačanová, Dagmar Veselá, Monika Zázrivcová
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
odborná kniha

Těšínsko v osidlech totalitárního režimu (1945-1968)
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Text Colonies or Hypertexts: On the Unified Discontinuity in Lifestyle Magazine Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

"The Bone-Deep Longing ... in the Possibility of That Child": The Transforming Potential of Fatherhood in D.A.Durham's Walk through Darkness
Karla Kovalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Bone-Deep Longing ... in the Possibility of That Child: The Transforming Potential of Fatherhood in David Anthony Durham's Walk through Darkness
Karla Kovalová
Rok: 2011, Literraria Pragensia
článek v odborném periodiku

The Health of the Nation in the Shadow of Historical Trauma
Stanislav Kolář
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Health of the Nation in the Shadow of Modern Historical Trauma
Stanislav Kolář
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Institute of Byzantine Studies, School of History and Anthropology, ueen's University of Belfast
Jiří Brňovják
Rok: 2011
působení v zahraničí

The Interpersonal Function in the Discourse of Commercial Websites
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Barbora BLAŽKOVÁ
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

The interpersonal function in web advertising discourse
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Lambda-structure of Texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The Life of Saint Peter of the Order of Predicators: The Probe into the Characterization of Functions in the Old Czech Passional
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in the Eastern Bloc
Petr Kopecký
Rok: 2011, Comparative American Studes
článek v odborném periodiku

The multifaceted nature of british political discourse
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

The possible Use of the Oral History
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Words and Silences
článek v odborném periodiku

The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic.
Jan Šmahaj, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery?
Miroslav Černý
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought
Jan Čížek
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica
článek v odborném periodiku

The war on terror discourse: the case of the second gulf war
Marek HAMPL
Rok: 2011
stať ve sborníku

The War on Terror Discourse: The Case of the Second Gulf War
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematic organization of paragraphs and higher text units
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tlach und Keil. Kapitola z historie slezské rodinné firmy éry industrializace (1809-1918)
Milan Myška
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Tłumaczenie tekstów prawniczych w postępowaniu karnym
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tłumaczenie tekstów prawniczych w postępowaniu karnym
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2011, Slavica iuvenum
článek v odborném periodiku

Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted environmental stimulation technique/therapy
Marek Malůš , Martin Kupka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Topoi des Minnesangs in den erotischen Szenen der Sammlung 'Des Knaben Wunderhorn'
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tożsamość narodowa w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie języka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace leporela a jeho recepce v současnosti
Svatava Urbanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Translatologica Ostraviensia V
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Trennende und verbindende Denkmäler
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (moderování besedy, interpretace veršů, esej)
Martin Tomášek
Rok: 2011
ostatní

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (tematický blok kulturní revue Protimluv)
Martin Tomášek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Tropikal
Katerina Bohac
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Trpká vůně vlčích máků. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o dějinách a kultuře Černomoří
Igor Lisový
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století
Pavol Černý
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Typická Allenova persona a její stěžejní rysy
Andrea Holešová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tzv. dvojí podoba Hrubínovy Hirošimy
Jiří Svoboda
Rok: 2011, Studia Slavica XV
článek v odborném periodiku

Über die krummbeinige Adjektive
František Šimon, Florian Steger
Rok: 2011, Sudhoffs Archiv Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte
článek v odborném periodiku

Über die krummbeinige Adjektive
František Šimon, Florian Steger
Rok: 2011, Sudhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub