Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Technika omezené zevní stimulace
Martin Kupka, Marek Malůš , Vladimír Řehan, Veronika Kavková
Rok: 2012, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Tělesnost jako existenciální fenomén v prózách Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematika lásky a smrti u Jana Skácela
Zdeňka Bizoňová Veličková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Temporale Deixis kontra Emotionen
Šárka Valová
Rok: 2012, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Tendence v současné ruské slovotvorbě (analýza materiálu jazyka ekonomické sféry)
Blažena Rudincová
Rok: 2012, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Teori-fiction
Tomáš Zemčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace v kontextu existenciální analýzy
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Terminologia pogotowia ratunkowego stosowana w sytuacjach nagnagłego reagowania
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters
Christopher Hopkinson
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Text und Verstehen. Zur Systematisierung der Begriffe der Textverständlichkeitsforschung
Eva Bajerová
Rok: 2012, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (2. vyd.)
Irena Bogoczová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

texty resumé pro překlad do cizích jazyků
Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Aleš Zářický, Agáta VŘESKÁ, Petr Kadlec
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

The Electrification of Tramways in Ostrava in 1900-1901
Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Electrification of Tramways in Ostrava in 1900-1901
Michaela Závodná
Rok: 2012, Acta Polytechnica
článek v odborném periodiku

The functions of narrative as a means of interpersonal involvement in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Influence of the Italian Art on the 14th century Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Christopher Hopkinson
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, A Kol.
Rok: 2012
ediční a redakční práce

The Issue of Robot and of Hereditary Subjection at the Vienna Reichstag during the Revolution of 1848
Pavel Kladiwa
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku

The Lednice- Valtice Estate
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

The Manifestation of Positive Politeness in Medical Consulting Revisited
Miroslav Černý
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The use of multidimensional systemic modeling in increasing of miscellaneous theoretical conceptions? teaching effectiveness
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2012
stať ve sborníku

The VMIC Social System. The View of Historians over the Past 100 Years
Hana Šústková
Rok: 2012, Hospodářské dějiny/Economic History
článek v odborném periodiku

Theurgie ve filosofii náboženství Agrippy z Nettesheimu
Vladimír ŽATECKÝ, Jan Vorel, Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Theurgie ve filosofii náboženství Agrippy z Nettesheimu
Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Time management
Josef Kundrát, Aleš Neusar
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Topoi des Minnesangs in den erotischen Szenen der Sammlung ?Des Knaben Wunderhorn?
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě
Jaroslav David
Rok: 2012, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Topos krajiny v literatuře Jesenicka
Stanislava Schupplerová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Trauma Writing: Representation of Trauma and Its Transmission in Jonathan Safran Foer ´s Everything Is Illuminated
Michaela Staňová
Rok: 2012, Ostrava journal of English philology
článek v odborném periodiku

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojdimenzionální teorie spravedlnosti Nancy Fraser
Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři stupně poznání u J. A. Komenského
Silvie GMUZDKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři stupně poznání u J. A. Komenského
Silvie GMUZDKOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Tschechien
Lenka Vaňková
Rok: 2012, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize

Tůma Přeloučský. Muž znamenitý, kterýž jiné převyšoval
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvůrčí počátky Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Účast číslovek na západoslovanských frazémech
Eva Mrhačová, Karel Kadłubiec
Rok: 2012, Studia frazeologiczne
článek v odborném periodiku

Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku



 
facebook
instagram
rss
social hub