Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Stavitel Josef Holuscha - architektonický výraz jeho staveb
Adam HUBÁČEK
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

STONIŠ Miroslav
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2012, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Stres v životě a zaměstnání učitelů a subjektivní zdraví
Karel Paulík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strnadlův žitý prostor
Svatava Urbanová
Rok: 2012, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
článek v odborném periodiku

Structural and Cognitive Stereotyping in Lifestyle Magazines for Women
Renáta Tomášková, Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Povolná
Rok: 2012, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strukturní typy nesklonných slov v ruštině a jejich ekvivalenty v češtině.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012, Studia Slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Střet filosofického myšlení a židovského náboženského myšlení v anonymním dopise proti filosofii, MS Opp. 585
Jana HORÁKOVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Střet filosofického myšlení a židovského náboženského myšlení v anonymním dopise proti filosofii, MS Opp. 585
Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studentská vědecká konference
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference
Filip Svoboda, Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Studentská vědecká konference Katedry filozofie - Setkávání vědy a filosofie.
Jana HORÁKOVÁ, Filip Svoboda, Tomáš Zemčík, Jan Herůfek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis - Ars hermeneutica IV. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 12, num. 1 / 2012. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.12, Num. 1 / 2012. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Study with the best: building credentials in the genre of the Internet university presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Subjektivní pracovní zátěž na úřadech práce
Karel Paulík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Suffigierte Personenbezeichnungen als Emotionalisierungsmittel. Neuere Korpus-Recherchen zu bekannten negativ wertenden Suffixbildungen
Lenka Vaňková
Rok: 2012, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama
Lukáš LIČKA
Rok: 2012, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

Svatá Kateřina Alexandrijská. Vita, cultus et imagines martyris virginisque
Martin Slepička
Rok: 2012
ostatní

Svatý Martin, Ondřej a Mikuláš v obyčejové tradici německého etnika severní a střední Moravy
Vladimír Horák
Rok: 2012, Národopisný Věstník, Bulletin D´Ethnologie
článek v odborném periodiku

Svébytné konstrukce identity mužských světců v českých barokních písních
Jakub Ivánek
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Svět slavných Řeků a Římanů. Malý abecední průvodce
Igor Lisový
Rok: 2012, Tiskárna K. E. Macana
odborná kniha

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Svoboda vůle v současné neurovědě
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Świat, Europa, Austro-Węgry i Śląsk Cieszyński w czasach dzieciństwa i młodości Józefa Kiedrońa
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbols and Signs in Art (Colours, Animals, Plants, precious Stones)
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu.
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych
Jana Raclavská
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sympozium KRAJINA
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Sympozium Město
Jan Nemček
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Sytuacja socjolingwistyczna Kościołów na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Štefčík, J. Metodická príprava na súdne tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, TOP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Štýly identity vo vzťahu k sociálnej a emocionálnej inteligencii v období adolescencie a ich genderové aspekty
Lenka Očenášová, Ivana Václaviková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Tallinn University, Estonia
Blažena Rudincová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century
Christopher Hopkinson
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy



 
facebook
instagram
rss
social hub