Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dobré ráno s ČT
Ivana Půlpánová
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?
Hana Srpová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doctor-Patient Communication Research in a Digital World
Miroslav Černý
Rok: 2011, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Domy milovníků umění
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Doporučení publikace do tisku: O neizmenjajemom prepozitivnom opredelenii v russkom i češskom jazykach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dostojevskij a Nietzsche: Antropologické vědomí kreativního člověka
Lenka Naldoniová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Dotek naděje
Kamil Harvánek
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Drahomír Jančík - Eduard Kubů (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945). Praha 2011
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Eduard Kubů
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dražůvky v 17. a 18. století
Marek Vařeka
Rok: 2011, Petr Brázda
kapitola v odborné knize

Druhý život českého krále Rudolfa Habsburského ve světě českých kronik
Robert Antonín
Rok: 2011, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Dva básníci na křižovatkách cest (Emil Juliš Gordická hlava a Oldřich Mikulášek Agogh)
Jiří Svoboda
Rok: 2011
stať ve sborníku

Dyglosja jako zjawisko wielowymiarowe
Jiří Muryc
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Dystansowe zaimki osobowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská, Irena Masojć
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
Jana Raclavská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ediční poznámka
Mariana Kunešová
Rok: 2011, Divadelní revue
článek v odborném periodiku

Ediční poznámka
Mariana Kunešová
Rok: 2011, Divadelní revue
článek v odborném periodiku

Ein Blick auf drei Berliner Schulen mit Polnisch als Fremdsprache aus der Perspektive einer polnischen Lehrerin
Joanna Danszczyk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekwiwalencja w tłumaczeniach na język czeski polskich tekstów prawniczych
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emergentní psychologie a krizová intervence. 2.vyd.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2011, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Emocionálna inteligencia a postoje k príslušníkom menšín u adolescentov
Zuzana Zacharová, František Baumgartner
Rok: 2011
stať ve sborníku

Emotionale Bedeutung der Farben in den Liedern der Sammlung des Knaben Wunderhorn
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionale Bedeutung der grünen Farbe in den Liedern der Sammlung 'Des Knaben Wunderhorn'
Miroslava TOMKOVÁ
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

En torno al concepto de jerga
Lubomír Bartoš
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
článek v odborném periodiku

Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin
Jan Herůfek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetická potěšení
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Estetika na přelomu milénia
Zdeňka Kalnická, Pavel Zahrádka, Jakub Stejskal, Ondřej Dadejík, Štěpán Kubalík, Reinold Schmucker, Eberhard Ortland, Katherine Thomson-Jones
Rok: 2011, Barrister and Principal
odborná kniha

Euphony in Slovak lyric poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Eva Mrhačová a kolektiv: Západoslovanské paremiologické dědictví
Milada Jankovičová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Exemplum v literatuře středověku a raného novověku
Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Exkursion nach Prag zur Präsentation des DAAD-Alumniportals
Mathias Becker
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expression versus locution : a la recherche d´une discrimination
Jana Brňáková
Rok: 2011, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Faktorová analýza reklamního diskurzu v českých médiích masové komunikace
Hana Srpová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Fašismus - náš a Poundův
Jakub Guziur
Rok: 2011, Revolver Revue
článek v odborném periodiku

Feministická identita ako protektívny faktor pre budúci vzťah?
Ivana Václaviková
Rok: 2011, Ostium. Internetový časopis pre humanitné odbory
článek v odborném periodiku

(Feministične) metafore in filozofija
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

festival Literatura a současnost
Mariana Kunešová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika
Zdeňka Kalnická
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Filosofie peněz
Vít Horák
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Firma Gebrüder Klein jako příklad rodinného velkopodnikání éry průmyslové revoluce
Petr Popelka
Rok: 2011, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku

Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy.
Richard Psík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Fotoateliér Ševčík Prostějov
Karel Tabery
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Fotografien in der Ethnologie als Zeitdokument: der eingefangene Augenblick - Realität oder Fiktion?
Vladimír Horák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Fragment iluminovaného otonského evangeliáře z Mohuče v Olomouci
Pavol Černý
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Francouzská výslovnost v lingvodidaktickém kontextu
Jitka Smičeková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

František Hrubín a příprava edic poezie a korespondence
Iva Málková
Rok: 2011
ostatní

František Hrubín Z archivních fondů
Iva Málková
Rok: 2011, Host - vydavatelství s.r.o.Ostravská univerzita
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub