Publikační činnost - IS PUBL
Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
článek v odborném periodiku

O nadšencích a vzdělaných teolozích, aneb ještě jednou k jednomu překladu.
Eva Hrdinová
Rok: 2012, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Občanské soudní řízení nesporné ve světle řízení ve věcech obchodního rejstříku
Petr Hampel
Rok: 2012, Právní fórum : český právnický měsíčník
článek v odborném periodiku

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Rok: 2012, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Obraz Slezska a Slezanů v anonymních dopisech ,cestujícího Angličana´ z roku 1774
Milan Myška
Rok: 2012, Krkonoše a Podkrkonoší
článek v odborném periodiku

Obraz Vítězslava Nezvala v archivních fondech Viléma Závady a Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazové knihy jako kulturní fenomén
Svatava Urbanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obsesja niespójności - spojrzenie na rzeczywistość w poezji Adama Ważyka
Agnieszka Baran
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational stress and job satisfaction among teachers
Karel Paulík
Rok: 2012, Katedra Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.
Miloš Matěj
Rok: 2012, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Odkaz naděje: vybrané články a projevy
Karla Kovalová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ohlédnutí
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Okresní silniční výbory ve Slezsku (1868 - 1928)
Petr Popelka
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Oldřich Bělič en el recuerdo (9.6.1920 - 13.6.2002)
Lubomír Bartoš
Rok: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

Olomouc Museum of Art 1951-2011
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Muzeum umění
odborná kniha

Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr Szałaśny
Rok: 2012, Przekraczanie Granic I
článek v odborném periodiku

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr SZALASNY
Rok: 2012, Verbum
kapitola v odborné knize

Ondřejovická válcovna plechu - nejstarší v českých zemích
Milan Myška
Rok: 2012, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Osada U Pumpy
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Rok: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
stať ve sborníku

Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
ostatní

OSTRAVA - ART 2012
Marie Šťastná
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

Ostrava a její sídlištní celky po roce 1945 (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská sídliště po roce 1945 - Několik poznámek k sídelní kultuře města (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ostravské dělnické kolonie II
Martin Jemelka, Mariana Stonišová, Jan Herman, Jiří Jung, Petr Kašing, Martin Malinek, Tomáš Majliš, Lucie Šádková, Agáta Šebestová, Antonín Szturc, Karel Slíva
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Paliativní péče jako činnost pracovníků v pomáhajících profesí.
Maria Vašutová
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.
Marek Vařeka, Radoslav Ragač, Ivana Fialová
Rok: 2012, Regionálna rozvojová agentúra
odborná kniha

Papírová česká skořábka co mušle perlová
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VI. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Personality dimensions of university students affected by traditional bullying and cyberbullying
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Personality, subjective health and evaluation of stress.
Karel Paulík
Rok: 2012, Psychology & Health
článek v odborném periodiku

Perspektivy razvitija obrazovanija dlja Evropy XXI veka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Persvazivní funkce v kázáních
Marcela Grygerková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pět dimenzí postojů ke smrti
Klára Machů, Daniel Dostál, Olga Pechová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Petr Kabeš: Tváří v tvar
Jakub Guziur
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

PhDr. Bohuš Vybíral
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku


