Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Uniwersytet kar. S. Wyszyńskiego, Warszawa
Marie Šťastná
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Opolski
Svatava Urbanová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej
Michal Przywara
Rok: 2012
působení v zahraničí

Únos v Pradu (Krimi španělština). Audio kniha. ISBN 9788026600589
Begońa García Ferreira
Rok: 2012
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Urbář hodonínského panství z roku 1600
Marek Vařeka
Rok: 2012, Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně
odborná kniha

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2012
stať ve sborníku

Utopie a distopie současné medicíny
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní revue
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní Revue
Jana Šrubařová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem - k jazykové situaci na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Úvodní studie
Vítězslav Vilímek, David Majer
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
kapitola v odborné knize

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Územní vývoj přímé majetkové držby olomouckých biskupů v letech 1553-1619
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

V kapitánské věži
Jakub Guziur
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

V rozjatrenom stave
Iva Málková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vánoce s Karlem Mayem aneb Jak si dnes stojí domorodé jazyky jeho indiánských hrdinů
Miroslav Černý
Rok: 2012, PHILOLOGICA.NET. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Variabilita srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů a žen
Vera Kristýna Jandačková
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Večer s Josefem Rauvolfem
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Věda v kontextu klinické medicíny
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věda v kontextu klinické medicíny
Marek Petrů, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vers une classification toponymique des pseudonymes
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veřejná debata o osudu chátrající ostravské ikony Ostravice-Textilie
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Veřejná debata o ovzduší v Ostravě
Martin Tomášek
Rok: 2012
ostatní

Videokonference s Mariem Sabatem
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy
Igor Jelínek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Vliv ideologie na vědecko-pedagogickou činnost
Roman RAKOWSKI
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv ideologie na vědecko-pedagogickou činnost
Roman RAKOWSKI, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Retronis, s.r.o., Ostrava
kapitola v odborné knize

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů
Jan Sebastian Novotný, Petr Okrajek
Rok: 2012, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Volf Kryštof z Lichtenštejna 1511-1553 (Příběh renesančního aristokrata).
Marek Vařeka
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků
Anna Pumprová
Rok: 2012, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Vrakova Ostrava
Iva Málková
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Vtip nebyl stvořen k tomu, abychom se smáli, ale aby se náš obzor otvíral o půl kroku dál.
Tomáš Novotný
Rok: 2012, Brána
článek v odborném periodiku

Vybrané komponenty životní smysluplnosti u protagonistů kyberšikany na ostravských středních školách.
Maria Vašutová
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výsledky a perspektívy jazykovedného polonistického konfrontačného výskumu na Slovensku
Marta Pančíková
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Výtvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní renesance a baroka
Jaromír Olšovský, Radek Fukala, Irena Korbelářová, Dušan Uhlíř, Rudolf Žáček
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Výuka tlumočnického modulu na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (09.04.2012 - 13.04.2012)
Milan Pišl
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Význam aristotelovské koncepce vědy v otázce po filosofii
Filip Svoboda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam aristotelovské koncepce vědy v otázce po filosofii
Filip Svoboda, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozfofická fakulta Ostravskíé univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Význam sebaúčinnosti vo vzťahu ku konfliktu a obohacovaniu práce a rodiny
Ivana Václaviková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vzpomínky prof. Jaroslava Mezníka na historický samizdat
Milan Myška
Rok: 2012, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Vztah Bohumila Hrabala a Lao-c´ v jeho vrcholných prozaických textech - Příliš hlučná samota a Obsluhoval jsem anglického krále
Andrea LIKAVČANOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vztah Bohumila Hrabala a Lao-c´ v jeho vrcholných prozaických textech - Příliš hlučná samota a Obsluhoval jsem anglického krále
Andrea LIKAVČANOVÁ
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Vztah Bohumila Hrabala a Lao-c´ v jeho vrcholných prozaických textech - Příliš hlučná samota a Obsluhoval jsem anglického krále
Andrea LIKAVČANOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztahy mezi dospívajícími jedinci a rodiči ve vybraných prózách Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"We can help influence your future": On the textualization of shouldness and enablement in university website presentations
Renáta Tomášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
instagram
rss
social hub