Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
CLEMENT, Werner - GRÜNWALD, Oskar a kol.: Österreichs Verstaatlichte : Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der österreichischen Industrie von 1918 bis 2008. Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 2009, 210 s. ISBN 979-3- 214-00
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Co se stalo s kopím, aneb o ztrátách a posunech v překladu
Eva Hrdinová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems
Jaroslav David
Rok: 2011, Names: A Journal of Onomastics
článek v odborném periodiku

Communication des jeunes catholiques francophones sur les réseaux sociaux sur Internet
Pavlína Žídková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of the Development of Anglicisms in Czech and in German
Markéta Bilanová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Comprehensive Resilience Model for Research and Assessment
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Conforme est arti et statui. K barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů
Jiří Brňovják
Rok: 2011, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník
článek v odborném periodiku

Constructing identities and relationships in British and Czech advertising discourse: a contrastive study
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contemporary Jewish American Women Writers
Stanislav Kolář
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 10 / 2010
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 11 / 2011
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Contribution of Work Integration Social Enterprises in Social Economy
Renáta Halásková
Rok: 2011, ECON - Journal of Economics, Management and Business
článek v odborném periodiku

Což tamž do Slezska nenáleží a sem k Moravě přísluší
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czesko-polski kontakt językowy w kazaniach wybranych księży zaolziańskich
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czesko-polski słownik podstawowej terminologii z zakresu handlu i przedsiębiorczości / Česko-polský slovník základní obchodní a podnikatelské terminologie
Agnieszka Baran, Agata Ostrowska-Knapik, Libor Pavera
Rok: 2011, ATH - Promix
odborná kniha

Česká a polská literárně kritická reflexe románu "Nevědomost" Milana Kundery
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká literární historie v exilovém kontextu
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká maloobchodní železářská firma Šafrata v Moravské Ostravě v letech 1918?1948
Stanislav KNOB, Pavel Palata
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

České objevování slovanského jihu v první polovině 19. století
Martin Tomášek
Rok: 2011, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

České země v dualistickém Rakousko-Uhersku
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Slovart
kapitola v odborné knize

ČESKOSLOVENSKÉ MĚSTO VČERA A DNES : každodennost - reprezentace - výzkum. Vědecká konference, Brno 13.-14. 11. 2009.
Petr GÁBA
Rok: 2011
ostatní

Český jazyk a literatura: generační střed a civilizační rozdíly
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Český literární kánon v anglicky mluvících zemích
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština internetu a SMS
Eva Jandová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština pro rusky mluvící 2
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii
Jan Vorel
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Danica Čerče, Reading Steinbeck in Eastern Europe
Petr Kopecký
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dążenie do prawdy jako zadanie poety - na przykładzie dzieła i myśli Františka Halasa
Agnieszka Baran
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

DeDeArt
Vladimír Horák
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Dějiny antického starověku
Igor Lisový
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii
Petr KADLEC
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Dějiny Španělska v datech
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Libri
odborná kniha

Dělnický tisk pohledem historické sémantiky. Nový přístup nebo slepá ulička?
Hana Šústková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Tomáš Rucki
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Martin Mostýn
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem-oprava soutěžních příspěvků
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

DENAS-Vertebra. Důraz na každý obratel
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Spracherwerb beim bilingualen Kind
Jana KRESTOVÁ
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica VIII
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub