Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Percepcia reakcií sociálneho prostredia u slobodných žien
Ivana Václaviková
Rok: 2011, Ostium. Internetový časopis pre humanitné odbory
článek v odborném periodiku

Perswazyjność progów liczbowych w reklamie
Roman Sliwka
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
kapitola v odborné knize

Pětašedesátiny prof. Stanislava Kavky
Miroslav Černý
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Petra Soukupová Marta v roce vetřelce - audio recenze
Iva Málková
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Philip Roth´s and Josef Skvorecky´s Alter Ego in Igor Hajek´s Comparative Perspective
Karolina SLAMOVÁ
Rok: 2011, Czechoslovak and Central European Journal, Volume 24
článek v odborném periodiku

Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis
Radko Obereignerů, Katarina Obereignerů, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Eva Reiterová, Michal Král, Jan Mareš, Petr Kaňovský
Rok: 2011, Multiple Sclerosis Journal,
článek v odborném periodiku

Piorecký, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci
Iva Málková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Piotr Sawicki, Jitka Smičeková (2010), Srovnávací frazeologie a paremiografie.
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol.11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Písně o svatých v české barokní literatuře
Jakub Ivánek
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Pivovarnictví na Ostravsku od nástupu průmyslové revoluce do roku 1914
Radoslav DANĚK
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Početní úkony na raně středověkém latinském abaku
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (8. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2011, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Podnikatelská rodina Popperů - Osudy rodiny Popperů a jejich podniku po druhé světové válce (9. část)
Adam ŽIDEK
Rok: 2011, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger
Pavla Zajícová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010
Svatava Urbanová, Milena Šubrtová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pohled literární kritiky na dílo Jana Skácela od roku 1957 do roku 1969
Zdeňka BIZOŇOVÁ VELIČKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled literární kritiky na dílo Jana Skácela od roku 1957 do roku 1969
Zdeňka BIZOŇOVÁ VELIČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Pohyblivý svátek
Martin Tomášek
Rok: 2011
ostatní

Political Discourse in Time of War
Marek HAMPL
Rok: 2011
stať ve sborníku

Political Discourse In Time of War
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politika a pozice politických stran Národní fronty v regionech země Moravskoslezské od osvobození do února 1948
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Ministerstvo obrany České republiky -OKP MO
kapitola v odborné knize

Polské dějiny české literatury
Zdeněk Smolka
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pomníky rozdělující a spojující
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Porovnanie dvoch nástrojov merania emočnej inteligencie ako črty
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Ireny Fialové: Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posvátné ticho athénské agory. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o starořecké civilizaci
Igor Lisový
Rok: 2011, vlastním nákladem
odborná kniha

Použití přístroje DENAS-Vertebra při léčbě onemocnění páteře. Metodická doporučení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Poválečná konfiskace hotelu Palace v Moravské Ostravě - případ bratří Gronnerů
Radoslav DANĚK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiwicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Pozůstalosti Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Pozůstalostní agenda v osvícenském zákonodárství 1740-1790
Radek Lipovski
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Predstavy mužov a žien o rodinných a profesionálnych rolách
Ivana Václaviková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Prevalence vybraných typů osobnostních problémů u adolescentů, umístěných trvale v ústavní péči
Jan Sebastian Novotný
Rok: 2011, Psycholoogie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Principles and methods of filling the learning, growth and quality perspective of the Balanced Scorecard method.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Problematika časovo deaktualizovanej lexiky v preklade
Marta Pančíková
Rok: 2011, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize

Problematika dělnictva v 19. a 20. století, bilance a výhledy studia
Stanislav KNOB
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia
Tomáš Rucki, Stanislav Knob, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia
Stanislav Knob, Stanislav Knob, Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Problematika kyberšikany na vysokých školách
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika kyberšikany na vysokých školách
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Problematika kyberšikany na vysokých školách
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2011
ostatní

Problematika polských pracovních sil na poválečném Ostravsku (2011-09-15)
Petr GÁBA
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika výuky praxeologie překladu v rámci nově založených překladatelských oborů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problems in Quantitative Linguistics 3
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

Prof. Ing. Boris Sommer, CSc.
Petr KAŠING, Milan Myška
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Prof. Ing. Jindřich Mikeska, DrSc.
Petr KAŠING, Milan Myška
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub