Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An Analysis of the War on Terror Discourse from the Perspective of Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis
Marek HAMPL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza a interpretace románu Nesmrtelnost Milana Kundery, kritická reflexe české a polské literární kritiky
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Angst in der Jugendliteratur. Eine Fallstudie am Beispiel des Romans ´Rotkäppchen muss weinen´
Eva Cieślarová
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Angst in der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel von Geschichten aus dem Buch ´Dich gibt´s nur einmal auf der Welt: Geschichten, die Kinder stark machen´
Eva Cieślarová
Rok: 2011, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Anna Housková (2010), Visión de Hispanoamérica. Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y la novela, Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1769-5. 199 pp.
Jan Mlčoch
Rok: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 2/2011
článek v odborném periodiku

Antología de textos latinoamericanos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů.
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze
Petr Hrtánek
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Apokryfy v románech Stanislava Komárka (Opšlstisova nadace a Mandaríni)
Petr Hrtánek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arguments against philosophy in historical and intellectual context
Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekte der linguistischen Untersuchung von Emotionen im fiktiven Text
Milan Pišl
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Aspekte der linguistischen Untersuchung von Emotionen im fiktiven Text. Am Beispiel des Dramas Tätowierung von Dea Loher
Milan Pišl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Astromedizinische Themen in den Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Astromedizinische Themen in den Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Burg Křivoklát
Lenka Vaňková
Rok: 2011, FF UPJŠ v Košiciach
kapitola v odborné knize

Aus der Bibel ausgezogen und erkleret. Caspar Goldwurms Bibelarbeit
Norbert Richard Wolf
Rok: 2011, Wagner
kapitola v odborné knize

Ausdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentexten
Milan Pišl
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ausdrucksmittel der Emotionalität im deutsch-tschechischen Sprachvergleich
Eva Cieślarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Auseinandersetzungen der Liechtensteiner mit dem Kloster Niederkaunitz
Marek Vařeka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Austriackie spisy pośmiertne - źródła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny?
Radek Lipovski
Rok: 2011
stať ve sborníku

Bádání o nejnovější polské historii na začátku 21. století
Jiří ŠIMON
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Bariéry integrace žáků se zdravotním postižením na středních školách
Martina SCHNEIDEROVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Sv. 16, Okresy: Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc 2011, 192 s.
Aleš Zářický, Josef Bartoš, Jindřich Schulz, Miloš Trapl
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bauernbefreier Hans Kudlich - součást národního příběhu českých a rakouských Němců
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR, v.v.i
kapitola v odborné knize

Bednář, Václav - Golda, Milan - Svobodová, Hana: Osudové osmičky 20. století v Hranicích. Hranice 2008.
Petr KADLEC, Petr KADLEC
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck?s (Deep) Ecological Explorations
Petr Kopecký
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011
Iva Málková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (heslo: Jan Balabán)
Svatava Urbanová, Kolektiv
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (heslo: Jan Korzenny)
Jiří Svoboda, Kolektiv
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (heslo: Jaroslav Mayzlík)
Jiří Svoboda, Kolektiv
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bjornstjerne Bjornson "Ošklivá vzpomínka z dětství"
Martin Tomášek
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901-1938.
Michaela Závodná
Rok: 2011, Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B
článek v odborném periodiku

Bogdan Trojak - autor nové básnické generace ve střetech s literární kritikou
Jan Nemček
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bourdieu y la literatura espaňola
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Božena Němcová - nové impulzy k interpretaci osobnosti a díla (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Brandeis University
Stanislav Kolář
Rok: 2011
působení v zahraničí

Buddhismus a aristotelská logika
Jiří Holba
Rok: 2011, Filosofie dnes
článek v odborném periodiku

Buddhismus a ekologická etika
Jiří Holba
Rok: 2011, -
článek v odborném periodiku

Budňák, Jan (2010): Das Bild des Tschechen in der deutschmährischen Literatur (Recenze)
Iveta Zlá, Eva Hrdinová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Budování dopravní infrastruktury a rozvoj města Těšína před první světovou válkou
Petr Popelka, Michaela Závodná
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Bulharský zájem o český nespisovný jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Central vs. peripheral tendencies in constructing discourse identities: a contrastive study of promotional discourse
Christopher Hopkinson
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Cesta mužů a žen ke zvládání zátěže
Karel Paulík, Petr Saforek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Cesty Julia Zeyera do jiných světů
Jan Vorel
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku
Jan Malura
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a Mechtilde Lichnowské s berlínskou společností v první třetině 20. století
Jiří Jung, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Ostravská univerzita, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub