Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Spisovná norma jazyka z pohledu lingvistického i lingvodidaktického
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Univerza v Mariboru
kapitola v odborné knize

Spory o duše a těla (ba i mrtvoly): Španělské vztahy a postoje k domorodému obyvatelstvu Nového světa
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Západočeská univerzita v Plzni, Nakladatelství Epocha
kapitola v odborné knize

Sposoby omijania i poruszania tematu śmierci w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sposoby poruszania i omijania tematów tabu w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání tradiční šikany a kyberšikany u vysokoškolských studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě
Maria Vašutová, Michal Panáček
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Stanislav Krejčí: Mysl plná jassu.
Vladimír Šiler
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Staročeský Passionál. Žánrová struktura pozdně středověké hagiografie
Tomáš Rucki, Vendula ZAJÍČKOVÁ
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Starověk : přehled dějin antického Řecka a Říma
Igor Lisový
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výhledy
Stanislav KNOB
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výsledky
Stanislav Knob
Rok: 2011
stať ve sborníku

Steinerovy omyly a tiskové chyby
Jakub Guziur
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Strategická rozvaha poskytovatele sociálních služeb
Vladimír Šiler
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie zvládání zátěže vysokoškolskými studenty a studentkami
Karel Paulík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Střední školství a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2011, Muzeum Kroměřížska
kapitola v odborné knize

Středověké osídlení Bohušova
Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Studánecká ČAPKIANA
Jindra Hylmarová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1/2011
Tomáš Rucki, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki, Jana Veselá, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XV
Jana Raclavská
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Slavica XV
Svatava Urbanová, Kolektiv
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury
Jan Malura
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subkód, varieta, registr. Některé koncepce diverzity jazyka v české a francouzské jazykovědě
Pavlína Žídková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

Sučasni problemy identyfikaciji ta mižkuľturnoj tolerantnosti naselennja ukajinsko-rosijskogo pograniččja
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svatováclavské písně v české barokní literatuře
Jakub IVÁNEK
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Svět kreslený slovem
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

SÝKORA, Jan: Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 198 s. ISBN 978-80-7308-309-0.
Adam ŽIDEK
Rok: 2011
ostatní

Symbol země ve filmu Vesničko má středisková
Martin Škabraha
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sympozium MĚSTO
Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek)
Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština pro hospodářskou sféru 1. Učební text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tady už jsem někdy byl!
Jan Nemček
Rok: 2011, Protimluv
článek v odborném periodiku

Takové mezi sebou nechceme!
Petr GÁBA
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Techniques abréviatives du francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Teoretická problematika přijímání pomoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Teoretické a empirické aspekty motivace k dobrovolnické činnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2011
stať ve sborníku

Terminológia slovies
Jan Holeš, Paolo Di Vico, Lara Gonzáles Castano, Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Jana Klincková, Vlasta Křečková, Ivan Očenáš, Petra Pappová, Dominika Rašová, Veronika Sliačanová, Dagmar Veselá, Monika Zázrivcová
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
odborná kniha

Těšínsko v osidlech totalitárního režimu (1945-1968)
Nina Pavelčíková
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Text Colonies or Hypertexts: On the Unified Discontinuity in Lifestyle Magazine Discourse
Renáta Tomášková
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub