Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Trauma Writing: Representation of Trauma and Its Transmission in Jonathan Safran Foer ´s Everything Is Illuminated
Michaela Staňová
Rok: 2012, Ostrava journal of English philology
článek v odborném periodiku

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trojdimenzionální teorie spravedlnosti Nancy Fraser
Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři stupně poznání u J. A. Komenského
Silvie GMUZDKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři stupně poznání u J. A. Komenského
Silvie GMUZDKOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Tschechien
Lenka Vaňková
Rok: 2012, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize

Tůma Přeloučský. Muž znamenitý, kterýž jiné převyšoval
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvůrčí počátky Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Účast číslovek na západoslovanských frazémech
Eva Mrhačová, Karel Kadłubiec
Rok: 2012, Studia frazeologiczne
článek v odborném periodiku

Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Uherská vyšší šlechta v moravských kvaternech majestátů a slibů věrnosti od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2012, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost
kapitola v odborné knize

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Universidad de Málaga
Jan Mlčoch
Rok: 2012
působení v zahraničí

Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cantabria, Facultad de Filología, Santander
Kornélia Machová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Universität Gräz, 18. 6. - 22. 6. 2012
Iveta Zlá
Rok: 2012
působení v zahraničí

Universität Leipzig, Institut für Slavistik
Martin Tomášek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Université Blaise Pascal, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, 3. 12. - 7. 12. 2012
Iva Dedková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Jan Lazar
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Beograd
Iva Málková
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Ghent
Stanislav Kolář
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Jaén
Renáta Tomášková
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Oxford
Martin Pilař
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerza v Ljuljani, Filozofska fakulteta
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jan Lazar
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Stanislav Kolář
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerzitet u Beogradu, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet kar. S. Wyszyńskiego, Warszawa
Marie Šťastná
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Opolski
Svatava Urbanová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej
Michal Przywara
Rok: 2012
působení v zahraničí

Únos v Pradu (Krimi španělština). Audio kniha. ISBN 9788026600589
Begońa García Ferreira
Rok: 2012
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Urbář hodonínského panství z roku 1600
Marek Vařeka
Rok: 2012, Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně
odborná kniha

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2012
stať ve sborníku

Utopie a distopie současné medicíny
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní revue
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Utváření umělecko-kritického profilu Miloše Martena, kritika z okruhu Moderní Revue
Jana Šrubařová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem - k jazykové situaci na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Úvodní studie
Vítězslav Vilímek, David Majer
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
kapitola v odborné knize

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Územní vývoj přímé majetkové držby olomouckých biskupů v letech 1553-1619
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

V kapitánské věži
Jakub Guziur
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

V rozjatrenom stave
Iva Málková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub