Publikační činnost - IS PUBL
Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska
Jiří Muryc
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Co se stalo s kopím - aneb nálezy a ztráty při překladu náboženského textu a jejich možné motivace
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
kapitola v odborné knize

Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku

Communication breakdown of dialogues in computer role-playing games.
Daniel Bizoň
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Creativity as a Form of Revolt and Resistance: R. Goldstein's Mazel and L. Epstein's King of the Jews
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cualidades humanas expresadas por unidades fraseológicas
Lubomír Bartoš
Rok: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 1
článek v odborném periodiku

Currículum profesional del profesor Lubomír Bartoš (*1932), publicaciones 1959-2012
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia romanistica, vol. 12, Num. 1
článek v odborném periodiku

Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times
Jaroslav David
Rok: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
kapitola v odborné knize

Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

ČECH Pavel
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Libri
kapitola v odborné knize

Česká a polská literárně kritická reflexe románu Nevědomost Milana Kundery
Justyna Kościukiewicz
Rok: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

České země za posledních Přemyslovců I. (1192-1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii
Robert Antonín
Rok: 2012,
odborná kniha

Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk není nikdy svobodný od podmínek, ale vždy je svobodný k něčemu, aneb překlad filozofického textu a jeho možná translatologická východiska
Silvie GMUZDKOVÁ, Vladimír Biloveský, Eva Hrdinová
Rok: 2012, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
kapitola v odborné knize

Das Kirchenlied der böhmischen Exulanten im 18. Jahrhundert
Jan Malura
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Stadtgrundstück im Opava des 13. und 14. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2012, Tradition - Umgestaltung - Innovation, Transformationsprozesse im hohen Mittelalter, Praehistorica, Supplementum 1
článek v odborném periodiku

Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile
Jiří Chalupa
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Den s překladem VII. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Irena Fialová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků.
Iveta Zlá
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Deníky aristokratek jako genealogický pramen
Jana KNAPIKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2. 4. - 6. 4. 2012
Iva Dedková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Der Ausdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentexten
Milan Pišl
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Der emotional beladene mediale Diskurs in Bezug auf literarische Texte. Die Textsorte Rezension als Bestandteil eines Romans
Eva Hrdinová, Lenka Vaňková
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize

Der Königsritt (kulturwissenschaftlicher und translatologischer Aspekt)
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2012
stať ve sborníku

Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2012, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Der religiöse Terminus als ein Kulturgut
Eva Hrdinová
Rok: 2012, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin
Lenka Vaňková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutsch für Mittelstufe
Iveta Zlá
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Deutsche Handwerkerterminologie im Hinblick auf den Bereich Schuhmacherei in der Region Mährische Südwalachei
Tereza Sucháčková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí
Jaroslav David
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Dialogy Ivy Procházkové
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Die konfessionsspezifischen Termini in der Fachsprache der Katholischen Kirche im Französischen und Tschechischen
Pavlína Žídková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Kulturlandschaft Lednice-Valtice
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha

Die Lichnowskys. Ein Adelshaus mit kulturellem Renommee
Iveta Zlá
Rok: 2012, Oldenbourg
kapitola v odborné knize

Die postmodernen Merkmale in Winfried G. Sebalds Roman "Austerlitz"
Irena Šebestová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Emotionen (am Beispiel zeitgenössischer Dramentexte)
Milan Pišl
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Suche nach der entfremdeten Identität
Irena Šebestová
Rok: 2012, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTIKA
článek v odborném periodiku

Die Textsorte Filmrezension in der deutschen und tschechischen Presse. Ein stilistischer Vergleich
Jiřina Malá
Rok: 2012, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Discourse of medicine revisited
Miroslav Černý
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Discourse of Medicine Revisited: On conveying empathy and trust in English medical consulting
Christopher Hopkinson, Miroslav Černý
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Disertační práce. Drzewiecka: Estetické aspekty grafickej vizualizácie básnického textu
Svatava Urbanová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Disertační práce. Jonák, Jiří: Českojazyčná výuka literatury na evropské škole Brusel III
Svatava Urbanová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dlaczego Adama Ważyka nazywa się poetą niespójności?
Agnieszka Baran
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dlaczego Adama Ważyka nazywa się poetą niespójności?
Agnieszka Baran
Rok: 2012
stať ve sborníku

Dlaczego fragmenty Dziadów cz. II i III w przekładzie Františka Halasa na język czeski tak spodobały sie Polakom
Agnieszka Baran
Rok: 2012, Między Oryginałem a Przekładem
článek v odborném periodiku

Dluhy a dluhy aneb Konec Jana z Pernštejna
Marek Vařeka
Rok: 2012, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku


