Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Rothberg International School, Hebrew University of Jerusalem
Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2012
působení v zahraničí

Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruská sofiologie a věčné ženství
Lenka Naldoniová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sága rodiny Popperů
Adam ŽIDEK
Rok: 2012, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

San José State University
Petr Kopecký
Rok: 2012
působení v zahraničí

Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, .. A Kol.
Rok: 2012, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Scham in der deutschen und tschechischen Phraseologie na konferenci Phraseologie und Kultur
Eva Cieślarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schreiben über Filme: Zur textstilistischen Vielfalt der Filmrezensionen
Jiřina Malá
Rok: 2012, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Schuster, Matthias (2012): Franz Kafkas Handschrift zum Schloss. Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, Heidelberg. 552 S. ISBN 9783-8253-6071-9
Iveta Zlá
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Schůzky s literaturou Kdo na moje místo aneb Existuje ostravská literární scéna?
Iva Málková
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Schůzky s literaturou Kdo na moje místo aneb Existuje ostravská literární scéna?
Svatava Urbanová
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

SCHWEICKART, David: Po kapitalizme : Ekonomická demokracia. Překlad Pavol Dinka. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2010, 208 s. Pohľady za horizont, 9. ISBN 978-80-8061- 428-7.
Adam ŽIDEK
Rok: 2012
ostatní

Sedm smrtelných hříchů
Tomáš Novotný
Rok: 2012, Združenie evanjelikálnych cirkví v SR
odborná kniha

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
kapitola v odborné knize

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sense of Community in the Work of Gary Snyder
Lenka Szczerba
Rok: 2012, Ostrava journal of English philology
článek v odborném periodiku

Session B-2 - ELI03: The Self-presentation of Political Elites in Agrarian Regions of Central Europe, 19th to beginning of 20th Century
Andrea Pokludová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Severní vítr
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Situovaná věda
Filip Svoboda, Kristina UVÍROVÁ
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Skeptické čtení světa Agrippy z Nettesheimu
Vladimír ŽATECKÝ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Slavica Iuvenum XIII
Beata Bednářová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou.
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Muzeum Těšínska ; Kysucké múzeum v Čadci ; Považské múzeum v Žiline
kapitola v odborné knize

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slezsko a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize

Slezsko v časech raného středověku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix, Pavel Kouřil
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize

Sluneční vůz Faethonta : abecední průvodce vzácnými lokalitami a skvosty starověku (Egypt, Řecko a Řím)
Igor Lisový
Rok: 2012, vlastním nákladem
odborná kniha

Snad mají pravdu básníci - hlavní je láska
Andrea Holešová
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Sociálna a emocionálna inteligencia vo vzťahu k anticipovaným dôsledkom prepojenia práce a rodiny
Lenka Očenášová, Ivana Václaviková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje
Lubor Hruška
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha

Sókratés. Komplexní či negativní ironie?
Oldřich Kramoliš
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Současné ruské reálie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy
Zuzana Honová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů
Jan šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spirituality in the work of Gary Snyder
Lenka Szczerba
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské universtiy v Ostravě
odborná kniha

Spirituality in the Work of Gary Snyder
Stanislav Kolář
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Spisovatelovo osudové zaujetí krajinou
Jiří Svoboda
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Spletité klubko Ariadny : tahák pro studující antický starověk, 1
Igor Lisový
Rok: 2012, Repronis
odborná kniha

Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sprawy łużyckie w piśmie "Śląsk". Epilog?
Józef Zarek
Rok: 2012
stať ve sborníku



 
facebook
rss
social hub