Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Filosof Pavel Floss o Komenském, Aristotelovi a kosmologii
Filip Svoboda
Rok: 2012
ostatní

Filosofie o slovech o slovech o filosofii. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Rok: 2012, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filosofie o slovech o slovech o médiích. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Rok: 2012, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filozofia medycyny na Słowacji
Lýdia BLUMENSTEINOVÁ, Marek Petrů
Rok: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
kapitola v odborné knize

Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX
Marek Petrů
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji
Marek Petrů, Jan Zamojski, Josef Kuře
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
odborná kniha

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání
Vladimír ŽATECKÝ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Fonetické jevy z pohledu uživatelů češtiny
Ilona Adámková
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

FORMING OF ORTHODOX CHURCH IN THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC AND ITS PROTAGONISTS
Kristina BRIŠOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Fragment iluminovaného otonského evangeliare z Mohuce v Olomouci
Pavol Černý, Klára Benešovská, Jan Chlibec
Rok: 2012, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

FRAGNER, Benjamin a kol.: Industriální topografie - Pardubický kraj : Průmyslová architektura a technické stavby. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2012, 273 s. ISBN 978-80-01-05045-3.
Adam ŽIDEK
Rok: 2012
ostatní

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 3: Nauka. ISBN 978-83-62536-63-4
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francouzská univerzita, vzdělávání učitelů a výuka ve školách
Jitka Smičeková, Iva Dedková
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Rok: 2012, Mesto Holíč - Masarykovo muzeum v Hodoníně
odborná kniha

FRAZÉMY V DVOJJAZYČNÝCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNÍCH ČASOPISECH
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazémy v římskokatolických farních informátorech na Těšínsku
Štěpánka VELČOVSKÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Fred Chappell: Kočičí přísaha
Jakub Guziur
Rok: 2012
ediční a redakční práce

"Frequently Asked Questions": A Genre between Centre and Periphery
Renáta Tomášková
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

From the Proof of God?s Existence to the Abacus
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Funkce literární krajiny u Karla V. Raise
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Galerie a muzea umění
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kol.
Rok: 2012, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Generační střet Miloše Martena a Františka X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána
Svatava Urbanová
Rok: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Genre and grammar interfaces in conference presentations: A contrastive study
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GERŠLOVÁ, JANA: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Good night, Džerzy
Petr Vidlák
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Gościnność w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Gra komputerowa w dydaktyce i akwizycji języka obcego
Piotr Szałaśny
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gra komputerowa w dydaktyce i akwizycji języka obcego
Piotr Szałaśny
Rok: 2012
stať ve sborníku

Grammatical Choices and Genre in Conference Presentations: A Contrastive Study
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gregor Johann Mendel´s Ancestors: The Schindler´s List
Eva Mrhačová, Jan Klein, Norman Klein, Colm O'Huigin
Rok: 2012, Folia Mendeliana
článek v odborném periodiku

Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian Mystical Tradition
Jan Herůfek
Rok: 2012, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku

Guido Cavalcanti - Ezra Pound: O lásce
Jakub Guziur
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Hálek starý a nový - kapitola z environmentální estetiky
Martin Tomášek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hans Kudlich (1823-1917)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hebrew University of Jerusalem
Jana HORÁKOVÁ
Rok: 2012
působení v zahraničí

Hermeneutický rozměr v Aristotelově pojetí vědy
Filip Svoboda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hermeneutický rozměr v Aristotelově pojetí vědy
Filip Svoboda, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozfofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hermeneutika jako možná metoda pro překlad liturgického textu
Eva Hrdinová, Jan Vorel
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 2
Jiří Brňovják
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Historie církevního života na Těšínsku (dějiny katolické a evangelické církve augsburského vyznání)
Nina Pavelčíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Historie hornictví ve světle jednání X. sjezdu českých historiků
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histories of Capitalism: Specific Ways of of Capitalism in Austro-Hungary.
Hana Šústková, Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historiografická reflexe předbělohorské etapy dějin olomouckého biskupství
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Hledání čtvrtého rozměru v díle Pavla Florenského
Lenka Naldoniová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání čtvrtého rozměru v díle Pavla Florenského
Lenka Naldoniová
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hlučínské doly od nástupu Rothschildů do první světové války (1835-1914)
Aleš Zářický
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Hodnocení efektivity a rizikovosti taktik tvorby časové rezervy při tlumočení (na analýze rusko-českých příkladů)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub