Publikační činnost - IS PUBL
Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku
Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Arnošt Procházka a jeho Prostibolo duše
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ars vivendi - ars moriendi, czyli o sztuce zycia a sztuce umierania
Vladimír Šiler, Marek Petrů
Rok: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
kapitola v odborné knize

Art Constructing and Deconstructing Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Audiovizuální a multimediální tvorba
Monika Horsáková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bader und Barbiere im Mittelalter: Aufgaben und wichtige Einschränkungen ihres Handwerks anhand der 1584 herausgegebenen Bader-Ordnung
Monika Kocifajová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Baki Slavyan Universiteti
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Baki Slavyan Universiteti 2012-11-25 - 2012-12-14
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Baudrillardovo teori-fiction
Tomáš Zemčík, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Retronis, s.r.o., Ostrava
kapitola v odborné knize

Bauman, Z.: Smrt - moderní a postmoderní. In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 104-110
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech
Blažena Gracová
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku

Benešová, M., Rusin Dybalska, R., Zakopalová, L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu
Jiří Muryc
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.
Zdeněk Smolka
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Big Five personality Traits, prosocial behavior and empathy in high school and university students
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
ostatní

Bilance a souvislosti
Jan Malura
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Harald Christian Scheu, Zuzana Jurková (Eds.). MÝTUS - ?REALITA? - IDENTITA: STÁTNÍ A NÁRODNÍ METROPOLE PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Peter Salner, Róża Godula-Węcławowicz), (Eds.). Úvod do urbánní antropologie
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bob Dylan a ideogram
Jakub Guziur
Rok: 2012, Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku

Bob Dylan v Bezútěšné ulici
Jakub Guziur
Rok: 2012, Host: Měsíčník pro literaturu a čtenáře
článek v odborném periodiku

Bogdan Trojak ve střetech s literární kritikou
Jan Nemček
Rok: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Bohumil Benoni
Adam ŽIDEK
Rok: 2012, Chrudimské vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Brainstorming k problematice evropské sociální politiky
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Brjusovovy klíče k tajemstvím
Jan Vorel
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

BROGAN, Hugh: Alexis de Tocqueville : Prorok demokracie ve věku revoluce. Překlad Jiří Ogrocký. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 555 s. ISBN 978-80-7325-251-9.
Adam ŽIDEK
Rok: 2012
ostatní

Bronislaw Huberman
Adam ŽIDEK
Rok: 2012, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century
Stanislav Knob
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic history
článek v odborném periodiku

Být vážný je nemoc
Tomáš Novotný
Rok: 2012, Dingir
článek v odborném periodiku

Bytostný vegetarián, nebo bytostný masožravec?
Vladimír Šiler, Pavel Hub
Rok: 2012, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Can we Trust them? - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora Blažková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cantastoria and The Devotion to the Virgin Mary: Typology and Iconography
Tereza STŘELCOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Centre for Economic and Social History - Process of Modernization in the 19th Century Central Europe
Hana Šústková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre for Economic and Social History 2008-2012
Aleš Zářický, Radek Lipovski, Hana Šústková, Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesta ke Zlaté bule sicilské
Richard Psík, Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička
Rok: 2012, Ostravské muzeum
odborná kniha

Cesty na slovanský jih 1-5
Martin Tomášek
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Cesty vznikají tak, že po nich jdeme. "Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka". Hláskoslovná analýza
Eva Hrdinová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
odborná kniha

Cesty vznikají tak, že po nich jdeme. "Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka": (hláskoslovná analýza)
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Çex Dili va Madaniyyati Markazi, Baki Slavyan Universitet
Marek Otisk
Rok: 2012
působení v zahraničí

Cheshskij yazyk v zerkale cheshskoj istorii (formirovanie slovarnogo sostava cheshskogo yazyka pod vliyaniem istoricheskih izmenenij na protyazhenii IX-XXI vv.)
Lukáš Plesník, Lukáš MARŠÍK
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chování vysokoškolských studentů v zátěžových situacích
Karel Paulík
Rok: 2012
stať ve sborníku

Christoph Bernhard Skrbenský von Hříště (1615-1686)
Jiří Brňovják
Rok: 2012, Verlag Degener et Co.
kapitola v odborné knize

Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska
Jiří Muryc
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Co se stalo s kopím - aneb nálezy a ztráty při překladu náboženského textu a jejich možné motivace
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
kapitola v odborné knize

Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku

Communication breakdown of dialogues in computer role-playing games.
Daniel Bizoň
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Creativity as a Form of Revolt and Resistance: R. Goldstein's Mazel and L. Epstein's King of the Jews
Stanislav Kolář
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cualidades humanas expresadas por unidades fraseológicas
Lubomír Bartoš
Rok: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 1
článek v odborném periodiku

Currículum profesional del profesor Lubomír Bartoš (*1932), publicaciones 1959-2012
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia romanistica, vol. 12, Num. 1
článek v odborném periodiku

Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times
Jaroslav David
Rok: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
kapitola v odborné knize


